Τὸ μέγιστον στοίχημα

Codex alimentarius! Ὁ μέγιστος τρόπος ἐλέγχου!

Τό μέγιστον στοίχημα  ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος!

Τό θέμα ἒχει ξανὰ αθιγεῖ. Ὃμως, πόσο ἓτοιμα εἶναι ὃλα νά συμβοῦν δίχως νά ἐρωτηθοῦμε, γιά πολλοστή φορά φυσικά.

Κάποιοι θά γελάσουν!

Θά σκεφθοῦν πώς ἒχουμε τά μύρια ὃσα προβλήματα καί πώς δέν ἒχουμε χρόνο νά ἀσχοληθοῦμε τώρα μέ τό ἐὰν ἡ τροφή μας θά εἶναι μεταλλαγμένη ἢ καθαρή.

Θά ποῦν, εὐλόγως ἲσως, πᾶμε νά διώξουμε τήν κατοχική κυβέρνησι καί μετά βλέπουμε καί τί θά φᾶμε.

Θά ποῦν, πᾶμε νά καθαρίσουμε τό κέντρο (κι ὂχι μόνον)  ἀπό τήν σαπίλα καί τήν καφρίλα καί μετά ψάχνουμε καί τίς βιταμῖνες.

Θά σκεφθοῦν πιθανότατα, πώς πρώτα πρέπει νά βάλουμε τόν Τοῦρκο στήν θέσι του καί νά τοῦ κοντύνουμε τά  ἁπλωμένα στήν Θράκη καί στό Αἰγαῖον ξεράδια καί μετά νά καθαρίσουμε τήν τροφή μας.

Ἲσως κάποιοι μάλιστα  νά θυμώσουν.

Γιατί θά ποῦν πώς οἱ  Ἀλβανοί  πᾶνε νά πατήσουν μαζί μέ τούς Σκοπιανούς ὃσα ἐδάφη μᾶς ἒμειναν. Δέν εἶναι ὣρα γιά χωράφια καί καλλιέργειες.

Ἲσως τέλος νά ποῦν πώς εἶναι σημαντικότερον νά ἀναζητήσουμε τρόπους γιά νά ξεμπερδεύουμε μέ τά χρέη μας βγάζοντας τά πετρέλαια καί τό φυσικόν ἀέριον πρός πώλησιν, παρά νά ἀναζητοῦμε σπόρους καί τροφές!

Κι ἀπαντῶ:

Λάθος κυρίες καί κύριοι!

Ἐὰν ἡ τροφή σου δέν σοῦ δίνει ἐνέργεια καί σέ ὁδηγεῖ σέ μαλθακότητα, πῶς θά κάνῃς κάτι ἀπό τά παραπάνω;

Ἐάν ἡ τροφή σου εἶναι γενετικά μεταλλαγμένη, πῶς θά καταφέρῃς νά πολεμήσῃς μέ τόν ὁποιονδήποτε ἐχθρό; Τήν στιγμή πού ἐσύ θά μεταλλάσσεσαι ἐως τήν στιγμή πού θά σβήσῃς; Ἒχεις δεῖ πολλούς στρατιῶτες νά πολεμοῦν ὃταν δέν ἒχουν δυνάμεις;

Ἐάν ἡ τροφή σου τώρα ἀλλάξει καί δέν παράγεται ἀπό ἀνανεώσιμους σπόρους, ὃταν  καταφέρῃς νά ἐλευθερώσῃς τήν πατρίδα σου, τί θά τρῶς ; Ἢ θά πέσῃς  πάλι στά χέρια τῆς μονσάντο καί τῶν συνεταίρων της;

Ἐάν ἡ τροφή σου εἶναι ὁ θάνατός σου, γιατί καταδικάζεις σέ θάνατο καί τά παιδιά σου;  Καί τά παιδιά τῶν παιδιῶν σου;

Σκέψου! Σκέψου καλά! Ἒχεις πολλά μέτωπα νά ἀντιμετωπίσῃς! Πρέπει ὃμως πρωτίστως νά φροντίσῃς γιά τήν τροφή σου καί γιά τήν τροφή ὃλων τῶν γενεῶν πού ἒρχονται!

Σκέψου!

Ἀπό τόν πλανήτη εἲμαστε περαστικοί!

Ἂς τόν ἀφήσουμε, στόν βαθμό πού περνᾶ ἀπό τό χέρι μας, σέ κατάστασι τέτοια πού θά μποροῦν νά ἐπιβιώσουνε οἱ ἐπερχόμενες γενεές!

Φιλονόη

Συλλογή ὑπογραφῶν ἐδῶ

Σχετικὰ θέματα:

Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;

Ποιοί εἶναι οἱ Monsanto;

Ὁ κόσμος κατὰ τὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ.

τί γίνεται μέ τήν τροφήν μας καί ….ὂχι μόνον….

Ἀστικοί ἀγροὶ: προτάσεις! (α’)

Ἑβραϊκή ἰσχύς!

Προετοιμάζουν «κιβωτούς» γιά νά σωθοῦν οἱ… περιούσιοι;;;;

Ἡ πράσινη ἀνάπτυξις, ἡ κλιματική ἀλλαγή καί ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος!

Φωνᾶξτε, οὐρλιᾶξτε…. ἀλλά μήν στέκεστε! Ἀντιδρᾶστε!

Ντροπή τους! Ἀντί νά ἀπευθυνθοῦν σέ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιά μέ τήν παραπληροφόρησι!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Τὸ μέγιστον στοίχημα

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί εἶναι οἱ Monsanto; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα μικρὸ ταξείδι στὴν …ἀξία τῆς γῆς! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply