Μὲ IQ στὰ …200!!! (β)

«Ὁ Μάκης καὶ ὁ Λάμπρος, τὰ πρεζόνια τῆς Μενάνδρου ποὺ σουτάρουν ὑγρὰ μπαταρίας αὐτοκινήτου μὲ σύριγγες καὶ ὁ μεθύστακας ὁ Νῖκος, ποὺ πίνει 2.5 μπουκάλια ξυδᾶτο κρασὶ τὸ πεντάωρο, ἔχουν IQ 200 καὶ μᾶς τὸ κρύβουν!!!»

Συνέχεια

Μὲ IQ στὰ …200!!!

Μὲ IQ στὰ ...200!!!

Δὲν μπορῶ νὰ βλέπω πλέον ἕνα παπαροάρθρον τοῦ κώλου ποὺ κυκλοφορεῖ: «Ἔρευνα φανερώνει πὼς τὰ ἄτομα μὲ ὑψηλὴ νοημοσύνη καταναλώνουν ἀλκοὸλ καὶ ναρκωτικὲς οὐσίες». Συνέχεια

Ὑπεροξείδιον τοῦ Ὑδρογόνου: Πανάκεια ἢ μύθος;

Ὁμολογῶ πὼς δὲν ἤξερα τόσες πολλὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες ποὺ διάβασα στὸ παρακάτω ἄρθρο. Γνωρίζω τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος σὲ Ὀξυγόνο καὶ τὶς μεθοδεύσεις τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς νὰ στρέφῃ τὸν ἄνθρωπο σὲ μίαν μόνιμο ἐξάρτησι ἀπὸ τὰ προϊόντα της. Ἔχω πέσει μάλιστα καὶ θύμα τέτοιας «καθοδηγητικής» συμπεριφορᾶς καὶ βρῆκα λύσεις στὶς ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες.

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι πάρα πολύ ἐνδιαφέρον. Μᾶς φέρνει σὲ ἐπαφή μὲ ἕνα πολὺ φθηνὸ ὑλικὸ, ποὺ ὅμως σὲ ἕναν μεγάλο του βαθμὸ λειτουργεῖ ὡς Συνέχεια