Ἀλβανοί, Ἀρβανίτες καὶ ἡ διαστρέβλωσις τοῦ 1821.

Τὸ παρακάτω ἄρθρον ἔπρεπε νὰ τὸ ἔχω δημοσιεύσει πρὸ καιροῦ, ἀλλὰ τὸ ἄφησα νὰ «περιμένῃ» διότι μαζὺ μὲ τὶς καταγγελίες τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, ξεκίνησαν νὰ ἐμφανίζονται κι ἄλλες «ὕποπτες» κινήσεις, ἀπὸ διάφορες μεριὲς τῆς χώρας μας, ἰδίως ἀπὸ κάποιους «πανεπιστημιακοὺς» χώρους, ποὺ στόχο ξεκάθαρο εἶχαν νὰ ἀνακινήσουν θέμα ἀλβανικῆς μειονότητος στὴν χώρα μας.

Συνέχεια

Τὸ Ἄρβανον, οἱ Ἀρβανῖτες καὶ οἱ Πελασγοί.

Τὸ Ἄρβανον, συμφώνως μὲ τὸν ἐρευνητὴ Βασίλη Κουτούζη, εἶναι μία ἀρχαιοτάτη ῥίζα-πατρίδα Πελασγῶν.

Τὴν ἔρευνα μοῦ τὴν ἔστειλε ὁ φίλος Ἀλέξανδρος καὶ τὸν εὐχαριστῶ, γιατί μοῦ χάρισε κάποιες πληροφορίες ποὺ ἀγνοοῦσα. Ὁμολογῶ πὼς δὲν γνώριζα τὴν σχέσι Ἀρβάνου καὶ Πελασγῶν. Ἐὰν οἱ τοποθετήσεις τοῦ ἐρευνητοῦ εἶναι ἀληθεῖς, λύεται ἕνα μεγάλο φυλλετικό ζήτημα ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἱστορικοὺς ἐπὶ ἱστορικῶν.

Λαμβάνοντας φυσικὰ ὑπ’ ὄψιν μου καὶ τὴν ἔρευνα Τριανταφυλλίδου, ποὺ ἔχω ἤδη παρουσιάσει, θεωρῶ πὼς μᾶλλον ἔχει δίκαιον ὁ ἐρευνητής. Δίχως βέβαια νὰ ἀγνοοῦμε πολλές ἄλλες παραμέτρους, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἐξαφανισμένων ἢ ἀλλοιωμένων ἱστορικῶν στοιχείων ἢ τὴν μεγάλη ἀρχαιότητα τῶν γεγονότων.

Συνέχεια