Πάει καὶ τὸ Ἑλληνικό; Ὁριστικῶς;

Ἕνα ἑκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) τετραγωνικὰ μέτρα κτιρίων σὲ οὐρανοξύστες τῶν 30 ὀρόφων περιλαμβάνουν τὰ σχέδια γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ ποὺ παρουσίασε σὲ συνέντευξή του στὸ Πρῶτο Θέμα, ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ Μώλλ Ἀμαρουσίου (ἰδιοκτησίας ΛΑΜΔΑ – HSBC) καὶ τοῦ Μώλλ Βοτανικοῦ (ἰδιοκτησίας Διεθνοῦς Τεχνικῆς) κ. Σπύρος Τσαγκαράτος. Τὰ σχέδια ἐκπονοῦνται ἀπὸ τὴν ὁμάδα Ἀθεμπίγιο, ἡ ἑταιρεία του ὁποίου, ἡ Barcelona Strategic Urban Systems, μαζὶ μὲ τὶς τράπεζες Citibank – Πειραιῶς καὶ τὴν ἑταιρεία ΛΑΜΔΑ Χρηματοοικονομικοὶ Σύμβουλοι τυγχάνουν σύμβουλοι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως γιὰ τὸ Ἑλληνικό.  Ὁ κ. Ἀθεμπίγιο εἶναι ὁ ἀρχιτέκτων τῆς πόλης @22Barcelona, μιᾶς νέας πόλεως ποὺ κτίζεται ἐδῶ καὶ 10 χρόνια σὲ πρώην βιομηχανικὴ παραθαλάσσια περιοχὴ τῆς Βαρκελώνης.

Τὰ σχέδια προβλέπουν δύο νέα Μώλλ, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, Διοικητήριο, κατοικίες, νοσοκομεῖο, σχολεῖο ἢ ἰδιωτικὸ πανεπιστήμιο, ἐνυδρεῖο, μουσεῖο καί… δεύτερη μαρίνα μέσα στὸν χῶρο τοῦ πρώην ἀεροδρομίου ποὺ θὰ ἐνωθεῖ μὲ τὴν θάλασσα. Ἡ Ποσειδῶνος θὰ ὑπογειοποιηθεῖ. Στὶς μακέττες περιβάλλονται ἀπὸ δάσος καὶ θάλασσα, ἐνθυμίζοντας τὶς καταπράσινες μακέττες τοῦ πάλαι ποτὲ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ Τύπου τοῦ Ἀμαρουσίου (βλ. κατωτέρω εἰκόνα), ὅπου κατασκευάσθηκε τὸ Μώλλ Ἀμαρουσίου, καὶ ὅπου σήμερα μόνο πράσινο δὲν ὑπάρχει.

Ἡ καταπράσινη μακέττα τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ Τύπου τοῦ Ἀμαρουσίου δὲν ἔγινε ποτέ πραγματικότητα. Τὰ 60 στρέμματα πάρκου ποὺ εἶχαν προβλεφθεῖ εἶναι σήμερα πάρκινγκ, ἐνῶ τὸ ἐμπορικὸ κέντρο γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν 1.600 δημοσιογράφων ποὺ θὰ ἐφιλοξενοῦντο ἐκεῖ γιὰ 15 μέρες δὲν εἶχε κἄν κατασκευασθεῖ ὅταν ἔγιναν οἱ Ἀγῶνες. Ἁπλῶς μετὰ τοὺς Ἀγῶνες μετεξελίχθηκε στὸ 70.000 τ.μ. Mall Ἀμαρουσίου. Στὸ Ἑλληνικὸ σχεδιάζονται 1.200.000 τ.μ.

Κτισμένα τετραγωγικὰ ἴσα πρὸς δέκα ἑπτὰ (17) Μώλλ Ἀμαρουσίου γιὰ 0,42% τοῦ σημερινοῦ δημοσίου χρέους!

Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο φέρεται ὅτι θὰ εἰσπράξει ἀπὸ τὴν πώληση τῆς ἐπιφανείας τοῦ Ἑλληνικοῦ 1,5 δισ. Τὸ ποσὸν αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ μόλις στὸ 0,42% τοῦ σημερινοῦ χρέους τῆς χώρας ποὺ ἀνέρχεται σὲ 350 δισ. Μὲ δεδομένο τὸ ὅτι τὸ χρέος μας αὐξήθηκε τὸ 2010 κατὰ 50 δισ., ἡ ὅποια ἀνακούφιση λόγῳ τῆς ἐκποιήσεως τῆς ἐπιφανείας τοῦ Ἑλληνικοῦ θὰ ἀναιρεθεῖ μέσα σὲ 2 ἑβδομάδες.

Τὸ χρέος δὲν εἶναι λόγος τῆς ἐκποιήσεως· εἶναι πρόσχημα.

τὸ δᾶσος κι ἐμεῖς

Νᾶ προσθέσω ἐρωτήματα; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνες οἱ μελέτες γιὰ δημιουργία ἀστικῶν ἀγρῶν στὸ παλαιὸ ἀεροδρόμιο;

Ποῦ εἶναι ἠ «παροχὴ» τοῦ παλαιοῦ ἀεροδρομίου στοὺς πολίτες;

Πόσα τελικῶς κοστίζει ἠ ζωή μας; Τίποτα;

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα : ἀστικοὶ ἀγροὶ, προτάσεις (α)

ἀστικοί ἀγροὶ, προτάσεις (β)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply