Τὸ Ἑλληνικὸ Γκότσι.

Δὲν τὸ ἐγνώριζα.
Τώρα τὸ ἔμαθα…
Διαβάζω ὅμως τὰ καλλίτερα γιὰ αὐτὸ κι ἐνθουσιάζομαι!
Βέβαια, δὲν σᾶς κρύβω πὼς πάντα προτιμῶ τὶς ἐντόπιες ἐπιλογὲς τῆς Φύσεως.
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δική μου τοποθέτησις.
Τὸ Γκότσι εἶναι, κατὰ πῶς διαβάζω, μία ἀντιοξειδωτικὴ τροφή, ἰδιαιτέρως σημαντικὴ γιὰ τὴν διατροφή μας. 
Συνέχεια

Ὠχρὰ κηλίδα.

 

Πρόκειται για γεροντικό εκφυλισμό, για εκφυλισμό των κυττάρων, χωρίς να γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια.
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού, αποτελείται από φωτοευαίσθητα, νευρικά κύτταρα και ίνες, που μετατρέπουν το εξωτερικό περιβάλλον σε ηλεκτρικά ερεθίσματα, που παραλαμβάνει ο εγκέφαλος, τα επεξεργάζεται και τα καταλαβαίνει σαν εικόνα.
Συνέχεια