Χωροφύλακες τῆς κάθε (ἀντιθέτου) …γνώμης!!!

Θαυμαστὸς καινούργιος κόσμος, λέει…

Βγῆκε ὁ Μπέζος (ἠθοποιὸς) στὴν τουβοῦ καὶ ἐδήλωσε, μεταξὺ ἄλλων, πὼς εἶναι (λέει) καλὸ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως, ἀλλὰ δὲν συμφωνεῖ, λέει, μὲ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Κι αὐτομάτως ἐπιασε ἡ …«μηχανὴ (σπιλώσεώς του)» δουλειά. Χωροφύλακες ...γνώμης!!!

Διότι, πῶς νά τό κάνουμε; Τὸ νὰ ἔχῃς ἄποψι ἢ γνώμη καὶ νὰ τὴν ἐκφράζῃς σὲ «μετουσιώνει» σὲ φασισμούλη, ἐὰν αὐτὴ εἶναι ἀντίθετος (ἢ καὶ μερικῶς σύμφωνος) μὲ τὴν δική σου. Τὴν ὁποίαν δική σου.
Τὸ ἐὰν ἡ δική σου ἄποψις ἢ γνώμη εἶναι καὶ ὀρθὴ δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ. Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κυττᾶμε εἶναι πὼς κάθε ἀντίλογος εἶναι ἀπαγορευτικός. Σωστά;
Συνέχεια

Θεοδωρίδης δεύτερο μέρος, ἤ…

Ὅταν  ἠ  ἀνιστορικότης γίνεται ἀνθελληνικότης.

Σᾶς ἔγραφα ἐχθές γιὰ ἐκεῖνον τὸν περίεργο τύπο ποὺ ἔχει μπερδέψει τὰ τῆς γενετικῆς μὲ τὰ τῆς ἀνωτάτης σκοπιανικῆς.

Σήμερα λοιπόν θὰ μάθετε τὰ ὑπόλοιπά του ἔργα! 

Ὁ «κύριος» αὐτός, στὴν σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως του, ἐκεῖ ποὺ παρουσιάζει τὸν ἑαυτό, τὰ ἔργα του καὶ τὰ θέλω του, μεταξύ ἀρκετῶν ἄλλων, ἔχει καὶ κάτι «περίεργες» θέσεις… 

Ἰδοῦ:

Συνέχεια