Τὸ Ἑλληνικὸ Γκότσι.

Δὲν τὸ ἐγνώριζα.
Τώρα τὸ ἔμαθα…
Διαβάζω ὅμως τὰ καλλίτερα γιὰ αὐτὸ κι ἐνθουσιάζομαι!
Βέβαια, δὲν σᾶς κρύβω πὼς πάντα προτιμῶ τὶς ἐντόπιες ἐπιλογὲς τῆς Φύσεως.
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δική μου τοποθέτησις.
Τὸ Γκότσι εἶναι, κατὰ πῶς διαβάζω, μία ἀντιοξειδωτικὴ τροφή, ἰδιαιτέρως σημαντικὴ γιὰ τὴν διατροφή μας. 
Συνέχεια

Ὑπερτροφὲς καὶ καρποφόρα στὴν βεράντα καὶ στὸν κῆπο μας!

Γιατί ὄχι; Ἔχουμε πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν δυνατότητά μας νὰ διεκδικήσουμε τὴν αὐτάρκειά μας καθῶς καὶ τὴν προάσπιστιν τῆς ὑγείας μας.
Πῶς θά τό κάνουμε;
Ἐλπίζοντες νά μήν ἐφαρμοσθοῦν ἀποφάσεις πού ἔχουν ἤδη ληφθεῖ σέ πλανητικόν ἐπίπεδον;
Ἐλπίζοντες νά ξεφύγουμε ἐμεῖς ἀπό τόν καθημερινό μας δηλητηριασμό;
Ἤ εὐχόμενοι νά μήν ἀληθεύουν ὅλα ὅσα ἤδη γνωρίζουμε;
Συνέχεια