Διορισμοὶ ἐπὶ διορισμῶν στὴν «ὑπεράριθμο» ΕΡΤ!!!

Διορισμοὶ ἐπὶ διορισμῶν στὴν «ὑπεράριθμο» ΕΡΤ!!!Στὴν ἀποτυχημένη καὶ μὴ βιώσιμη χώρα…
…σύμφωνα μὲ τὸ ΔΝΤ:

…δὲν περνᾶ (σχεδὸν) μία ἡμέρα ποὺ νὰ μὴν ἔλθῃ στὸ φῶς ἔνα καινούργιο κρούσμα ἀκραίας οἰκογενειοκρατίας καὶ νεποτισμοῦ ἀπὸ τοὺς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ! Συνέχεια