Ψῆφος, μία εὐκαιρία γιὰ …χαρτζηλίκι!!!

 

Παρητήθη, λέει, ὁ Κοτζιᾶς…

  1. 700 χιλιάρικα ἡ ταρίφα «ψήφου κατὰ συνείδηση» γιὰ ὅσους ἔχουν «ἠθικοὺς ἐνδοιασμούς»
  2. 300 χιλιάρικα γιὰ τὰ τσουτσέκια ποὺ θέλουν νὰ κάνουν μία ἁρπακτή, ἐκεῖ πού, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θὰ ἐψήφιζαν στὰ τέσσερα… Συνέχεια

Εὐκαιρίες καῤῥιέρας στὴν Ἑλλάδα…

700 εκατομμύρια σε ΜΚΟ θα δώσει η ΕΕ.
90% των χρημάτων που παίρνουν oι ΜΚΟ πάει σε έξοδα λειτουργίας, λέει η Αction Aid…
ΜΚΟ που εισπράττουν εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, κρατούν Φορολογικά Βιβλία;
Κάνουν Δημοσίους Διαγωνισμούς για Προμήθειες;
Συνέχεια