Ξεπουλημένα τομάρια καὶ ἐγκληματίες καταστρέφουν τὰ δρακόσπιτα τῶν Στυρῶν

Μᾶς κυβερνοῦν ἐγκληματίες καὶ ξεπουλημένα ῥεμάλια…

Καταστρέφουν – μὲ ἀδειοδότηση καὶ ἀπὸ ἐσέναν κυρ-Μπακογιάννη μου… – δρακόσπιτα καὶ πανάρχαιες μεγαλιθικὲς κατασκευὲς γιὰ νὰ στήσουν αἰολικὰ πάρκα!!! Δεκάδες χιλιετιῶν προϊστορίας στὸν βωμὸ κερδοσκοπικῶν σκουπιδιῶν, μὲ διάρκεια ζωῆς στὰ 15-20 χρόνια!!!

Συνέχεια

Τὰ «δρακόσπιτα» τῆς Εὐβοίας.

Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἤθελα νὰ ἀνεβάσω ἀπό καιρό! Πόσοι ἀλήθεια γνωρίζουν τὴν ἐκπληκτική αὐτή πτυχή τῆς Ἑλληνικῆς ὑπαίθρου; Ποιός ἔχει φθάσει ἔως ἐκεῖ; Νὰ τὰ μελετήσῃ; Νὰ τὰ παρατηρήσῃ; Νὰ τὰ αἰσθανθῇ; Ὡς κάτι ποὺ ἐδημιουργήθη μὲ μὴ κατανοητές γιὰ τὴν ἐποχή μας μεθόδους! Τόνοι λίθων, δεμένοι μεταξύ τους ἄριστα, συνθέτουν περίπου 25 «δρακόσπιτα», ποὺ ὅμως μὲ τὶς σημερινὲς τεχνικὲς δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ στήσουμε!  Καὶ τὸ σημαντικότερον ὅλων, ἡ ἐπιβίωσίς τους μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες μαρτυρᾶ καὶ τὴν ἀντισεισμικότητά τους!  Κάτι ἐπίσης ἀναπάντητον!

Φιλονόη.

Συνέχεια