Συντονισμένη προπαγανδιστικὴ ἐπίθεσις ἐναντίον μας καὶ ὑπὲρ τῶν Femen!!!

Συντονισμένη προσπάθεια θετικής προβολής των Femen από internet, τηλεόραση κι εφημερίδες.Συντονισμένη προπαγανδιστικὴ ἐπίθεσις ἐναντίον μας καὶ ὑπὲρ τῶν Femen!!!4 Συντονισμένη προπαγανδιστικὴ ἐπίθεσις ἐναντίον μας καὶ ὑπὲρ τῶν Femen!!!1

Η …«σπουδαία» ακτιβίστρια του Soros είχε μπει γυμνή σε εκκλησία της Κολωνίας στην Γερμανία, για να προκαλέσει τους Χριστιανούς παρευρισκομένους.

Συντονισμένη προπαγανδιστικὴ ἐπίθεσις ἐναντίον μας καὶ ὑπὲρ τῶν Femen!!!2
Φυσικά δεν θα έκανε ούτε στο όνειρό της παρόμοια προκλητική δράση σε μία εβραϊκή Συναγωγή.

Ο σεβασμός προς χορηγούς κι αφεντικά της …«αυθόρμητης» αυτής οργανώσεως είναι γνωστός. Συντονισμένη προπαγανδιστικὴ ἐπίθεσις ἐναντίον μας καὶ ὑπὲρ τῶν Femen!!!3
Τον ίδιο σεβασμό δείχνουν και οι εξίσου …«αυθόρμητοι», Antifa που βεβηλώνουν αποκλειστικά χριστιανικούς ναούς και ελληνικές αρχαιότητες.

Σίγμα

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply