Ἡ πραγματικὴ πρόοδος φαίνεται ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ἐπιτεύγματα.

Ἡ πραγματικὴ πρόοδος φαίνεται ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ἐπιτεύγματα, τοὺς φιλοσόφους, τοὺς καλλιτέχνες, τὴν δημιουργία, τοὺς δίκαιους νόμους, τὴν ὀμορφιὰ τῶν πόλεων καὶ τὴν ἀνθρωπιὰ τῶν κατοίκων τους. Οἱ Καλὲς Τέχνες σήμερα εἶναι πράξη ἐπαναστατική. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ ἐδῶ, καταστρέφοντας καὶ ἀφαιρῶντας ὅλη τὴν κακομορφία τῆς ἀφηρημένης μουτζοῦρας, στὴν ζωγραφική, τὴν γλυπτική, Συνέχεια

Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν προγόνων μας.

 Ἡ ἱστορία μας ἔχει νὰ μᾶς διδάξῃ πολλά. 
Μὰ πάρα πολλά.
Ἔχει νὰ μᾶς διδάξῆ γιὰ παράδειγμα τὴν σοφία τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔμαθαν νὰ ζοῦν μέσα στὴν Φύσιν, μὲ τοὺς κανόνες της ὥς ἀρχές, μὲ τοὺς νόμους της σεβαστούς!
Συνέχεια