Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια ξεκίνησα ἕναν ἀγῶνα μὲ δημοσιεύσεις, γιὰ νὰ σωθῇ τὸ Βοσυνιώτειο Κληροδότημα ἀπὸ τὰ ἁρπακτικὰ ποὺ τὸ εἶχαν πτωχεύση καὶ ἤθελαν νὰ τὸ ὁδηγήσουν στὸ κλείσιμο γιὰ νὰ κουκουλωθῇ ἡ ἁρπακτὴ τῆς περιουσίας του.
Τὸ τὶ τράβηξα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, δὲν περιγράφεται ἐδῶ….
Ἀπὸ ἠλίθια καὶ κακεντρεχῆ σχόλια, ἀνώνυμα πάντα (τότε ἔγραφα σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ….πόρταλς τῆς πόλεως!!!) μέχρι ἔμμεσες ἀπειλές, μέσῳ φίλων καὶ κοινῶν γνωστῶν τῶν ἁρπακτικῶν…..
Συνέχεια

Τὰ κομματικὰ ποντίκια ἔφαγαν τὸ Βοσυνιώτειο Κληροδότημα τῆς Τριπόλεως!!!

Τὰ κομματικὰ ποντίκια ἔφαγαν τὸ Βοσυνιώτειο κληροδότημα τῆς Τριπόλεως!!!Ὅσα σκουλήκια ῥοκάνισαν τὴν περιουσία τοῦ Βοσυνιωτείου Κληροδοτήματος καὶ νομίζουν πὼς θὰ τοὺς σώσουν τὰ κομματικὰ μαντριὰ ποὺ τοὺς στεγάζουν, ἄς τρέμουν!!!
Τίποτα δὲν κέρδισαν, ἀκόμη κι ἐὰν καταφέρουν νὰ τὸ κλείσουν!!!
Θὰ κλειστοῦν κι αὐτοὶ μαζὺ στὴν φυλακή, γιατὶ ἡ περιουσία τοῦ Κληροδοτήματος ἀποδεικνύεται μὲ ἐπίσημα ἔγγραφα πὼς ἔχει ὑπεξαιρεθεῖ ἀπὸ κάποια σκουλήκια μὲ …«προστᾶτες»!!!
Συνέχεια