Οἱ πράσινες πόλεις.

Μποροῦμε νά κάνουμε τό γκρί πράσινο;
Μποροῦμε νά τό βάψουμε; Νά τό γεμίσουμε χρῶμα;
Οὔτε εὔκολο οὔτε δύσκολο.
Σὲ μεγάλον βαθμὸ ὅμως ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἀπὸ τὶς πράξεις μας.
Ἐὰν ἐμεῖς θέλουμε πιὸ ἀνθρώπινες συνθῆκες διαβιώσεως, κι ἐφ΄ ὅσον ἔχει ἀποκλεισθῇ ἡ περίπτωσις Συνέχεια

Ὑγιεινή διατροφή μέ λιγώτερα χρήματα

Ἔχουμε γράψει κι ἄλλες φορές γιά τόν τρόπο καλλιεργείας στίς πόλεις καί, γενικῶς, κοντά στόν τόπο πού κατοικοῦμε. Ὅλο καί περισσότερο, γίνεται ἀναγκαῖος ὁ τρόπος αὐτός μέσα στήν ζοφερή καί δύσκολη ἐποχή πού βιώνουμε.

Δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική κρίσις πού μᾶς ἀναγκάζει νά στρεφόμαστε σέ ἄλλα εἴδη διατροφῆς καί παραγωγῆς αὐτῶν. Εἶναι ἡ χειρίστη ποιότητα τροφῶν πού διατηροῦνται σέ ἄσχημες συνθῆκες μέσα στά ψυγεῖα καί ὄχι μόνον.

Εἶναι τά μεταλλαγμένα πού ἔχουν κάνει τήν ἐμφάνισί τους ἐδῶ καί πολλά χρόνια στήν Ἀμερική καί σέ λίγο καιρό θά κάνουν τήν ἐμφάνισί τους καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσι. Συνέχεια

Ἔχεις ταράτσα;

Ζῶ ἐντὸς τοῦ κλεινοῦ Ἀστεως! Ζῶ σὲ μίαν ὅμοια οἰκοδομή, ἀρκετῶν ὀρόφων, δίχως αὐλὲς κοινόχρηστες καὶ δίχως χῶμα. Ὅπως κι ἐσεῖς φαντάζομαι. 

Συνέχεια

Ἀστικοί ἀγροί. Προτάσεις. [β]

Πρό ἀρκετῶν ἑβδομάδων ἔγραφα γιὰ ἀστικούς ἀγρούς. Δὲν τό ξέχασα. Ἑτοιμάζω κάποια πράγματα. Πρός ὥρας ὅμως ἔχουμε πολύ ἐνδιαφέρουσες προτάσεις ἀπό τὴν Νέα Γουινέα καὶ θεώρησα πώς πρέπει νὰ τὶς μοιρασθῶ.

Εἶναι σημαντικότατο νὰ γνωρίσουμε τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ ἀντιπαρέρθουμε τῆς κρίσεως. Κι ἕνας δρόμος εἶναι ἡ αὐτονομία. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τὴν μικρή, τὴν ἀτομική καὶ θὰ φθάσουμε καὶ στὴν μεγάλη. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τὸ πῶς θὰ βάλουμε τόν πρῶτο σπόρο, καὶ μετὰ θὰ φθάσῃ ἡ ὥρα γιὰ τοὺς ὑπολοίπους. Συνέχεια