Δράσεις …«ἀγωνιστικές» κατὰ πραγματικῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας!!!

Αὐτὸ εἶναι τὸ μνημεῖο τῶν πεσόντων τῆς Ἐλευσῖνος.

Τὸ μνημεῖο τιμῆς στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους στὸν ὑπὲρ Πατρίδος καὶ Ἐλευθερίας ἀγώνα, ἐνάντια στὶς ὀρδὲς τῶν φασιστῶν τοῦ Μουσολινι καὶ τῶν Ναζὶ τοῦ Ἀδόλφου.

Φαίνεται λοιπὸν ὅτι κάποιοι αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς θεωροῦν «φασιστές» καὶ τὸ ἔθνος ποὺ ἐτίμησαν καὶ τοὺς τιμᾶ, πόρνη.

  • «Γ@ΜΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ»,
  • «Γ@ΜΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»,
  • «ΜΙΣΟΣ ΤΑΞΙΚΟ»

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγωνιστικὴ δράσις τῶν «ΑΝΤΙΦΑ» στὴν Ἑλλάδα.
Ὅσοι τοὺς ἀκολουθεῖτε καὶ θαυμάζετε αὐτὴν τὴν τόσο ξεχωριστὴ «ἀγωνιστικὴ δράση» τους, τὰ συγχαρητήριά μου.

Ψάξτε τὸ ὅμως λίγο, γιατί μᾶλλον ἀκολουθεῖτε τὸ μεγαλύτερο ἄνανδρο καὶ δειλὸ φασισταριὸ ποὺ γνώρισε ὁ κόσμος ἀπὸ καταβολῆς του….

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δράσεις …«ἀγωνιστικές» κατὰ πραγματικῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας!!!

Leave a Reply