Φυτεύουμε φροῦτα τοῦ δάσους στόν ἐξώστη μας;

Ὅπως ὁδεύουμε, ὑποχρεωτικῶς, βάσει διεθνῶν πλέον νόμων, ὅσο κυλᾶ ὁ καιρὸς τόσο περισσότερο ἀπομεμακρυσμένοι θὰ εἴμαστε ἀπὸ τὴν πρωτογενὴ παραγωγὴ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, ἀπὸ τὸ δικαίωμά μας στὴν αὐτάρκεια καὶ τὴν αὐτοσυντήρησι.
Ἀπαιτεῖται δῆλα δὴ τώρα πιὰ νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ φροντίζουμε πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε, ἀκόμη καὶ στοὺς ἐξῶστες μας, τροφή. Ἀπὸ τὸ νὰ ἔχουμε τίποτα, εἶναι προτιμότερον νὰ ἔχουμε κάτι,  ἀκόμη κι ἐλάχιστα.

Συνέχεια

Ἔξυπνες καλλιέργειες, ἀντίδοτον στὴν κρίσιν!

Ἀπὸ κάπου πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ὅλοι μας. 
Ἴσως ἀπὸ τὴν Γῆ… Διότι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, δυστυχῶς, ἡ φτώχεια εἶναι ἐδῶ… 
Καὶ μόνον ἡ αὐτάρκεια μπορεῖ νὰ μᾶς βγάλῃ ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα. 
Καλλιέργειες, καὶ δῇ ἔξυπνες καλλιέργειες… Ποὺ θὰ ἀποδόσουν θαυμάσια καὶ θὰ προσφέρουν περισσότερες τροφὲς στὸν Ἄνθρωπο, κατάλληλες γιὰ τὴν ὑγιειή του διαβίωσιν.
Ὄχι πλαστικὲς καὶ μεταλλαγμένες, κατὰ πῶς τὰ ξέραμε… Συνέχεια

Ὑπερτροφὲς καὶ καρποφόρα στὴν βεράντα καὶ στὸν κῆπο μας!

Γιατί ὄχι; Ἔχουμε πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν δυνατότητά μας νὰ διεκδικήσουμε τὴν αὐτάρκειά μας καθῶς καὶ τὴν προάσπιστιν τῆς ὑγείας μας.
Πῶς θά τό κάνουμε;
Ἐλπίζοντες νά μήν ἐφαρμοσθοῦν ἀποφάσεις πού ἔχουν ἤδη ληφθεῖ σέ πλανητικόν ἐπίπεδον;
Ἐλπίζοντες νά ξεφύγουμε ἐμεῖς ἀπό τόν καθημερινό μας δηλητηριασμό;
Ἤ εὐχόμενοι νά μήν ἀληθεύουν ὅλα ὅσα ἤδη γνωρίζουμε;
Συνέχεια