Ὑποκαθιστώντας τήν Φύσι

Πρίν ἀπό πολλά χρόνια, ὅλα αὐτά πού ζοῦμε σήμερα θά τά θεωρούσαμε ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Τό χειρότερο ἀπ΄ὅλα εἶναι ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά ὑποκαταστήσῃ τήν Φύσι. Ὅταν μᾶς ἐνοχλεί κάτι τό καταργοῦμε ἤ τό ἀντικαθιστοῦμε μέ ἄλλο γενετικῶς τροποποιημένο. Ἤ δημιουργοῦμε ἄλλο πού νά ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες καί ἰδιοτροπίες μας.

Συνέχεια

Ἀρμαγεδδῶν γενετικῆς;

Μοῦ ἀρέσει ἡ ἐπιστήμη. Μοῦ ἀρέσει ἡ βιολογία. Μοῦ ἀρέσει ἡ γενετική. 

Δὲν μοῦ ἀρέσει ὅμως ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον διαχειρίζεται ἡ ἐπιστήμη (τὸ προσωποποιῶ) τὴν γνώσι ποὺ κερδίζει. 

Συνέχεια