Τὰ κομματικὰ ποντίκια ἔφαγαν τὸ Βοσυνιώτειο Κληροδότημα τῆς Τριπόλεως!!!

Τὰ κομματικὰ ποντίκια ἔφαγαν τὸ Βοσυνιώτειο κληροδότημα τῆς Τριπόλεως!!!Ὅσα σκουλήκια ῥοκάνισαν τὴν περιουσία τοῦ Βοσυνιωτείου Κληροδοτήματος καὶ νομίζουν πὼς θὰ τοὺς σώσουν τὰ κομματικὰ μαντριὰ ποὺ τοὺς στεγάζουν, ἄς τρέμουν!!!
Τίποτα δὲν κέρδισαν, ἀκόμη κι ἐὰν καταφέρουν νὰ τὸ κλείσουν!!!
Θὰ κλειστοῦν κι αὐτοὶ μαζὺ στὴν φυλακή, γιατὶ ἡ περιουσία τοῦ Κληροδοτήματος ἀποδεικνύεται μὲ ἐπίσημα ἔγγραφα πὼς ἔχει ὑπεξαιρεθεῖ ἀπὸ κάποια σκουλήκια μὲ …«προστᾶτες»!!!

Γιούλη

ΕΦΑΓΑΝ ΤΟ ΒΟΣΥΝΙΩΤΕΙΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΟΥΝ!!!

Ἡ εὐθύνη ἐπιμερίζεται σὲ ὅλους!!!
Κυρίως στὶς δοικήσεις, ποὺ ἔθαψαν τὸ πρόβλημα τῆς Ἁρπακτῆς, ποὺ ἔχει γίνει στὸν σταθμό, μὲ τὴν περιουσία του, ἀπὸ ὅσους εἶχαν τὴν διαχείρισή του.
Τώρα ὅλοι κάνουν τὶς …πάπιες καὶ ἀφήνουν ΠΕΝΗΝΤΑ (50) οἰκογένειες ἀβοήθητες καὶ ΔΕΚΑ (10) ἐργαζόμενες στὸν δρόμο, ἀπλήρωτες ἐπὶ δύο χρόνια, γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ἡ κομπίνα ποὺ ἔχει στηθεῖ ἐκεῖ μέσα, ἀπὸ ψηφοσυλλέκτες τῶν αἱρετῶν.

ΠΟΙΟΙ θέλουν νά κλείσῃ τὸ ΒΟΣΥΝΙΩΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ τῆς Τριπόλεως, ποὺ  λειτουργεῖ ὡς ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ καί τό κατάντησαν ὑπό πτώχευσιν;
Μὰ φυσικὰ ὅσοι διαχειρίστηκαν τὴν περιουσία του ἔως τώρα, καὶ τὴν ξαπουπούλιασαν μέχρι τελευταίας δεκάρας, δημιουργώντας οἱ ἴδιοι περιουσίες ἀνίκανες νὰ ἀποκτηθοῦν μὲ τὰ δημοσιοϋπαλληλικά τους ἔσοδα !!!
Καὶ φυσικὰ ὅσοι πολιτικοὶ προστᾶτες τους, ὑπάρχουν πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ΣΚΑΝΔΑΛΟ τῆς πόλεως, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν δίνει σημασία κάποιο ΜΜΕ σὲ βάθος καὶ εὗρος ἀνάλογο, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ διαπλοκή.

Κατὰ ἔναν …«περίεργο» λόγο, ὄλες οἱ διοικήσεις τοῦ ΒΟΣΥΝΙΩΤΕΙΟΥ, εἴχαν ἐπιμελῶς ἐκλεγῆ, ὥστε να εἶναι προσκείμενες πολιτικὰ στὴν Ν.Δ.!
Στὸ ἴδιο κόμμα δηλαδή, ποὺ ἐξέθρεψε καὶ τοὺς «διαχειριστές»’ τῆς περιουσίας τοῦ Κληροδοτήματος, καὶ διοικοῦντες τὸ Βοσυνιώτειο!!!

Κατὰ ἔναν ἄλλο ἄκομα πιὸ …«περίεργο» λόγο, οἱ κλήσεις τῆς «διοικήσεως»  ἀπὸ τὸ ΣΕΕΔΔ Τριπόλεως καὶ τὸ γραφεῖο τῆς ἀνακρίτριας, γιὰ νὰ προσκομιστοὺν στοιχεῖα τῆς διαχειρίσεως τῆς περιουσίας τοῦ σταθμοῦ στὴν Εἰσαγγελία, (ὅπου ἔχει φθάσει τὸ θέμα, μὲ προσωπικὲς ἐνέργειες τῆς ὑπογραφούσης καὶ μὲ ἔρευνα δημοσιογραφική, ποὺ κρατᾶ ΤΡΙΑ (3) χρόνια τώρα) περιπλέκονται μὲ παρελκυστικὲς τακτικὲς καὶ χρονοτριβοῦν, ἂν δὲν παραπλανοῦν τὴν ἴδια τὴν Δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀνεξάρτητη ἀρχὴ ΣΕΕΔΔ….

Πάντως στοιχεῖα ΔΕΝ προσκομίζουν καὶ Ὁρκωτὸ λογιστὴ ἀκόμη ΔΕΝ ἔχουν βάλει, γιὰ νὰ ἐρευνηθῇ σὲ βάθος 20ετίας ἡ διοίκησις. (Ὅπως διετείνετο ὁ νῦν πρόεδρος…)
Γιατί ἄραγε;;;;;

Κρίνεται ἀναγκαῖο, γιὰ καθαρὰ ἠθικοὺς λόγους, νὰ ἀναφερθῇ σὲ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα, πὼς τὸν Ὀκτώβριο 2014, στὶς 6, ἡ ὑπογράφουσα καὶ κάτοχος τοῦ blog, ἐκλήθη νὰ καταθέσῃ στὴν ἀνακρίτρια Τριπόλεως γιὰ τὸ ἀνωτέρῳ θέμα καὶ προσκόμισε στοιχεῖα ἐπίσημα τῆς «Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος», στὰ ὁποῖα καθίσταται βεβαία ἡ ὕπαρξις ΤΡΙΩΝ (3) λογαριασμῶν τοῦ σταθμοῦ στὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα»  (κατετέθησαν καὶ οἱ ΤΡΕΙΣ (3) λογαριασμοί!!!) καὶ ἡ ἀπόδοσις τεραστίων ποσῶν ἀνὰ ἔτος, μόνο ἀπὸ τόκους τῶν ἀνωτέρῳ λογαριασμῶν.

Ἐπίσης κατετέθησαν ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἐπίσημα τῆς «Ἐθνικῆς Τραπέζης», ὅπου διαφαίνεται καὶ ἐπιβεβαιώνεται, πὼς μεγάλα ποσὰ ἀπὸ τόκους τῶν καταθέσεων τοῦ Βοσυνιωτείου, διετίθεντο στὴν ἀγορὰ Ὁμολόγων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, χωρὶς νὰ καθίσταται σαφὲς ἂν αὐτὰ ἦσαν ἀνώνυμα ἢ ἂν ἀγοράζονταν σὲ ὄνομα κάποιου δικαιούχου.
Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα, στὶς δικαστικὲς ἐξελίξεις, διαπιστώνεται πὼς ὅσοι ἐκλήθησαν, ἀπὸ πλευρᾶς Δήμου καὶ Βοσυνιωτείου, γιὰ νὰ δόσουν στοιχεῖα καὶ ἐξηγήσεις, ἁπλᾶ …ῥοκανίζουν τὸν χρόνο ἢ παραπλανοῦν τὶς Δικαστικὲς ἀρχές, μὲ τὴν τακτικὴ νὰ προσέρχονται ὡς …«ἀρμόδιοι» τοῦ Δήμου, ἄτομά που Δὲν εἶχαν ΠΟΤΕ κάποια σχέση μὲ τὸ Βοσυνιώτειο, ἤ, νέοι αἱρετοί, ποὺ ΔΕΝ ἔχουν ἰδέα γιὰ τὸ θέμα καὶ ΔΕΝ μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν!!!!

Οἱ μεθοδεύσεις τῶν πολιτικῶν σκουληκιῶν, ποὺ στηρίζουν ἢ στήριξαν τὸ δίδυμο τῶν διαχειριστῶν τῆς περιουσίας τοῦ Βοσυνιωτείου, νὰ τρέφουν τὴν χρονοκαθυστέρηση, ὑπὲρ τῆς πτωχεύσεως τοῦ Βοσυνιωτείου, γιὰ νὰ θαφτοῦν καὶ οἱ ἀτασθαλίες τους μαζύ, εἶναι κατάπτυστες καὶ ἀπαράδεκτες μαζύ.
Γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο, πὼς τὸ Κληροδότημα ἀνήκει στὴν πόλη, καὶ σὲ μόλις 20 χρόνια τὸ κατέστρεψαν οἱ ψηφοσυλλέκτες τῆς Ν.Δ.,  ποὺ ἔβγαζαν αἱρετοὺς καὶ …..θεωρώντας πὼς ἔχουν μπάρμπα στὴν Κορώνη, ἔτρωγαν μὲ χρυσᾶ κουτάλια τὴν περιουσία τοῦ Παιδικοῦ σταθμοῦ…!!!!

Τώρα που ἡ Ἑλλάδα διάγει Ἀνθρωπιστικὴ κρίση, ποιό ἀναίσθητο ἀνθρωποειδές νοιώθει καλά καί δίκαια, μὲ τὴν καταστροφή τοῦ Παιδικοῦ σταθμοῦ, πού σώζει τοὐλάχιστον ΠΕΝΗΝΤΑ (50) οἰκογένειες ἐργαζομένων μητέρων ἀπό τό πρόβλημα τῆς φυλάξεως βρεφῶν καί νηπίων;;;

Γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς Δικαστικῆς ἐξελίξεως τῆς ὑποθέσεως, βεβαιώνεται στοὺς πολῖτες, ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν κληρονομιὰ τῆς πόλεώς μας, πὼς νέος φάκελλος στοιχείων εἶναι σὲ ἀποστολή, πρὸς τὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐπικρατείας, γιὰ τὴν Διαφθορά, καθὼς καὶ σὲ κάθε Οἰκονομικὸ ἐλεγκτικὸ μηχανισμό, ἤ  Ἀρχή!!!
Ἄκομα κι ἂν τὰ ὑπόγεια ῥεύματα τῶν πολιτικῶν προστατῶν τῆς διοικήσεως τοῦ σταθμοῦ καὶ τῆς διαχειρίσεώς του, ὁδηγοῦν σὲ καταστροφή, κάποιοι κάποτε θὰ καθίσουν στὸ σκαμνὶ τοῦ Δικαστηρίου, γιὰ νὰ μάθουν πὼς τὰ λεφτά, ποὺ ἀνήκουν στὰ παιδιὰ τῆς πόλεως, ΔΕΝ μποροῦν νὰ τὰ θεωροῦν περιουσία τῶν δικῶν τους παιδιῶν!!!!

Τὴν τελευταία κουβέντα δὲν τὴν ἔχει πεῖ ἀκόμη ἡ δικαιοσύνη!!!

Υ.Γ. Κι ἂν μεθοδεύσουν τὴν …πορεία τῆς Δικογραφίας στὸ ἀρχεῖο, μὲ τὶς γνωστὲς ἴντριγκες ποὺ ξέρουν καλὰ ὅλα τὰ πολιτικὰ σκουλήκια……..
…τοὺς προειδοποιοῦμε πὼς
Καὶ οἱ Ἀρχειοθετημένες Δικογραφίες Ἀνασύροντα…
Στοιχεῖα ὑπάρχουν ΠΑΡΑ πολλά!!!!

Δὲν μποροῦμε νὰ τὰ δημοσιεύσουμε τώρα, ἐπειδὴ ἡ ὑπόθεσις βρίσκεται στὴν Ἀνάκριση…
Ἂν ἔχουν τσίπα ὅσοι κόπτονται πώς, τάχα, τοὺς νοιάζει ὁ Παιδικὸς σταθμὸς Ἐπαμεινώνδος Βοσυνιώτη, ἄς δόσουν στὸν Εἰσαγγελέα ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ …κρύβουν ἤ …καταστρέφουν!!!

ὀρθολογικά

Δεὶτε παλαιότερες δημοσιεύσεις τῶν ἐρευνῶν μου, ποὺ ὅμως δὲν ἀπέφεραν κάποιο οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα: 

Βοσυνιώτειο: Μια ιστορία με πολλές κρυφές πτυχές… τυχαία

Περίεργες τοποθετήσεις για το Βοσυνιώτειο

(Αὐτὸ τὸ ἄρθρον εἶναι δικό μου πόνημα, ἀλλὰ ἡ διαχείρισις τοῦ ἱστοτόπου θεώρησε καλὸ νὰ βγάλῃ τὸ ὄνομά μου, μετὰ τὴν λήξη τῆς συνεργασίας μας, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως γινόταν χωρὶς ἀμοιβή.)

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝ . ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 50 ΠΑΙΔΙΑ

(Visited 149 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ κομματικὰ ποντίκια ἔφαγαν τὸ Βοσυνιώτειο Κληροδότημα τῆς Τριπόλεως!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πληρώνουμε ἑκατομμύρια γιὰ τὶς …«φιέστες» Τατούλη!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply