Ἡ εἰσβολὴ στὸ Πεντάγωνον.

Τσίρκουλον τὸ κατήντησαν τὸ ὑπουργεῖον…

Ἔνοπλες δυνάμεις…. Σήμερα…

Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ, ἄν καὶ γενικῶς τὶς σέβομαι, πὼς ἔχουν καταντήσει ἄνδρο ….φωτοφωστήρων.
Δῆλα δὴ ἄνδρον ὑπαλλήλων τοῦ Σόρος. Συνδικαλιστῶν, βολεμένων, καρεκλοκενταύρων!
Ὄχι, οὐδέποτε θὰ ἀπαξιοῦσα τὰ σώματα αὐτά. Ἀπλῶς τώρα πιὰ θεωρῶ πὼς ἀκόμη κι ἐκεῖ μέσα λίγοι θὰ κρατήσουν τὶς ἰσοῤῥοπίες… Ὅπως φυσικὰ σὲ κάθε ἄλλον τομέα.

Τὸ νὰ φθάσουν λοιπὸν κάποιοι ἀπελπισμένοι στὴν πόρτα τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ποιός ἦλθε;) εἶναι κάτι ποὺ θὰ ἔκαναν μόνον ἀπελπισμένοι ἤ ἐν τελῶς καθοδηγούμενοι.
Γιατί ἐγώ ὅμως πιστεύω πώς ἐτοῦτοι εἶναι περισσότερο καθοδηγούμενοι καί λιγότερον ἀπελπισμένοι;
Ἤ γιὰ νὰ τὸ θέσω ὀρθότερα, μήπως βρῆκαν τούς ἀπελπισμένους οἱ καθοδηγητές καί τούς ὁδήγησαν στό ὑπουργεῖον; 

Νά διαμαρτυρηθοῦν καί νά εἰσακουσθοῦν ἤθελαν…
Θαυμάσια…
Δέν τό κάνουν τόσον καιρό μέ τίς ἀπεργίες τους; Δέν τό γνωστοποιοῦν μέ κάθε δυνατόν τρόπο καθημερινῶς;
Ποῦ κολλᾶ ἡ κατάληψις τοῦ ὑπουργείου ἀμύνης; (Μὲ μικρὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα… Ἀντιλαμβάνεσθε…) 

Καί ποιός συνόδευε τούς ἀπεργούς παρακαλῶ;
Ὁ Κουρουμπλὴς μὲ τὸ ὄνομα!
Ὁ Κουλουμπρῆς, καλὸ παιδὶ κι ἀπὸ σπίτι, βο(υ)λευτὴς τοῦ μΠΑτΣΟΚ στὰ πρῶτα του βήματα, εὑρῆκε ἐξ αἴφνης, πρὸ διετίας ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι, τὸ …φῶς του! 
Ἀπὸ τότε μᾶς προέκυψε κινούμενος πρὸς τὴν …«ἀριστερά»!
Μετὰ ἀπὸ σκέψεις (;;;), προβληματισμοὺς (;;;;) καὶ βαθυτάτη ἐσωτερικὴν ἀναζήτησιν, κατέληξε ἀπὸ τὰ ἀγκάλας τοῦ GAPατου εἰς τὰ ἀγκάλας τοῦ Ἀλεξάκου. Φυσικὰ πράγματα. 

Δῆλα δή, ἄν καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἕνα ἐκ τῶν δύο κομμάτων, ποὺ ἐπισήμως κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν μετέτρεψαν σὲ χαβούζα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν, δὲν ἐνοχλεῖται, δὲν παραιτεῖται καὶ φυσικὰ δὲν πηγαίνει στὸ σπιτάκι του!
Παραμένει ἐνεργός, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …σώσῃ, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλον δρόμο, αὐτὴν τὴν φορά!  
Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ ἕνα πρόσωπον, τὸ ὁποῖον προέρχεται ἀπὸ τὸ κατ’  ἐξοχὴν κόμμα ἐκτροφῆς τοῦ συνδικαλισμοῦ στὴν χώρα μας, καὶ ποὺ σήμερα ἀξιώνει νὰ ἀκουστοῦν οἱ ἀπεργοὶ τῶν ναυπηγείων, μέσῳ τῶν συνδικαλιστικῶν τους ὀργάνων, τὰ ὁποῖα ὅμως συνδικαλιστικὰ ὄργανα ἐνίσχυσε, στήριξε καὶ προέβαλλε τὸ προκάτοχον κόμμα!!! 
Παλαιά τους τέχνη κόσκινο….. 
Ἔχει καλῶς… Ἀλλά ποιός ὑποστηρίζει μίαν τέτοιαν δράσιν;
Ὁ ἄσπιλος κι ἀμόλυντος ἤ κάποιος πού πρωτοστάτησε στό νά ἀποδομηθῇ τό κράτος καί οἱ μηχανισμοί του;  
Αὐτός δέν ἦταν παρεούλα μέ τίς ….παρεοῦλες;
Τώρα τί πασκίζει; Νά ξαναμπῇ στίς ….παρεοῦλες; Ἤ μήπως οἱ παρεοῦλες ἄλλαξαν, σάν τόν Μανωλιό, κι ἔβαλαν τά ῥοῦχα τους ἀλλοιῶς;
Καταφέρεται λοιπόν κατά τοῦ κράτους, γιά τό ὁποῖον, μέσῳ τῶν θέσεων τῆς νέας κομματικῆς του ἐπιλογῆς,  καλεῖται αὔριο νά ὑπερασπισθῇ… Ἤ ὄχι;

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει διόλου ὁ Κουλουμπρής. Στὶς κουδουνίστρες ὑπάγεται…
Μὲ ἐνδιαφέρουν ὅμως τὰ δρώμενα στὴν χώρα μου!
Οὐδέποτε θὰ χαιρόμουν γιὰ τὴν ποδοσφαιρική, ἔεεε, συγγνώμη, κομματική  μεταγραφὴ κάποιου, ἐὰν πίσω ἀπὸ τὶς βλέψεις μου ἦταν πράγματι  ἡ σωτηρία τῆς χώρας, τὴν ὁποίαν καλοῦμαι νὰ ὑπερασπιστῶ θεωρητικῶς κάποιαν στιγμὴ στὸ μέλλον. 
Στὴν δική μας περίπτωσιν ὅμως καὶ χαίρομαι καὶ ἐμφανίζω μὲ ὑπερηφάνεια τὴν μούρη τῆς μεταγραφῆς μου, σὲ κάθε εὐκαιρία. 
Ἐὰν πράγματι ὅμως ὁ τΣΥΡΙΖΑ δὲν ἤθελε νὰ ἀποκλίνῃ διόλου ἀπὸ τὶς ὑποτιθέμενες θέσεις του, ὄχι σὲ Κουλουμπρῆ δὲν θὰ ἄνοιγε τὶς εἰσόδους του, ἀλλὰ οὔτε σὲ Σοφοῦλες. Οὔτε κἄν σὲ κάτι παπποῦδες Μανώληδες… Ἔχουν βλέπετε …ἀμαρτωλὸ παρελθόν ὅλοι τους!
Παρὰ ταὔτα οἱ πῦλες ἄνοιξαν καὶ τὸ μΠΑτΣΟΚ ἐπέρασε στὶς αἴθουσες τοῦ τΣΥΡΙΖΑ μετὰ βαΐων καὶ κλάδων!
Τὰ ἴδια πρόσωπα ποὺ μᾶς ….ἔσωζαν τόσες καὶ τόσες δεκαετίες, καλοῦνται τώρα νὰ μᾶς …ξανασώσουν!

Τί θά μποροῦσα λοιπόν νά σκεφθῶ τώρα πού ὁ Κουλουμπρής πρωτοστάτησε στά γνωστά γεγονότα; 
Ὅ,τι τό ἔκανε γιά τό καλό μας; Ἤ μήπως αὐτές τίς ἐντολές ἔχει λάβει, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ ὅμοιοί του, καί ὅ,τι θά τό …πάῃ ἔως τέλους;

Καί ποῦ εἰσῆλθαν οἱ ἀπελπισμένοι;
Στό οἰκονομικῶν ἤ στό ἀμύνης; Γιατί; Θά καβαλήσουν τά ΤΑΝΚΣ καί θά κάνουν αὐτοί τό πραξικόπημα πού δέν ἔγινε; Ἤ μήπως ὄχι;

Ἀλλά τί εἶναι σήμερα τό ἀμύνης; Χῶρος σεβασμοῦ; «Κτυπᾶ» κάποιος προσχήηηη, πλέον; Ἤ ἔχει ἐπίσης μετατραπεῖ σέ φυλάκιον τοῦ ἐκαστοτε ὑπουργεύοντος;

Τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖον!
Μοδιστροῦλες ποὺ ἐζορίσθησαν στὴν σκοπιὰ καὶ ἐκάλεσαν τὸν μίστερ Παπαντάκις γιὰ νὰ ποῦν τὸν πόνο τους! (Κι ὁ μίστερ Παπαντάκις ἔσπευσε νὰ παρηγορήσῃ τὰ νιάνιαρα….) Ποιός στρατός εἴπαμε; Ὁ Ἑλληνικός; Ἤ μήπως ὁ στρατός τῆς κεντήστρας καί τῆς μανικιουρίστας;
Χοροὶ καὶ γλέντια σὲ ἱστορικὰ πολεμικά, μὲ τὶς ἐθνικὲς μας ….«ψυχοβγάλτρες» τιμώμενα πρόσωπα! Μπουρδέλα πολυτελείας παρακαλῶ… Καὶ μετὰ φταίει ὁ ναύαρχος… Χά!
Ἀπεργίες ποὺ σταματοῦν φόρτισιν συσσωρευτῶν ὑποβρυχίων μὲ στόχον τὴν δολοφονία τοῦ προσωπικοῦ ποὺ θὰ ὑπηρετήσῃ σὲ αὐτὰ ἀργότερα…!!! Ναί, δολοφόνοι οἱ συνδικαλιστές μας. Προγραμματισμένοι δολοφόνοι! Ἀλλά μέ τόσην ἀπελπισία ποιός θά ἀσχοληθῆ μέ ἕναν δολοφόνο παραπάνω;
Καί μετά συζητᾶμε λογικά; Ποιοί; Μέ ποιόν; Πῶς;

Ἡ εἰσβολὴ στὸ Πεντάγωνον ἴσως νὰ ἔγινε γιὰ νὰ ἀπαξιώσῃ τὶς Ἔνοπλες δυνάμεις. Ἴσως κι ὄχι. 
Ἐκεῖ ποὺ ἑστιάζω εἶναι στὰ πρόσωπα ποὺ πρωτοστάτησαν. Αὐτὰ μὲ ἐνδιαφέρουν. 
Πόσο ἀξιόπιστα εἶναι; Τί ἱστορία κουβαλοῦν πίσω τους; Ποιές ἐντολές ἐξυπηρετοῦν;

Ἄχ  «Ἕλληνα»… Κόπηκε ἡ μάσσα… Δὲν θέμε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε…
Μὰ καὶ τώρα ποὺ τὰ γλεντάκια τελειώνουν σιγὰ σιγά, ἀκόμη πίσω ἀπὸ πόρνες τῆς Βαβυλῶνος τρέχουμε….
Καλὰ νὰ πάθουμε…
Ἔτσι νὰ συνεχίσουμε…|
Πρέπει νὰ φθάσουμε στὸ τέλος ὅλοι!
Νὰ τὸ ζήσουμε, νὰ τὸ γευθοῦμε, νὰ τὸ νοιώσουμε…
Τότε θὰ καταλάβουμε…. Μὰ τότε θὰ εἶναι ἀργά! Τοὐλάχιστον γιὰ κάποιους σίγουρα!

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Εἶμαι ὑπὲρ τῆς συλλογικότητος, ὑπὲρ τῆς ἀπεργίας διαρκείας, μακρὰν τῶν πόλεων καὶ κατὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ. Σκέτο!

Υ.Γ.2. Εἶπε κάποιος πώς τά κόμματα δέν εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα; Αὐτό πῶς τό κατάλαβε;

Υ.Γ.3. Παναγιωτόπουλε… Τὸ ἀστεῖον παρατράβηξε… Καιρὸς γιὰ τὴν ἔξοδο, ὅπως καὶ οἱ προκάτοχοί σου. Δὲν φταῖνε οἱ ἀξιωματικοί! Ἐσὺ φταῖς ποὺ ἐψήφιζες νόμους πρὸ κειμένου νοἱ ἱκανοὶ ἀξιωματικοὶ νὰ πᾶνε στὰ σπίτια τους γιὰ νὰ μὴν σᾶς ἀνοίξουν τὰ κεφάλια. Τώρα ποὺ ξεμείνατε ἀπὸ ἀξιωματικοὺς ἀναζητᾶς ὑπευθύνους. Καί γιατί δέν κυττᾶς βρέ στόν καθρέπτη σου; Θὰ εὕρῃς ἕναν ἐκεῖ νὰ σοῦ βγάζῃ τὴν γλῶσσα!!! Πρρρρρρρρρρρρρρρ……....

Φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Ἡ εἰσβολὴ στὸ Πεντάγωνον.

 1. Ἀλλοῦ εἶναι τὸ ὰἷσχος καὶ ἀνησυχιτικὸν συνάμα, Φιλονόη Οἱ διαμαρτυρόμενοι ἐγνώριζαν τὶ ἐψήφιζαν τὸν Ἰούνιον ὁπότε δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα οὔτε τῆς διαμαρτυρίας. Ὅμως τὸ Πεντάγωνον εἶναι στρατιωτικὴ βάσις καὶ ἔχει φρουράν. Ἀντὶ ὅμως τῆς φρουρᾶς εἴδαμε ἔκπληκτοι νὰ “ὑπερασπίζονται” τὴν στρατιωτικὴν αὐτὴν βάσιν ΜΠΑΤΣΟΙ, ἤγουν ΠΟΛΙΤΑΙ,καὶ πλησίων τῶν πολιτῶν αὐτῶν (τῶν μπάτσων) ὁ διοικητὴς τῆς στρατιωτικῆς βάσεως νὰ φωνάζει πρὸς τοὺς κακῶς καὶ άναιτίως διαμαρτυρομένους “ἐξω ἀπὸ τὸ στρατόπεδό μου”. Ἔβαζε καὶ τὸ “μου” ὁ Καραγκιόζης αὐτὸς ὁ φέρων πλᾶκα τὰ γαλόνια. Αἱ εἰκόνες αὐταὶ βεβαίως κάμουν τὸν γῦρον τοῦ κόσμου καὶ ἔν ἀκόμη ρεζιλίκι προστίθεται εἰς τὰ προηγούμενα, πέραν τοῦ ὅτι τὸ θράσος τῶν τούρκων θὰ ἀνέλθῃ ἐπικινδύνως. Αὐτὸς ὁ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ὁ ὁποῖος ἐπέτρεψε εἰς ΠΟΛΙΤΑΣ (μπάτσους) νὰ ἐκδιώξουν ἄλλους ΠΟΛΙΤΑΣ (διαμαρτυρομένους) ἀπὸ τὸ πεντάγωνον, πρέπει πάραυτα νὰ ἀποταχθῆ ἀπὸ τὸ στράτευμα. Ὁ ΚΑΡΑΓΙΟΖΗΣ αὐτὸς δὲν ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΕΡΗ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ.
  Ὁ ξεφτίλας!!!!

  • Ἔχεις δίκαιον, ὥς πρὸς τὸν «στρατιωτικὸ» καὶ τοὺς πολῖτες. Διαφωνῶ ὥς πρὸς τὶς ἐπιλογὲς τῶν ἐκλογῶν.

   • Ξεκάθαρα πράγματα Φιλονόη. Εἶχαν προειδοποιηθεῖ σαφέστατα καὶ ἀκριβέστατα ὅτι Σαμαρᾶς καὶ Βένζελος εἶχον δεσμευθεῖ νὰ τηρήσουν τὸ μνημόνιον δι’ὅσον καιρὸ θὰ πολιτεύονται. Περισσότερον δὲ ἀπὸ ὅλους εἶχον προειδοποιηθεῖ οἱ μπάτσοι, οἱ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ παπᾶδες. Ἐ, αὐτοὶ μονοκοῦκι καὶ δαγκωτὸ ἐψήφισαν Σαμαρᾶν. Ἄς ἐψήφιζαν ὅποιον ἄλλον κερατᾶν ἤθελαν, ὄχι ὅμως αὐτοὺς τοὺς δύο. Τὶ ζητοῦν τώρα; Ἄς κάμουν ὑπομονὴν μέχρι τὰς ἐπομένας ἐκλογάς.
    Ἀλλὰ Φιλονόη, μὲ τίποτα δὲν ἠμπορῶ νὰ χωνέυσω τὴν στάσιν τοῦ γελοίου αὐτοῦ ὑποκειμένου νὰ ἐπιτρέψῃ εἰς τοὺς μπάτσους νὰ κάνουν τὸν γκιουλέκα ἐντὸς τοῦ στρατοπέδου του, νὰ διασαλεύουν μίαν στρατιωτικὴν βάσιν. Ἡ φρουρὰ ποῦ ἤτο; διότι ἄν ἐνεφανίζετο αὐτή ἐπισόδεια δὲν θὰ έγένοντο διότι ὁ κόσμος, οἱ ἄνδρες κυρίως, σεβόμεθα τὸν στρατὸν εἰς τὸν ὁποῖον ἔχομεν ὅλοι ὑπηρετήσει. Καὶ ἐπαναλαμβάνω: Ὁ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ αὐτὸς πρέπει πάραυτα νὰ ἀποταχθῆ ἀπὸ τὸ στράτευαμα. ΔΕΝ ἀνήκει ἐκεῖ.
    Οὔφφφφ!!!!

Leave a Reply