Ἀπέτυχαν στόν νά διατηρήσουν τήν τρύπα τοῦ ὅζοντος;

Στην εικόνα που έδωσε στην δημοσιότητα η NASA με βυσσινί και μπλε χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές που υπάρχουν οι μικρότερες συγκεντρώσεις όζοντος πάνω από την Ανταρκτική. Με κίτρινο και κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όζοντος

Στην εικόνα που έδωσε στην δημοσιότητα η NASA με βυσσινί και μπλε χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές που υπάρχουν οι μικρότερες συγκεντρώσεις όζοντος πάνω από την Ανταρκτική. Με κίτρινο και κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όζοντος

Ἕνα σημεῖον ποὺ μὲ προβληματίζει ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι τὸ πόσο μεγάλη ζημιὰ ἔχουν προσπαθήσει κάποιοι νὰ κάνουν στὸν πλανήτη μας. 

Ὄχι γιατὶ ὁ πλανήτης εἶχε πρόβλημα, ἀλλὰ διότι κάποιοι φρόντισαν πρὸ κειμένου νὰ ἀποκτήσῃ πρόβλημα.

Ἕνα παράδειγμα, ποὺ ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζομαι, εἶναι ἡ τόσο μεγάλη «πώλησις» τῆς ἰδέας «λειώσιμο πάγων».
Πράγματι οἱ πάγοι ξεκίνησαν νὰ λειώνουν  ἀλλὰ δὲν μᾶς εἶπαν ποτὲ τὸ γιατὶ συνέβῃ αὐτό.  Καὶ σαφῶς δὲν ὀφείλεται στὴν τάχα μου ἀλόγιστον ἀνάπτυξιν, διότι αὐτοὶ ποὺ προωθοῦσαν τὴν τάχα μου ἀνάπτυξιν, εἶχαν στὰ χέρια τους καὶ τὸ …πεπόνι καὶ τὸ μαχαίρι τῆς ἀναπτύξεως. Ἐὰν πράγματι τοὺς ἐνδιέφερε ἡ φροντίδα τοῦ πλανήτου, θὰ εἶχαν πρὸ πολλοῦ σταματήσει τὶς καταστροφές. Ἀν τὶ ὅμως νὰ τὶς περιορίσουν, εἶναι οἱ  κύριοι τῶν καταστροφῶν!
Εἶναι πλέον κοινῶς ἀποδεκτὸν πὼς οἱ μεγαλύτερες καταστροφὲς στὸν πλανήτη συμβαίνουν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διαχειρίζονται τοὺς πόρους τοῦ πλανήτου, μὲ τρόπον τέτοιον ὅμως, ποὺ νὰ ἐπιφέρουν θάνατο καὶ νέκρωσιν τῶν πάντων!!!

Ὅμως τελικῶς οἱ «δικλεῖδες» ἀσφαλείας καὶ προασπίσεως τῆς ζωῆς στὸν πλανήτη εἶναι τόσο μεγάλες, ποὺ δύσκολο εἶναι γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν, νὰ τὶς καταργήσουν. 
Ἔτσι, ὁ ἴδιος ὀ πλανήτης, «καταργεῖ» κι ἀναιρεῖ κάθε πράξι ποὺ ἐπιβουλεύεται τὴν διατήρησιν καὶ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς ζωῆς.
«Καταργεῖ, ἀναιρεῖ καὶ ἐπιδιορθώνει» οὐσιαστικῶς κάθε προσπάθεια ποὺ γίνεται γιὰ τὴν παύσιν τῆς ἐξακολουθήσεως τῆς ζωῆς.

Κάποιοι ἴσως νὰ ἰσχυριστοῦν πὼς εἶναι ζωντανὸς ὁ πλανήτης μας. Κάποιοι ἄλλοι πὼς ἔφθασαν ἐξωγήινοι καὶ τὸν προστατεύουν. Κάποιοι τρίτοι πὼς οἱ θεοί, οἱ Ἔλ, οἱ Βρύλ…. μαζεύτηκαν κάπου ἐδῶ γύρω γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύσουν.
Ἐγὼ θὰ ἰσχυριστῶ πὼς ἡ Φύσις εἶναι δυνατότερη καὶ σοφότερη ἀπὸ κάθε κατακάθι ποὺ δὲν τὴν σέβεται.  Κι αὐτὸ σιγὰ σιγὰ ἀρχίζει νὰ προβάλλῃ ὡς πραγματικότης μὴ ἀντιμετωπίσιμος. 
Θὰ δοῦμε πολλά… Πάρα πολλά…
Πρὸς ὥρας ἤδη γνωρίζουμε πὼς οἱ παγετῶνες, παρ’ ὅλην τὴν προσπάθεια καταργήσεώς τους, ὑπάρχουν κι ἀναγεννῶνται κανονικότατα, μὲ μᾶλλον ταχυτέρους ῥυθμοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ  (τούς;;;) λειώνουν. Εἶναι πολὺ σπουδαῖο αὐτὸ σὰν γεγονός!
Καὶ δυστυχῶς, λίγοι τὸ γνωρίζουν! 
Οἱ περισσότεροι πιστεύουν πὼς οἱ παγετῶνες λειώνουν, πὼς ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης ἀνεβαίνει καὶ πὼς ἡ καταστροφικὴ  πορεία ποὺ ἔχουμε μπεῖ δὲν ἀναστρέφεται.
Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν τρύπα τοῦ ὅζοντος. Ἄν καὶ θεωρητικῶς εἴχαμε περάσει σὲ μὴ ἀναστρέψιμο τροχιά, αὐτὴ ξεκίνησε νὰ κλείνῃ ἀπὸ …μόνη της! Ὄχι γιατὶ περιορίσαμε τὴν χρήσιν τῶν τετραχλωροανθράκων φυσικά. Εἴμαστε τόσο λίγοι οἱ διαβιοῦντες, στὸν φερόμενον ὥς πολιτισμένο κόσμο, ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντισταθμίσουμε τὴν καταστροφὴ ποὺ ἐπιφέρουν αὐτοὶ ποὺ διαβιοῦν στὸν ὑπόλοιπον πλανήτη, καὶ οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέσα, πρὸ κειμένου νὰ τὸν καταστρέψουν.
Ἡ τρύπα τοῦ ὅζοντος κλείνει… Καὶ κλείνει ταχύτατα!

 

Συρρικνώθηκε η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική

Η μέση έκταση της ήταν η δεύτερη μικρότερη τα τελευταία 20 χρόνια

Τα δορυφορικά δεδομένα που συνέλεξαν και μελέτησαν οι επιστήμονες της NASA και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ δείχνουν ότι η μέση έκταση της τρύπας του όζοντος ήταν η δεύτερη μικρότερη τα τελευταία 20 χρόνια. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η θετική εξέλιξη είναι προϊόν των αυξημένων θερμοκρασιών που επικράτησαν τη φετινή χρονιά στα κατώτερα στρώματα της στρατόσφαιρας πάνω από την Ανταρκτική.

Η τρύπα

Το στρώμα του όζοντος μπλοκάρει τη βλαβερή και καρκινογόνο υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 διαπιστώθηκε ότι το στρώμα έχει τρυπήσει και έκτοτε γίνεται στενή παρακολούθηση του. Το μέγεθος της τρύπας του όζοντος αυξομειώνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις κλιματικές και άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες επικρατούν στον πλανήτη. Το ρεκόρ μεγέθους της τρύπας είχε καταγραφεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2000, όταν η έκτασή της είχε μετρηθεί στα 29,9 εκατ. τετρ. χιλιόμετρα. Το μέσο μέγεθός της φέτος διαμορφώθηκε στα 17,9 εκατ. τετρ. χλμ που είναι το δεύτερο μικρότερο των τελευταίων 20 ετών.

Ο ρυθμιστής

Σύμφωνα με τους ειδικούς η θερμοκρασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αυξομείωση της τρύπας του όζοντος. Οι χρονιές που υπάρχουν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε συνδυασμό με την παρουσία πολύ ισχυρών ανέμων ανέμους ευνοούν τη μεγέθυνση της τρύπας. Οταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες και οι άνεμοι μικρότερης ισχύος (συνθήκες που υπήρξαν τη φετινή χρονιά) συμβαίνει το αντίθετο.

 βῆμα

Εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ γνωρίζουμε… Νὰ συνειδητοποιήσου πὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ  παύσουν τὴν ζωὴ ἐπὶ τοῦ πλανήτου! Πὼς ὁ μεγαλύτερος σύμμαχος τοῦ Ἀνθρώπου, σὲ αὐτόν, τὸ κατὰ τὰ φαινόμενα, ἄνισον ἀγώνα, εἶναι ἡ ἴδια ἡ Φύσις! Ἡ Φύσις του!

Φιλονόη.

Σημείωσις.

Ὁ πόλεμος, στὸν ὁποῖον ἔχουμε εἰσέλθει, εἶναι γεγονός. Δὲν ἀφορᾷ μόνον σὲ κοινωνικὰ ἤ ἠθικὰ ἤ πολιτικὰ ἐπίπεδα. Εἶναι σὲ κάθε ἐπίπεδον, σὲ κάθε σημεῖον τῆς Γῆς καὶ εἶναι γεγονός! Δὲν θὰ καταφέρῃ κανένας ἐγκέφαλος ἀνεγκέφαλος νὰ ἐπιφέρῃ σοβαρὰ πλήγματα στὴν ἐξακολούθησιν τῆς ζωῆς. Ἀλλὰ τὸ πασχίζει!
Δὲν πειράζει…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς εἴπαμε…
Ἡ Φύσις ξέρει καλλίτερα…
Κι ἐπεὶ δὴ ξέρει καλλίτερα, δομεῖ καὶ καλλίτερα. Ἀντιστέκεται καλλίτερα… Κι ἐπισύρει τὴν Νέμεσιν ταχύτερα!

σχετικὰ θέματα:

Τὰ παγόβουνα δὲν χάνονται! Ἀναγεννῶνται!

Ὁ κόσμος καίγεται καὶ αὐτοὶ τὴν τρομοκρατία τους!

Ἐπιστρέφει ἡ ἐποχή τῶν παγετώνων;

Μπαίνουμε στήν ἐποχή τῶν παγετώνων;

 

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply