Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια ξεκίνησα ἕναν ἀγῶνα μὲ δημοσιεύσεις, γιὰ νὰ σωθῇ τὸ Βοσυνιώτειο Κληροδότημα ἀπὸ τὰ ἁρπακτικὰ ποὺ τὸ εἶχαν πτωχεύση καὶ ἤθελαν νὰ τὸ ὁδηγήσουν στὸ κλείσιμο γιὰ νὰ κουκουλωθῇ ἡ ἁρπακτὴ τῆς περιουσίας του.
Τὸ τὶ τράβηξα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, δὲν περιγράφεται ἐδῶ….
Ἀπὸ ἠλίθια καὶ κακεντρεχῆ σχόλια, ἀνώνυμα πάντα (τότε ἔγραφα σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ….πόρταλς τῆς πόλεως!!!) μέχρι ἔμμεσες ἀπειλές, μέσῳ φίλων καὶ κοινῶν γνωστῶν τῶν ἁρπακτικῶν…..

Ἡ ἀρχική μου ἰδέα, νὰ καταγγείλω παντοῦ, ὅπου ὑπῆρχε ἀρχὴ καὶ ὑπηρεσίία ἐποπτεύουσα Κληροδοτήματα, ἀλλὰ καὶ στὴν Εἰσαγγελία ἄκομα καὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου, τὴν ὑπόθεση, ἀπεδείχθη σωτήρια!!!
Ὅσα στοιχεῖα εἴχα καταφέρη νὰ βρῶ, πῆγα ὅπου ἔκρινα τότε σκόπιμο…..

Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ πολιτικὸ λόμπυ ποὺ εἶχε στοὺς κόλπους του τὰ ἄτομα ποὺ ῥήμαξαν τὸν σταθμό, ἐπεστράτευσε κάθε μέσον, τρόπο καὶ πράξη, γιὰ νὰ κωλυσιεργήσῃ κάθε ἐνέργεια, ἀκόμη καὶ τὶς εἰσαγγελικὲς ἐντολές!!!
Μέχρι καὶ ἐντεταλμένα πιόνια ἔβαλαν σὲ θέσεις – κλειδιά, γιὰ νὰ θάψουν τὸν παιδικὸι σταθμὸ -Βοσυνιώτειο καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν σὲ κλείσιμο, ὥστε νὰ μπῇ ταφόπλακα στὴν ἔρευνα….
Δὲν τοὺς πέρασε!!!

Ἐπιτέλους, μετὰ ἀπὸ ἀπίστευτα ἐμπόδια καὶ ντρίμπλες τῶν ἐνόχων, κατάφερε ὁ σταθμὸς νὰ ἔχῃ τὴν Διευθύντρια ποὺ ὁρίζει ὁ Νόμος (καὶ ὄχι οἱ πολιτικάντηδες ποὺ διαφεντεύουν τὸν τόπο…) καὶ νὰ ἑτοιμάζεται νὰ μπῇ στὶς κρατικὲς χρηματοδοτήσεις, χωρὶς προσκόμματα καὶ καθυστερήσεις ἔντεχνες καὶ προσυμφωνημένες…

Ἐπίσης σήμερα, ἔχασαν τὴν προσωρινὴ διαταγή, οἱ δύο κυρίες ποὺ ἔκαναν ἐπίσχεση ἐργασίας, ἐπειδὴ …δὲν τοὺς ἄρεσε ἡ …ἐφαρμογὴ τῆς Νομοθεσίας καὶ ἡ ἀλλαγὴ διευθυντρίας!!!

Ἐπεὶδὴ τίποτα δὲν γίνεται μόνο του καὶ φυσικὰ ὅλοι θὰ βγοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς σωτῆρες, ὅσον οὔπῳ…
Ἁπλᾶ ἐπισημαίνω πὼς αὐτὴ ἡ Νίκη εἶναι τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ΔΕΝ ἔθαψε τὸ θέμα καὶ ἀξιολόγησε ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ κατέθεσα τὸ 2011 καὶ κάποια συμπληρωματικὰ μετά!!!
Ὅπως καὶ ὅλων φυσικὰ τῶν ἀνεξαρτήτων ἀρχῶν: Γ.Ε.Δ.Δ. , Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Ἐπιτέλους Φῶς!!!!!!!!

Γιούλη

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply