Ἀστικοί ἀγροί. Προτάσεις. [β]

Πρό ἀρκετῶν ἑβδομάδων ἔγραφα γιὰ ἀστικούς ἀγρούς. Δὲν τό ξέχασα. Ἑτοιμάζω κάποια πράγματα. Πρός ὥρας ὅμως ἔχουμε πολύ ἐνδιαφέρουσες προτάσεις ἀπό τὴν Νέα Γουινέα καὶ θεώρησα πώς πρέπει νὰ τὶς μοιρασθῶ.

Εἶναι σημαντικότατο νὰ γνωρίσουμε τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ ἀντιπαρέρθουμε τῆς κρίσεως. Κι ἕνας δρόμος εἶναι ἡ αὐτονομία. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τὴν μικρή, τὴν ἀτομική καὶ θὰ φθάσουμε καὶ στὴν μεγάλη. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τὸ πῶς θὰ βάλουμε τόν πρῶτο σπόρο, καὶ μετὰ θὰ φθάσῃ ἡ ὥρα γιὰ τοὺς ὑπολοίπους.

Φιλονόη.

Η “Νέα Γουινέα” είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009, θέτοντας ως βασικό στόχο την επανάκτηση του ελέγχου πάνω στα απαραίτητα για την διαβίωση, και την αυτοδιαχείριση των βασικών μας αναγκών (σε τροφή, ενέργεια, υγεία, ένδυση κτλ…), αλλά και τη διάχυση της απαραίτητης γνώσης ώστε το εγχείρημα να καταφέρει να αναπαραχθεί όπου και όπως χρειάζεται.

Σαν βασικός στόχος τίθεται η αναζήτηση, η οικειοποίηση και η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας, με σκοπό την αυτάρκεια στις καθημερινές ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν, στο επίπεδο που αυτό είναι εφικτό στην πόλη της Αθήνας. Με αυτό τον στόχο προσπαθούμε να αποδεσμευτούμε από την εξάρτησή μας από το κυρίαρχο σύστημα παραγωγής, συμβάλλοντας στην δημιουργία αλληλέγγυων εναλλακτικών δομών και παράλληλα να αντισταθούμε στην εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας, δημιουργώντας εναλλακτικές, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες διαδικασίες.

Έχοντας σαν πρόταγμα την αυτοδιαχείριση και την πολιτική, κοινωνική και οικονομική αυτονομία, το εγχείρημα βλέπει τον εαυτό του σαν κομμάτι μιας ευρύτερης διαδικασίας που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την δικτύωση των από κάτω, μέσα από ελευθεριακές διαδικασίες, στον αγώνα για την επανοικειοποίηση της ζωής μας.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνει το σύστημα στην παρούσα συγκυρία (οικονομική, πολιτική, οικολογική, κοινωνική κρίση), θεωρούμε πως είναι επιτακτική η ανάγκη, και μεγάλη η ευκαιρία, για την δημιουργία ενός δικτύου συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας, μέσα από το οποίο θα επαναπροσδιορίσουμε την καθημερινότητά μας, παράλληλα αλλά και ανταγωνιστικά, προς το κυρίαρχο σύστημα.

Για τους παραπάνω λόγους στον χώρο της κολεκτίβας “Νέα Γουινέα” λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν σύντομα, εργαστήρια αυτομόρφωσης με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών του σπιτιού, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τη μεταφορά της σε άλλα κομμάτια του κινήματος που θεωρούν πως την έχουν ανάγκη, και την παραγωγή αγαθών προς διάθεση σε δίκτυα αλληλέγγυας οικονομίας.

Τα εργαστήρια αυτομόρφωσης μέσα στα οποία συγκεντρώνονται οι γνώσεις (θεωρητικές και πρακτικές), εξελίσσονται συλλογικά με σκοπό να εξασφαλίσουν στα άτομα που τις αξιοποιούν τη δυνατότητα να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Κάθε άτομο που συμμετέχει στα εργαστήρια έχει τη δυνατότητα μέσα από μια σειρά ελευθεριακών μαθημάτων να εξοικειωθεί με την ιδέα της αυτοδιαχείρισης και να εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία παραγωγής, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες δεξιότητες.

Τα εργαστήρια είναι τα εξής:

1. Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της τροφής

Στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου γίνονται μαθήματα:

α)βιολογικής καλλιέργειας λαχανικών και αρωματικών φυτών σε συνθήκες πόλης

β) παρασκευής σπιτικής μπύρας

2. Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της υγείας

Στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου γίνονται μαθήματα:

α) θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα βοτανοθεραπείας

β) μαθήματα μασάζ

γ) και λειτουργεί και σαν συμβουλευτικός χώρος υγείας

3. Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της ενέργειας

Στα πλαίσια του εργαστηρίου γίνονται μαθήματα:

α) κατασκευής και σχεδιασμού μικρών ανεμογεννητριών

β) μελέτης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων

4. Εργαστήριο για την αυτοδιαχείριση της παραγωγής χρηστικών αντικειμένων

Στα πλαίσια του εργαστηρίου γίνονται μαθήματα:

α) μεταποίησης ρούχων και μεταξοτυπίας

Τα εργαστήρια αυτομόρφωσης λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση και έχουν ελεύθερη οικονομική συνεισφορά, με προτεινόμενη από εμάς την συνεισφορά των 5 ευρώ για τις ανάγκες του σπιτιού.

Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος, προσπαθούμε, προσφέροντας το χρόνο μας και την προσωπική μας εργασία, να καλύψουμε συλλογικά τις ανάγκες μας μέσα από τις δυνατότητες που μας παρέχει, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο την αυτάρκεια και να εξασφαλίζουμε τα μέσα για τη συντήρηση και την εξέλιξη του. Το εγχείρημα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και εξασφαλίζει πόρους μέσα από βιώσιμες κινηματικές διαδικασίες όπως εργαστήρια αυτομόρφωσης, ελευθεριακά μαθήματα και σεμινάρια, συμμετοχή σε οικολογικές γιορτές και δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών με προϊόντα που παράγουμε οι ίδιοι/ες.

Τέλος, ένας από τους βασικούς στόχους του εγχειρήματος είναι η αλληλεπίδραση και η δικτύωση με παρόμοιες προσπάθειες για τη δημιουργία συνεργατικών αλληλέγγυων σχέσεων και δομών που θα διαμορφώσουν ένα σύστημα αλληλέγγυας οικονομίας, για να στηρίξει την μετάβαση και την σταδιακή αποδέσμευση από το υπάρχων οικονομικό σύστημα, ανοίγοντας τον δρόμο προς μια πιο δίκαιη, οικολογική και αλληλέγγυα κοινωνία.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply