Δάσκαλοι ὁδηγήσεως

Θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω κάτι τὸ ὁποῖον θεώρησα σημαντικό:

Πρὸ ἀμνημονεύτων ἐτῶν τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺ ξεκινοyσα τὰ μαθήματα ὁδηγήσεως – τότε ἤμουν στὸ Λονδίνο – ὁ (Ἄγγλος) δάσκαλος τῆς ὁδηγήσεως, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ μοῦ εἶπε, ὅταν ἑγὼ κάθισα στὸ τιμόνι ἦταν: «ἀπὸ ἐδῶ κι ἐμπρός, ὅταν κάθεσαι στὸ τιμόνι, θὰ σκέπτεσαι πὼς ἔχεις στὰ χέρια σου ἕνα φονικὸ ὄργανο!». Αὐτὴ ἡ παραίνεσις ἐχαράχθη στὸ μυαλό μου ἀπὸ τότε. Συνέχεια

Ψεκάζοντας μὲ …νευροτοξίνη τὰ …«κουνούπια»!!!

Νευροτοξίνη πρόκειται νὰ ψεκασθῇ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Χιοῦστον, γιὰ νὰ ἐξολοθρευθοῦν τὰ …κουνούπια!!!
Συνέχεια

Διατὶ τὰ «ποίμνια» ἐνίοτε μετατρέπονται σὲ σφάγια

Οἱ Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι διὰ τῆς βίας ἔγιναν «ποίμνιο» χριστιανικὸ καὶ οἱ ἐπιτήδειοι ἔγιναν ποιμένες……

Οἱ δημιουργηθέντες Ῥωμιοί, οὔτε κἂν ποὺ σκέπτονται, ἔστω καὶ γιὰ λίγο, ἔστω καὶ 1700 χρόνια μετά, πὼς οὐδὲ ἕνα ποίμνιο ἐδημιουργήθη γιὰ τὸ συμφέρον τῶν προβάτων. Συνέχεια

Διεργασίες ὁριστικῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἀνθρωπότητος ἐντός τοῦ Φθινοπώρου;

Ἀπελευθέρωσις τῆς ἀνθρωπότητος αὐτό τό φθινόπωρο;;; 

Γράφει ὁ Benjamin Fulford

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ὁ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλτ Τρᾶμπ ἔχει προγραμματίσῃ νὰ ταξειδεύσῃ ἐπισήμως στὴν Ἀσία τὸν Νοέμβριο γιὰ νὰ παρευρεθῇ σὲ συνάντηση τοῦ APEC, ἀλλὰ ὄλες οἱ πηγὲς συμφωνοῦν πὼς στὴν πραγματικότητα θὰ πάῃ πρὸς ἀναζήτηση χρημάτων. Ἡ ἀναζήτησις χρημάτων σὰν σκοπὸ ἔχει, νὰ ἐπιτρέψῃ στὴν χρεωκοπημένη ἐταιρικὴ κυβέρνηση τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν νὰ μπορέσῃ νὰ σταθῆ πέραν ἀπὸ τὴν προθεσμία τοῦ Δεκεμβρίου, ποὺ τῆς ἔχουν δώσῃ οἱ κυρίως δανειστές της, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἀσιάτες.

Στην ἐταιρικὴ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἐδόθησαν ἀρκετὰ χρήματα γιὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ ὑπάρχῃ τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν λήξη τῆς προθεσμίας τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους, στὶς 30 Σεπτεμβρίου, διότι ἀπειλοῦσαν «νὰ καταστρέψουν τὸν πλανήτη». Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ Πηγὲς τῶν Ἀσιατικῶν μυστικῶν κοινωνιῶν κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς συναντήσεως τὴν περασμένη ἑβδομάδα μὲ ἀντιπροσώπους τῆς Κοινωνίας τοῦ Λευκοῦ Δράκου (WDS). Μὲ ἄλλα λόγια ἐπιβεβαίωσαν πὼς οἱ πρόσφατες φανφάρες μὲ τὴν Βόρειο Κορέα δεὲν ἦταν κάτι ἄλλο ἀπὸ μίαν μεγάλη προσπάθεια νὰ βγάλουν χρήματα, μὲ τὸ ζόρι, τρομοκρατώντας τὸν κόσμο.
Συνέχεια

Ὑπό διάλυσιν οἱ Η.Π.Α.;

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εὑρίσκονται στὰ πρόθυρα τῆς διασπάσεως. 

Σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη:
Ἡ παρακάτω ἀνάλυσις ἀναφέρει τὶ προθέσεις ἔχει ἡ καμπὰλ καὶ τὶ σχεδιασμοὺς κάνει.
Σκοπὸς τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι, κατ’ οὐδέναν τρόπον,  νὰ μᾶς πῇ πὼς τὰ πράγματα θὰ γίνουν ἔτσι.
Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς διαβεβαιώσω, ὁποία ἀξία κι ἂν ἔχῃ αὐτό, πὼς ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες!

Πῶς φαίνονται τὰ πράγματα γιὰ τὴν ὥρα:

Οἱ ΗΠΑ ξηλώνονται. Τὸ ἔθνος ἀποσυντίθεται (σημείωσις Γεωργίου Βουδούρη: Οἱ ΗΠΑ δὲν εἶναι Ἔθνος! – Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ δὲν γνωρίζουν τὸν ὁρισμὸ τῆς λέξεως) σὲ αὐτόνομες περιφερειακὲς χῶρες. Ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν Ἀμερική, ὑπάρχει μία προσπάθεια τῶν παγκοσμιοποιητῶν νὰ καταστραφοῦν οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες ἐκ τῶν ἔσω.

Οἱ δέκα (10) περιφέρειες FEMA τοῦ Nixon Συνέχεια

Φθάνει τό τέλος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων;

Τὰ ἔκτροπα στὸ Ἀμβοῦργον ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ πληρωμένους μισθοφόρους τοῦ Τζῶρτζ Σόρος…
Πᾶψτε ἐπὶ τέλους νὰ μασᾶτε «κουτό-χόρτο»!!! Συνέχεια