Χαμένη …«ἀριστεία»!!!

«Ἄριστοι» παντοῦ!!!

Μετὰ τὴν καταγγελία κατὰ τοῦ εὐρωβουλευτοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη ὅτι εἰσέπραττε τὸ 60% τοῦ μισθοῦ συνεργάτιδός του, ἡ OLAF – Εὐρωπαϊκὴ Ὑπηρεσία Καταπολεμήσεως τῆς Ἀπάτης- ἐρευνᾶ ἀπάτη ἀκόμη 21 Ἑλλήνων Εὐρωβουλευτῶν, σχετικὰ μὲ τὴν ἀπασχόληση συνεργατῶν τους.
(Ἀνάμεσα τους καὶ ἡ Σπυράκη)… Συνέχεια

Ἡ εἰσβολὴ στὸ Πεντάγωνον.

Τσίρκουλον τὸ κατήντησαν τὸ ὑπουργεῖον…

Ἔνοπλες δυνάμεις…. Σήμερα…

Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ, ἄν καὶ γενικῶς τὶς σέβομαι, πὼς ἔχουν καταντήσει ἄνδρο ….φωτοφωστήρων.
Δῆλα δὴ ἄνδρον ὑπαλλήλων τοῦ Σόρος. Συνδικαλιστῶν, βολεμένων, καρεκλοκενταύρων!
Ὄχι, οὐδέποτε θὰ ἀπαξιοῦσα τὰ σώματα αὐτά. Ἀπλῶς τώρα πιὰ θεωρῶ πὼς ἀκόμη κι ἐκεῖ μέσα λίγοι θὰ κρατήσουν τὶς ἰσοῤῥοπίες… Ὅπως φυσικὰ σὲ κάθε ἄλλον τομέα.

Συνέχεια