Ἔξυπνες καλλιέργειες, ἀντίδοτον στὴν κρίσιν!

Ἀπὸ κάπου πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ὅλοι μας. 
Ἴσως ἀπὸ τὴν Γῆ… Διότι ὅπως πᾶνε τὰ πράγματα, δυστυχῶς, ἡ φτώχεια εἶναι ἐδῶ… 
Καὶ μόνον ἡ αὐτάρκεια μπορεῖ νὰ μᾶς βγάλῃ ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα. 
Καλλιέργειες, καὶ δῇ ἔξυπνες καλλιέργειες… Ποὺ θὰ ἀποδόσουν θαυμάσια καὶ θὰ προσφέρουν περισσότερες τροφὲς στὸν Ἄνθρωπο, κατάλληλες γιὰ τὴν ὑγιή του διαβίωσιν.
Ὄχι πλαστικὲς καὶ μεταλλαγμένες, κατὰ πῶς τὰ ξέραμε…

συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)




Leave a Reply