Ἀνεξάρτητη στά πάντα ἡ Ἰαπωνία;

Οι σπάνιες γαίες έχουν ζωτική σημασία για τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών αγαθών, καθώς χρησιμοποιούνται μαζικά σε συσκευές, από ακουστικά και οθόνες μέχρι οπτικές ίνες, κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.

Ἕνα ἐρώτημα ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἐδῶ κι ἀρκετὸν καιρὸ ἦταν τὸ πῶς θὰ μποροῦσε ἡ Ἰαπωνία, ἰδίως μετὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις, νὰ ἀνταποκριθῇ στὸ κόστος ἀγορᾶς σπανίων γαιῶν ἀπὸ τὴν Κίνα. 

Μὲ ὑποτίμησι ποὺ ἔφθανε στὸ 50% τὸ κόστος ἀγορᾶς τῶν σπανίων γαιῶν ἀνεβαίνει κατὰ 50%. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει πὼς σταδιακῶς θὰ ἀναγκαζόταν νὰ ἀνεβάσῃ τὶς τιμὲς τῶν προϊόντων ποὺ παράγει, διότι οἱ σπάνιες γαῖες εἶναι τὸ κυριότερον ὑλικὸν τῶν ἠλεκτρονικῶν κυκλωμάτων, στὰ ὁποῖα βασίζεται ὅλη ἡ βιομηχανία της.
Καὶ τσοῦπ… Νὰ ἡ λύσις!
Συνέχεια

Οἱ Ἑλληνικὲς σπάνιες γαῖες στὸ στόχαστρον τῶν διεθνῶν τοκογλύφων.

Οἱ σπάνιες γαῖες εἶναι μία ὑπόθεσις ποὺ λίγοι ἀναφέρονται.
Εἶναι τὰ ὀρυκτὰ ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα βασίζεται ὅλη ἡ σύγχρονος τεχνολογία καὶ δίχως τους ἀδυνατεῖ πλέον νὰ κινηθῇ ἀκόμη καὶ τηλεκατευθυνόμενον αὐτοκινητάκι.
Συνέχεια

Οἱ σπάνιες γαῖες καὶ τὰ παιχνίδια τῶν «γιγάντων».

Ειρήνη ΗλιοπούλουΠοιοί εἶναι οἱ «δυνατοί»;

Ποιές οἱ ὑπερδυνάμεις ποὺ καθορίζουν τὴν πορεία ἀκόμη καὶ τῶν κοινωνικῶν δεδομένων;

Ποιοί οἱ «γίγαντες»;

Συνέχεια