Ὁ Ἀλέξανδρος ὡς Ἀχιλλεύς.

Ὁ Ἀλέξανδρος ὡς Ἀχιλλεύς.Ὁ Ἀλέξανδρος ὡς Ἀχιλλεύς.

Δακτυλιόλιθος ἀπὸ ἡμιπολύτιμο λίθο, 1ος αἰ. μ.Χ., Ἐθνικό Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, Νάπολη.

Στὶς ἀπεικονίσεις τοῦ Ἀλεξάνδρου διακρίνουμε στοιχεῖα τῆς καταγωγῆς του. Ἡ γενεαλογία του, ἀνάγεται σὲ δύο ἀρχαῖες ἑλληνικὲς μορφὲς· αὐτὴ τοῦ Ἡρακλέους, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε γενάρχης τῆς δυναστείας τῶν Ἀργεαδῶν Μακεδόνων, καὶ αὐτὴ τοῦ Ἀχιλλέως, ὁ γιὸς τοῦ ὁποίου, ὁ Νεοπτόλεμος, ἴδρυσε τὸν βασιλικὸ οἶκο τῶν Μολοσσῶν, μέλος τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ μητέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου, Ὀλυμπιάς, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Πλούταρχος:

«Ἀλέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς μὲν ἦν Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς δὲ μητρὸς Αἰακίδης ἀπὸ Νεοπτολέμου…» Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι: Ἀλέξανδρος, 2.1

Εἰκόνα ἀπὸ ἐδῶ.

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply