Γίνε Ἐλβετὸς γιὰ νὰ εἶσαι …ἐλεύθερος Εὐρωπαῖος!

Εἶσαι Εὐρωπαῖος καί θέλεις νά ἔχῃς ὅπλο;
Γίνε Ἐλβετός!

Συνέχεια

Ἰσλαμοποιημένον Λονδῖνον

Τὸ Λονδῖνο ἰσλαμοποιεῖται τάχιστα!!!
500 ἐκκλησίες κλείνου καὶ κτίζονται 423 καινούργια τεμένη…!!!

Συνέχεια

Γιὰ νὰ κατανοοῦμε καλλίτερα κάποιες ἀνερμήνευτες …εἰδήσεις!!!

Γνωρίζετε τί εἶναι τά «Doomsday planes»;

Δὲν ἐρωτῶ γιὰ πλάκα!
Δὲν χρειάζονται ἀρέσκειες… Ἀπαντήσεις θέλω… Συνέχεια

Διώκεται γιά δωροδοκία ὁ Νετανιάχου;

Ἔκτακτον!!!

Ἐπαληθεύουν οἱ Times Of Israel τὴν εἴδηση γιὰ τὸν Νετανιάχου:

Ἰσραηλινὴ τηλεόρασις: ἡ ἀστυνομία συνιστᾶ στὸν πρωθυπουργὸ Νετανιάχου νὰ δεχθῇ τὴν κατηγορία τῆς δωροδοκίας καὶ παραβιάσεως ἐμπιστοσύνης.

Ὁ Νετανιάχου ἀποῤῥίπτει τὶς συστάσεις τῆς ἀστυνομίας ὡς ἀβάσιμες. Συνέχεια

Δάσκαλοι ὁδηγήσεως

Θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω κάτι τὸ ὁποῖον θεώρησα σημαντικό:

Πρὸ ἀμνημονεύτων ἐτῶν τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺ ξεκινοyσα τὰ μαθήματα ὁδηγήσεως – τότε ἤμουν στὸ Λονδίνο – ὁ (Ἄγγλος) δάσκαλος τῆς ὁδηγήσεως, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ μοῦ εἶπε, ὅταν ἑγὼ κάθισα στὸ τιμόνι ἦταν: «ἀπὸ ἐδῶ κι ἐμπρός, ὅταν κάθεσαι στὸ τιμόνι, θὰ σκέπτεσαι πὼς ἔχεις στὰ χέρια σου ἕνα φονικὸ ὄργανο!». Αὐτὴ ἡ παραίνεσις ἐχαράχθη στὸ μυαλό μου ἀπὸ τότε. Συνέχεια

Ψεκάζοντας μὲ …νευροτοξίνη τὰ …«κουνούπια»!!!

Νευροτοξίνη πρόκειται νὰ ψεκασθῇ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Χιοῦστον, γιὰ νὰ ἐξολοθρευθοῦν τὰ …κουνούπια!!!
Συνέχεια