Διαβολεμένες …συμπτώσεις;

Μερικὲς ἡμέρες μετὰ τὶς Πρέσπες, θὰ σᾶς ἐρωτήσω δύο-τρία πράγματα καὶ ὅποιος θὰ μοῦ δώση μίαν καλὴν ἀπάντηση, κερδίζει …χρυσοῦν ὡρολόγιον! Συνέχεια

Χρηματοοικονομικὴ κρίσις. Τὸ ἀναγκαῖον στάδιον τῆς πλανητικῆς ἀπελευθερώσεως

 

Νέα χρηματοπιστωτικὴ κρίσις πιθανὸν νὰ ἐντείνῃ τὸν Δυτικὸ ἐμφύλιο πόλεμο στὴν Οὐάσινγκτον, στὴν Εὐρώπη, στὴν Βραζιλία καὶ ἀλλοῦ.

τοῦ B. Fulford,
2018-05-29

Οἱ Σιωνιστὲς ἀπέτυχαν στὴν πρόσφατο προσπάθειά τους νὰ ἐκτροχιάσουν τὴν εἰρηνευτικὴ συμφωνία μὲ τὴν Βόρειο Κορέα, χρησιμοποιώντας τὸν πράκτορά τοτς Τζον Μπόλτον γιὰ νὰ ἐκδώσῃ προκλητικὲς δηλώσεις. Ἡ κίνησις αὐτὴ ὑποτίθεται ὅτι θὰ συντονιζόταν μὲ μίαν ἐπίθεση κατὰ τῆς Νοτίου Κορέας ἀπὸ ἔνα Ἰσραηλινὸ ὑποβρύχιο ποὺ θὰ προσποιεῖτο ὅτι εἶναι Βορειοκορεατικό, λὲν οἱ πηγὲς τοῦ Πενταγώνου. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως ἦταν, πὼς οἱ Σιωνιστὲς ἔχασαν ἀκόμη ἕνα ὑποβρύχιο κοντὰ στὴν Νότιο Κορέα. Συνέχεια

Ὑπάρχουν καὶ Ἰσραηλίτες ποὺ δὲν ἀνέχονται ἕνα ἐγκληματικὸ Ἰσραὴλ

Natalie Portman.

Τῆς προσεφέρθη ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ τὸ μεγάλο βραβεῖο Genesis συνοδευόμενο ἀπὸ ἕνα (1) ἑκατομμύριο δολλάρια. 

Αὐτὴ τὸ ἠρνήθη λέγοντας: Go screw yourself Israel. (Νά τό μεταφράσω;) Συνέχεια

Γίνε Ἐλβετὸς γιὰ νὰ εἶσαι …ἐλεύθερος Εὐρωπαῖος!

Εἶσαι Εὐρωπαῖος καί θέλεις νά ἔχῃς ὅπλο;
Γίνε Ἐλβετός!

Συνέχεια

Ἰσλαμοποιημένον Λονδῖνον

Τὸ Λονδῖνο ἰσλαμοποιεῖται τάχιστα!!!
500 ἐκκλησίες κλείνου καὶ κτίζονται 423 καινούργια τεμένη…!!!

Συνέχεια

Γιὰ νὰ κατανοοῦμε καλλίτερα κάποιες ἀνερμήνευτες …εἰδήσεις!!!

Γνωρίζετε τί εἶναι τά «Doomsday planes»;

Δὲν ἐρωτῶ γιὰ πλάκα!
Δὲν χρειάζονται ἀρέσκειες… Ἀπαντήσεις θέλω… Συνέχεια