Ψῆφος, μία εὐκαιρία γιὰ …χαρτζηλίκι!!!

 

Παρητήθη, λέει, ὁ Κοτζιᾶς…

  1. 700 χιλιάρικα ἡ ταρίφα «ψήφου κατὰ συνείδηση» γιὰ ὅσους ἔχουν «ἠθικοὺς ἐνδοιασμούς»
  2. 300 χιλιάρικα γιὰ τὰ τσουτσέκια ποὺ θέλουν νὰ κάνουν μία ἁρπακτή, ἐκεῖ πού, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, θὰ ἐψήφιζαν στὰ τέσσερα…

Καὶ παρεμπιπτόντως: Οἱ δύο καλοθρεμμένοι μπούληδες (Νικολάκης καὶ Πανούλης) μαλλιοτραβήχθηκαν, ὄχι γιὰ τὶς Πρέσπες, ἀλλὰ γιὰ τὰ μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν…

Δῶσε καὶ ἐμένα, μπάρμπααααα!

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Βουρδούνη:

Ὤχχχχ…. Θὰ πουλήση καὶ τὴν Ἀργεντινή, ποὺ ἔχει παρόμοια σημαία μὲ τὴν δική μας!!!

Καὶ ἀπὸ τὴν Νάγια Καραμπάση:

Νὰ εἴμαστε δίκαιοι. Ποιός τό ἀντέχει νὰ χάσῃ ἂπ΄ τὸν Καμμένο γιά ζητήματα μυστικῶν κονδυλίων καί νά μήν παραιτηθῇ;

Ἂπ΄τὸν Καμμένο λέμε.

Νικόλα συμπαρίσταμαι.
ὁ Τσίπρας δὲν κατέχει ἀπὸ ἠθικὲς τάξεις καὶ τέτοια ποὺ τοῦ τσαμπουνᾶς.

Πρωθυπουργὸς μὲ τὸν Πᾶνο φὸρ ἔβερ.

Καί, φυσικά, ἀπὸ τὸν Ἀντώνιο Παπακωνσταντίνου:

Κατὰ συνείδησιν… 

Ἡ παραίτησις Κοτζιᾶ δὲν ἀνέκοψε τὴν μεγάλη αὔξηση (φούσκα) στὸ Χρηματιστήριο τῶν Σκοπίων.

Ἀπὸ λίγα κατοστάρικα ποὺ κόστιζε ἡ ψῆφος κατὰ συνείδησιν στὸ δημοψήφισμα φθάσαμε στὸ ἕμα (1) ἑκατομμύριο εὐρῶ γιὰ μίαν ψῆφο κατὰ συνείδησιν στὸ Κοινοβούλιο.

Ὁ πρώην καρά-ΚΝίτης, ποὺ ἔκανε κομπόδεμα ὡς «μυστικοσύμβουλος» τοῦ ξεπουληματία ΓΑΠ…
Πιὸ νεοταξίτης πεθαίνεις…

Ἔτρωγε μαρούλια γιὰ νὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι τὸ «Τσέρνομιλ ἦταν προπαγάνδα τῆς Δύσεως».
Τώρα πίστεψε ὅτι ἦταν ὁ ἄνθρωπος «ποὺ θὰ γίνη βασιλιᾶς», ἀλλά… ἀπεπέμφθηκε ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.
Τὸ τερατούργημα τῆς «συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» εἶχε ἤδη καταῤῥεύση.
Καὶ κάποιος ἔπρεπε νὰ τὸ πληρώσῃ…

Ὅποιος πίστεψε ὅτι θὰ «γράψη Ἱστορία», made in USA, μὲ ἀναφορὲς στὴν πλέον ἐπονείδιστο σελίδα τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς, στὰ παράκτια τῶν Πρεσπῶν, ξεβράσθηκε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν δυναμική της κοινωνίας καὶ τῆς πολιτικῆς..

Εἶναι σπόρος ποὺ θὰ βλαστήση λέει… Ἀλλὰ νὰ ῥίξῃ τὴν κυβέρνηση δὲν μποροῦσε..
Στὰ τσακίδια…

Πᾶνος Πικραμένος

Μᾶλλον ἦσαν «πολλὰ τὰ λεφτά, Ἄρη»….

Τί ἀκριβῶς ὑπαινίσσεται τὸ Σκοπιανό Πρακτορεῖο ΜΙΑ;

Ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἦταν «ἔργο τοῦ SOROS»;

Κίμων Στεργιώτης

Διαβάζω κάτι μ@λακίες ἐδῶ μέσα ποὺ θὰ τὸ γυρίσω στὴν ποίηση, τὴν μόδα καὶ τὶς μουσικὲς ἀφιερώσεις.

Τὸν Κοτζιᾶ, ἀναλύουν γνῶστες, τὸν ἐδίωξαν γιὰ νὰ μὴν ἔχουν ὁποιοδήποτε ἐμπόδιο οἱ ΗΠΑ.
Δηλαδή, σέ τί ἦταν ἐμπόδιο ὁ Κοτζιᾶς στὶς ΗΠΑ; Ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν ΗΠΑ δὲν ἔσκιζε τὶς κιλότες του γιὰ νὰ κλείσῃ τό «Μακεδονικό» πάσῃ θυσίᾳ; Τσιφτετέλια δέν χόρευε στήν Τουρκία μὲ τοὺς συναδέλφους τοῦ ΝΑΤΟϊκούς; Προχθέ
ς δὲν εἶπε γιὰ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὅ,τι ἀκριβῶς ἐδήλωσε ὁ Τσίπρας μὲ τὴν ἀνάληψη διοικήσεως τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πρὶν μία ὥρα;

Τὸ ὅ,τι θὰ βγάζατε καὶ τὸν Κοτζιᾶ ἥρωα πολιτικὸ ἐπειδὴ θέλετε νὰ τὴν πεῖτε στὸν Τσίπρα καὶ στὸν Καμμένο, δείχνει καὶ πόσο δὲν τσιμπᾶτε ἀπὸ στημένες παραιτήσεις.

Κατερίνα Γκαράνη

Τὰ «μυστικὰ κονδύλια τοῦ ὙπΕξ», δὲν εἶναι καὶ τόσο μυστικά, ἀφοῦ μὲ νόμο ποὺ εἶχε φέρη ὁ Κοτζιᾶς τὸ 2017, περνοῦνε πλέον ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Βουλῆς. Ἀντίθετα, μυστικὰ κονδύλια ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχῃ τὸ ὙπΕθΑ. Ἐζήτησε λοιπὸν ὁ Κοτζιᾶς, νὰ περνοῦν καὶ αὐτὰ τὰ κονδύλια ἀπὸ τὴν Βουλή. Κι ἔτσι ἄρχισε ὁ καυγᾶς.

Πολυζωΐδης Θανάσης

Λές νά μήν τά ἐξόδευσε ὅλα καί ἔτσι ἐστράβωσε ἡ δουλειά;

Ὁ Κοτζιᾶς δὲν ἔχει βουλευτικὴ ἕδρα, ἄρα μηδενικὴ ἀπώλεια γιὰ τὸν Τσιπράκο…

Ὁ Κοτζιᾶς προστατεύεται ἀπὸ τὸν νόμο περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, ἀκόμα καὶ τώρα, ὅποτε στὰ π@πάρια του ὅλα…

Εἰσαγγελεὺς γιὰ τὸν λόγο τοῦ χθεσινοῦ τσακωμοῦ ὑπάρχει;;; Καὶ ἐρωτῶ Πανούλη τί στοιχεῖα ἔχεις; Ποῦ ἔφαγε ὁ Κοτζιᾶς τὰ μυστικὰ κονδύλια;;; Μήπως στὸ Ναί;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ζαχαρίας Μυτηλινιὸς

45 ἡμέρες στὴν Ἡρώδου μὲ τὴν ντουντούκα φωνάζαμε

«Κι ἀπόψε τὸ βράδυ,
κανένας δὲν νυστάσει,
μέχρι νὰ παραιτηθῇ ὁ πράκτορας τῆς ΣΤΑΖΙ».

Ἐπιτέλους τὸ ἔκανε καί, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, θὰ πάρη κι ἄλλους μαζύ του.

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

Διονύσιος Χοϊδᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply