Ἀπέτυχαν στό νά διατηρήσουν τήν τρύπα τοῦ ὅζοντος;

Στην εικόνα που έδωσε στην δημοσιότητα η NASA με βυσσινί και μπλε χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές που υπάρχουν οι μικρότερες συγκεντρώσεις όζοντος πάνω από την Ανταρκτική. Με κίτρινο και κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όζοντος

Ἕνα σημεῖον ποὺ μὲ προβληματίζει ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι τὸ πόσο μεγάλη ζημιὰ ἔχουν προσπαθήσει κάποιοι νὰ κάνουν στὸν πλανήτη μας. 

Ὄχι γιατὶ ὁ πλανήτης εἶχε πρόβλημα, ἀλλὰ διότι κάποιοι ἐφρόντισαν πρὸ κειμένου νὰ ἀποκτήσῃ πρόβλημα.

Συνέχεια

Ἡ τρύπα τοῦ ὄζοντος μᾶς …ἀποχαιρετᾶ!

Τὸ ἄρθρον ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω εἶναι παλαιό. Σχεδὸν ἐνὸς ἔτους. 
Ἀλλὰ πλέον τίποτα δὲν πρέπει νὰ μένῃ μὴ ὑπολογίσιμον, διότι τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖον.
(Αὐτὸ τὸ ἄρθρον τὸ εἶχα παραβλέψει τότε, διότι ὥς συνήθως δὲν …προέλαβα!!!) 

Ἡ τρύπα τοῦ ὄζοντος, βάσει τῶν λεγομένων τῶν «ἐπιστημόνων» ὀφείλετο στὴν ἀλόγιστον χρήσιν τετραχλωρανθράκων.
Ἕνα ὑλικὸ που συναντᾶμε μέσα στὰ φιαλίδια πεπιεσμένου ἀέρος (ὅπως γιὰ παράδειγμα χρώματα, ἐντομοκτόνα, ἀποσμητικά.)  καὶ στὰ ψυγεῖα μὲ ΦΡΕΟΝ.

Συνέχεια

Ὑπεροξείδιον τοῦ Ὑδρογόνου: Πανάκεια ἢ μύθος;

Ὁμολογῶ πὼς δὲν ἤξερα τόσες πολλὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες ποὺ διάβασα στὸ παρακάτω ἄρθρο. Γνωρίζω τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος σὲ Ὀξυγόνο καὶ τὶς μεθοδεύσεις τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς νὰ στρέφῃ τὸν ἄνθρωπο σὲ μίαν μόνιμο ἐξάρτησι ἀπὸ τὰ προϊόντα της. Ἔχω πέσει μάλιστα καὶ θύμα τέτοιας «καθοδηγητικής» συμπεριφορᾶς καὶ βρῆκα λύσεις στὶς ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες.

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι πάρα πολύ ἐνδιαφέρον. Μᾶς φέρνει σὲ ἐπαφή μὲ ἕνα πολὺ φθηνὸ ὑλικὸ, ποὺ ὅμως σὲ ἕναν μεγάλο του βαθμὸ λειτουργεῖ ὡς Συνέχεια

Κλείνει ἡ τρύπα τοῦ ὄζοντος;

Ἴσως καὶ νὰ κλείνῃ…

Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, οὐδέποτε εἴχαμε τρύπα. Εἴχαμε μείωσι τῆς «στιβάδος» τοῦ ὄζοντος, ἀλλὰ ὄχι τρύπα. 

Συνέχεια