Σπιτικὰ ἰατροσόφια!

Ἀφθονία ἰατρικῶν ἀπὸ τὴν φύσι στὴν κουζίνα μας! 

Σπιτικά γιατροσόφια από την κουζίνα

Θεραπευτικοί θησαυροί στην κουζίνα μας

Η κουζίνα δεν είναι μόνο ένα ζεστό δωμάτιο του σπιτιού, όπου ετοιμάζονται όλοι οι γευστικοί πειρασμοί. Είναι επίσης, κι ένα δωμάτιο με πολλά μυστικά. Το ψυγείο και τα ντουλάπια μας κρύβουν όχι μόνο γευστικούς, αλλά και θεραπευτικούς θησαυρούς.

Έρευνα του αμερικανικού περιοδικού Whole Living, μας δίνει ιδέες για τις απλές φυσικές θεραπείες που βρίσκουμε στην κουζίνα μας. Ανοίξτε τα ντουλάπια και τα κελάρια σας κι ανακαλύψτε την δύναμη των θεραπευτικών τροφών: Συνέχεια

Ὑποκαθιστώντας τήν Φύσι

Πρίν ἀπό πολλά χρόνια, ὅλα αὐτά πού ζοῦμε σήμερα θά τά θεωρούσαμε ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Τό χειρότερο ἀπ΄ὅλα εἶναι ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά ὑποκαταστήσῃ τήν Φύσι. Ὅταν μᾶς ἐνοχλεί κάτι τό καταργοῦμε ἤ τό ἀντικαθιστοῦμε μέ ἄλλο γενετικῶς τροποποιημένο. Ἤ δημιουργοῦμε ἄλλο πού νά ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες καί ἰδιοτροπίες μας.

Συνέχεια

Ὑποκαθιστώντας τήν Φύσιν

Πρίν ἀπό πολλά χρόνια, ὅλα αὐτά πού ζοῦμε σήμερα θά τά θεωρούσαμε ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Τό χειρότερο ἀπ΄ὅλα εἶναι ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά ὑποκαταστήσῃ τήν Φύσι. Ὅταν μᾶς ἐνοχλεί κάτι τό καταργοῦμε ἤ τό ἀντικαθιστοῦμε μέ ἄλλο γενετικῶς τροποποιημένο. Ἤ δημιουργοῦμε ἄλλο πού νά ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες καί ἰδιοτροπίες μας.

Ἐπίσης, προσπαθοῦμε νά παράξουμε μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων γιά καταναλωτικούς σκοπούς. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἐγκαταλείψει τήν ὕπαιθρο γιά νά ζήσῃ στίς πόλεις Συνέχεια