Μωρὲ καλὰ μᾶς κάνουν καὶ μᾶς ἐλέγχουν!

Ἐὰν δὲν εἴμαστε ἄξιοι καὶ ἱκανοὶ νὰ βάλουμε τὰξι στὰ τοῦ οἴκου μας… γιατί μυξοκλαιγόμαστε; 
Ἡ λέξις ἐλεγχείη σημαίνει καταισχύνη, ὄνειδος, ὕβρις…
Ὅταν κάποιος ὑποπέσει εἰς κατάστασιν ἐλέγχου, αὐτὸ σημαίνει πὼς ἔχει ἤδη ὑποπέσει στὰ χείριστα ἐπίπεδα αὐτοεκτιμήσεως, ἐκτιμήσεως καὶ σεβασμοῦ.
Γιατί λοιπόν ἀποροῦμε κι ἐνοχλούμαστε γιά τόν διεθνή ἔλεγχο πού ἐτοιμαζόμαστε νά …ὑποδεχθοῦμε; 

Μεγαλυτέρα ντροπὴ λοιπὸν δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ γιὰ τοὺς Ἀχαιούς!
Κι ἐπεὶ δὴ ἀπόγονοί τους ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἀλλὰ δυστυχῶς ἀνάμεσά τους,  ἔχουν παρεισφρήσει κι ἄλλα στοιχεῖα, ποὺ ἀλλοιώνουν τὴν γενικὴ εἰκόνα,  κάποιοι ντρέπονται.
Μεταξύ μας, κι ἐγὼ ντρέπομαι. Ὄχι γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ δηλώνουν Ἕλληνες καὶ μᾶς εὐτελίζουν διεθνῶς. Ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχουμε ἀκόμη καταφέρει νὰ καθάρουμε τὸ τοπίον, ναί, χρειάζονται ἔλεγχοι, πρὸ κειμένου νὰ πετάξουμε τὴν γάγγραινα ἀπὸ ἐπάνω μας.

Ὅταν σαπίζῃ ἕνα τμῆμα τοῦ σώματος τὸ κόβεις καὶ τὸ πετᾶς. Διαφορετικῶς πεθαίνει ὅλος ὁ ὀργανισμός.
Κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ πετάξουμε κάθε τὶ σάπιο… Μικρὸ ἤ μεγάλο…
Ἡ ἀποκοπὴ τοῦ μολυσμένου τμήματος πονᾶ…
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ κάθαρσις εἶναι ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὸ καλλίτερον δυνατὸν ἀποτέλεσμα! 

Φιλονόη.

 Υ.Γ. Αὐτοὺς τοὺς ἐλέγχους ἔπρεπε νὰ τοὺς κάνουμε ἐμεῖς. Ἤ ὀρθότερα, νὰ μὴν ἔχουμε φθάσει στὸ σημεῖον νὰ πατήσουν ποδάρι κατακτητὲς ὁποιουδήποτε χρώματος καὶ φυλῆς. Ἀν τὶ αὐτοῦ χορεύαμε στὰ πανηγύρια, τὴν ὥρα ποὺ ὁ τόπος μας καιγόταν. 

Εθνικό όνειδος: Διεθνής Οικονομικός ‘Ελεγχος «…αντικαθιστώντας τους Έλληνες υπευθύνους»….

 

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών έθεσε ζήτημα οικονομικής κατοχής της χώρας μέσω“δεσμευμένου λογαριασμού των εσόδων της από πάσης φύσεως δραστηριότητα, εξορύξεις, αποκρατικοποιήσεις κλπ” όπως αποκαλύπτεται πλέον με ντοκουμέντα που έδωσε στην δημοσιότητα εις εκ των κυβερνητικών εταρείων ο Ε.Βενιζέλος που πλέον μιλά για “χώρα προτεκτοράτο”.

Το επαίσχυντο κείμενο-τελεσίγραφο του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών
 που στάλθηκε στην ελληνική κυβέρνηση, στο οποίο θέτουν ως προαπαιτούμενο τον διορισμό ξένου επιτρόπου-πρωθυπουργού και που αντί να σκιστεί σε κομματάκια, η κυβέρνηση (τουλάχιστον η ΝΔ) ουσιαστικά το έχει αποδεχθεί (αν κρίνουμε από την απάντηση που έδιναν οι κύκλοι του Μαξίμου στον Ε.Βενιζέλο: “Το θέμα δεν είναι τι ζητάνε, αλλά τι απαντάμε”) είναι το εξής:

“Ενισχυμένη διακυβέρνηση και μηχανισμοί ελέγχου


Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία πρέπει να υιοθετηθεί μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική (με εκούσιες αυτοδεσμεύσεις). Παρεκκλίσεις από τους στόχους του προγράμματος πρέπει να εξισορροπούνται με εσωτερικές προσαρμογές. Οι ακόλουθες προαπαιτούμενες ενέργειες πρέπει να εισαχθούν με νομοθετική ρύθμιση πριν την εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Κλειστός λογαριασμός με εξωτερική διαχείριση: Ο κλειστός λογαριασμός που εγκρίθηκε από το Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου ενισχύεται ώστε να εξασφαλίσει πως οι πόροι του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του χρέους, και θα εξασφαλιστεί με την εγκαθίδρυση μιας διεθνούς διαχείρισης (για παράδειγμα από την ΕΚΤ). Όπως συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο, το χρέος θα εξυπηρετείται κατευθείαν από αυτόν τον λογαριασμό (σ.σ.: δηλαδή από το Μνημόνιο 2 που υπερψήφισαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κρύβοντας την σχετική συμφωνία από τους πολίτες της χώρας!). Το EFSF και το ΔΝΤ εκταμιεύουν μετά από την εκτέλεση των συμφωνηθέντων διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων κατευθείαν από τον λογαριασμό και η ελληνική συνεισφορά στην εξυπηρέτηση του χρέους που ορίζεται από το Μνημόνιο θα καταβάλλεται επίσης σε αυτόν τον λογαριασμό.

Η διάθεση των εσόδων: Μια διαθέσιμη πηγή εσόδων (όπως για παράδειγμα μέρος των εσόδων του ΦΠΑ) στο συνολικό ποσό του αιτούμενου από την Ελλάδα πρωτογενούς πλεονάσματος μπορεί να μεταφέρεται ανά μήνα στον λογαριασμό (ως ελληνική συμμετοχή στην εξυπηρέτηση του χρέους). Το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα προσδιοριστεί από το Μνημόνιο. Ο Λογαριασμός και η τροφοδοσία του από τα έσοδα εξασφαλίζουν το πρωτογενές πλεόνασμα και συνεπώς θα εξισορροπηθεί από τη μείωση στις πρωτογενείς δαπάνες ή την αύξηση των πρωτογενών εσόδων. Εφόσον κατά τη διάρκεια του προγράμματος εμφανιστούν επιπλέον κενά στον προϋπολογισμό, η Ελλάδα θα τα καλύψει με τα δικά της μέσα.

Αυτόματες περικοπές δαπανών: Η Ελλάδα εγκαθιδρύει έναν απλό κανόνα για τις δημόσιες δαπάνες. Με τη συμφωνία της τρόικας, τα ταμειακά ελλείμματα (παρεκκλίσεις από τον προϋπολογισμό) οδηγούν αυτόματα σε περικοπές δαπανών οι οποίες κατανέμονται εξίσου σε όλα τα προγράμματα δαπανών (ανάλογα με το μερίδιό τους στον προϋπολογισμό).

Εξωτερική εποπτεία του δημόσιου δανεισμού: Μπορεί να ζητηθεί από έναν εξωτερικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει οποιαδήποτε μορφή επιπλέον δανεισμού (παράλληλα με την εποπτεία των περιφερειακών και τοπικών αρχών από ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη).

Συμπληρωματική εξωτερική βοήθεια: Πιο έντονη, υποχρεωτική επιστράτευση εξωτερικής τεχνικής βοήθειας ώστε, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί η διοικητική δομή, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της συλλογής φόρων, μείωσης της διαφθοράς, επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, στρατηγικών για την τόνωση της ανάπτυξης, αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης έτσι ώστε να υποβοηθηθεί περαιτέρω η εκτέλεση του προγράμματος.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα ενισχυθεί το έργο της Task Force έτσι ώστε οι αρμοδιότητές της να περιλαμβάνουν: 

i) σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ο προσδιορισμός θέσεων-κλειδιά στην ελληνική κρατική μηχανή για την κατάλληλη εκτέλεση και εποπτεία των προγραμμάτων προσαρμογής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές ροές (δαπάνες και έσοδα) και διορισμός Ευρωπαίων ή Ελλήνων κρατικών λειτουργών (οι οποίοι θα απολαμβάνουν το ίδιο στάτους με τους ευρωπαίους ειδικούς ώστε να περιοριστεί η εξάρτησή τους από την πολιτική εξουσία) σ’ αυτές τις θέσεις-κλειδιά που αφορούν τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα της τρόικα, αντικαθιστώντας τους έλληνες υπευθύνους.

 

ii)  Συντονισμός στην υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας από τους διαφορετικούς παίκτες: την υπάρχουσα διμερή βοήθεια, αλλά και τους νέους φορείς που θα συμμετάσχουν όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο ΟΟΣΑ κλπ. των οποίων οι παρεμβάσεις είναι ευπρόσδεκτες.

Μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης: Για να βελτιωθεί η αποδοχή του προγράμματος από τους Έλληνες, αυτά τα μέτρα ελέγχου και ενίσχυσης πρέπει να συμπληρωθούν από αναπτυξιακά μέτρα και μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης. Ο καθοριστικός παράγοντας για επενδύσεις και ανάπτυξη είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Βραχυπρόθεσμα, οι προοπτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση μπορούν να ενισχυθούν από την απελευθέρωση πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων για τα 181 προγράμματα υψηλής προτεραιότητας. Το σχέδιο για μια δημόσια Τράπεζα Επενδύσεων το οποίο τελεί υπό επεξεργασία μπορεί επίσης να επισπευσθεί για να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα έργα υποδομής”.

Τώρα αυτό, για τον διορισμό “επιτρόπου-πρωθυπουργού” δεν είναι απαραίτητα κακό: Από τους “Έλληνες” πρωθυπουργούς-υπηρέτες ξένων αφεντάδων, μπορεί τα ίδια τα ξένα συμφέροντα να νοιάζονται περισσότερο για την επένδυσή τους…

πηγή

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply