Θεοδωράκης καὶ Σπίθα: ἡ ἀνθελληνικὴ συνωμοσία!

Αὐτὸ τὸ μεταφέρω ὅπως τὸ βρῆκα… Οἱ ἀντιλαμβάνοντες, θὰ ἀντιληφθοῦν….

Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴ νομίζουν κάποιοι πὼς τρῶμε κουτόχορτο….

Θεοδωράκης – «Σπίθα»: ἡ Ἀνθελληνικὴ Συνωμοσία…

Ὁ γνωστὸς συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, ξαφνικὰ θυμήθηκε ὅτι… ἐπαναστατεῖ ἐνάντια… ἐεεεέ… Ἐδῶ εἶναι τὰ δύσκολα…!!!

Διατείνεται ὅτι μάχεται τὴν «Νέα Τάξη Πραγμάτων», ποὺ ὅμως ὁ ἴδιος ὑπηρετεῖ. Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ τὸ κείμενο, στάθηκε ἡ νέα συνέντευξις τοῦ Μίκη Θεοδωράκη (μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ ἀδυνατῶ νὰ τὸν ἀποκαλέσω «κύριο», δεδομένου ὅτι κάθε ἄλλο παρὰ «κύριος» εἶναι) στὸ περιοδικὸ Hellenic Nexus (τὸ ὁποῖο ἐλέγχεται βέβαια γιὰ τὸ ποιὰ συμφέροντα ἐξυπηρετεῖ), βάσει τῆς ὁποίας ἐμφανίζεται ὡς νέος ἐθνοσωτήρ. Στὸ μυαλό μου ὅμως, ἐπανῆλθε ἔνα σημαντικὸ θέμα: τὸ πραγματικὸ βιογραφικό του, ἀλλὰ καὶ μία ῥῆσις τοῦ μεγάλου μας συνθέτου, Μάνου Χατζηδάκι, ὁ ὁποῖος ἐπὶ λέξει εἶχε πῇ:

«γιὰ νὰ εἶσαι ἐπιτυχημένος στὴν Ἑλλάδα, θὰ πρέπῃ ἢ ὁμοφυλόφιλος νὰ εἶσαι ἢ κομμουνιστής…
Ἐγὼ πάντως …κομμουνιστὴς δὲν εἶμαι…». 

Πόσο δίκαιον εἶχε…!!!

Τί γίνεται ὅμως ὄταν κάποιος εἶναι… δῆθεν κομμουνιστής;  Μιλᾶμε γιὰ τὸν Μίκη Θεοδωράκη.

Μεταξᾶς καὶ ….Μίκης! Κατὰ τὰ ἄλλα τὸν πολεμοῦσες τὸν Μεταξᾶ Μίκη;

Ποιός εἶναι; Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔτρεχε πίσω ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ, ὡς νεολαῖος τῆς ΕΟΝ.

Στὴν συνέχεια, εὑρέθη στὴν αὐλὴ τοῦ Κωνσταντίνου νὰ συνθέτῃ τοὺς ὕμνους τοῦ βασιλέως καὶ νὰ παριστάνῃ τὸν αὐλοκόλακα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, κι ἐνῶ ἡ βασιλεία ἦταν σὲ φθίνουσα κατάσταση, ἐμφανίζεται νὰ δηλώνῃ κομμουνιστής.

Τὴν ἴδια ἐποχή, ἐκδηλώνεται ἡ ἀποσταCIA τοῦ Κώστα Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μεταπηδᾶ ἀπὸ τὴν Ἕνωση Κέντρου, στὴν ΕΡΕ.

Παράλληλα, ἐμφανίζεται ἡ ὑπόθεσις «Ἀσπίδα», ὅπου συμμετεῖχαν ὁ Στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Στὴν ὑπόθεση «Ἀσπίδα» ἐμφανίζεται ἐμπλεγμένος κι ὁ ἴδιος ὁ Μίκης Θεοδωράκης, δηλώνοντας ἐνεργὸ στέλεχος τῆς ΕΔΑ.

Ἐπὶ 7ετίας, «ἐξορίζεται» στὴν Μακρόνησο, ἀπ’ ὅπου… αὐτοεξορίζεται στὸ …Παρίσι…(!!!).

Ἐπὶ Νέας Δημοκρατίας, ἀναλαμβάνει Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Ἄνευ Χαρτοφυλακίου καὶ ζητᾶ, μετὰ παῤῥησίας, τὴν …«δημιουργία Ὁμοσπόνδου Κράτους Ἑλλάδος – Τουρκίας»!!!

Τὰ παράδοξα στὴν ὅλη ὑπόθεση;

 1. Τὸ 1943, συλλαμβάνεται ἀπὸ Ἰταλοὺς καί… «διαφεύγει»(!!!)
 2. Τὸ 1947 διώκεται ἀπὸ τὴν Χωροφυλακή, συλλαμβάνεται, ἐξορίζεται σὲ Ἰκαρία καὶ Μακρόνησο, ἀλλὰ τὸ 1950 ἀποφοιτᾶ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ὠδεῖο μὲ δίπλωμα στὴν ἁρμονία, ἀντίστιξη καὶ φούγκα. (!!!)
 3. Τὸ 1963, ὁ πρῴην βασιλικὸς καὶ ΕΟΝίτης, εὑρίσκεται ὀργανωμένος στὴν ἀριστερὴ ΕΔΑ καὶ μάλιστα καταλαμβάνει καὶ βουλευτικὴ ἔδρα ὄντας πρόεδρος τῆς «Νεολαίας Λαμπράκη». (!!!)
 4. Τὸ 1970, εὑρίσκεται καὶ πάλι «ἐξόριστος» στὴν Μακρόνησο, ἡ ὁποία ἐκεῖνο τὸ διάστημα ἐξέδιδε πέντε ἐφημερίδες πανελληνίου κυκλοφορίας!!! Σὰν κύριος, ἀποφυλακίζεται λόγῳ τῶν «πιέσεων» τῶν καλλιτεχνῶν τοῦ παγκοσμίου στερεώματος, μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας του. Ὁ βαρειὰ ἄῤῥωστος Μίκης Θεοδωράκης, ἀντὶ γιὰ τὸ νοσοκομεῖο, προτιμᾶ νὰ κάνῃ συναυλίες σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀσία…!!! Τόσο ἄῤῥωστος ἦταν.
  (Σημείωσις: ὁ Παττακὸς μοῦ εἶχε ἐκμυστηρευθῇ, ὅτι ὁ Θεοδωράκης εἶχε «ἐξορισθῇ», πρὸ κειμένου νὰ τὸν γλυτώσουν ἀπὸ τὰ «νύχια» τῶν ἀριστερῶν ποὺ δὲν τὸν ἐχώνευαν)
 5. Τὸ 1972, πραγματοποιεῖ συναυλίες στὸ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ δίδεται ἀπὸ τὴν Ἰσραηλινὴ Κυβέρνηση μήνυμα τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ μεταφέρῃ στὸν Γιάσερ Ἀραφὰτ (!!!). Ἀλήθεια… γιατί οἱ Ἑβραῖοι τόν ἐμπιστεύονταν τόσο;;; Δὲν συνηθίζουν νὰ δίδουν ὅπου να ‘ναι τὰ «μηνύματά» τους, παρὰ μόνον στὰ ἐντεταλμένα τους ὄργανα. Ἑπομένως, ὁ Μίκης Θεοδωράκης εἶναι ἐντεταλμένο ὄργανο τοῦ Ἑβραιοσιωνιστικοῦ Λόμπυ!
 6. Τὸ 1974, ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα, μαζὺ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχε στενὲς ἐπαφὲς στὸ Παρίσι.
  Ἀπορία: Ἡ Μεγάλη ἐν Παρισίοις Ἀνατολή… γιατί τόν εἶχε μέχρι πρόσφατα ἐγγεγραμμένο στούς καταλόγους της ὡς «πρεσβευτή»;
 7. Φθάνουμε στὴν 1η Δεκεμβρίου 2010, ὅπου ἀνακοινώνει τὴν ἴδρυση τοῦ Κινήματος Ἀνεξαρτήτων Πολιτῶν μὲ τὴν ὀνομασία «Σπίθα». Ἐδῶ ἀρχίζουν ἄλλα …«χαρᾶς εὐαγγέλια»…!!!

Στὴν συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸ Hellenic Nexus (τεῦχος 51, Ἀπρίλιος 2011, σελ. 34), δηλώνει «Ἕλληνας μὲ τὴν βούλα καὶ ἀποδείξεις».
Μᾶς τὸ δηλώσατε καὶ μὲ τὸ παραπάνω Θεοδωράκη τὸ 1972 σὰν πρεσβευτὴς τοῦ Ἰσραῆλ στὴν Παλαιστίνη καὶ ὡς Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας Ἄνευ Χαρτοφυλακίου μὲ τὴν ΝΔ ὅταν ζητήσατε «Ὁμόσπονδο Κράτος Ἑλλάδος – Τουρκίας».

Τὸ παραλήρημα τοῦ ἐπικινδύνου ἀνθέλληνος, συνεχίζεται: θυμᾶται τὴν δράση του γιὰ τὰ… «ἀνθρώπινα δικαιώματα» στὴν Ἀλβανία τὸ 1990 – 1992! Ὁ «ἀνιδιοτελής» ῥουφιάνος τῶν Ἑβραίων, δηλώνει: «…ἐμεῖς δὲν φοβόμαστε νὰ δείχνουμε τὰ πρόσωπά μας, γιατὶ κάνουμε ἔναν τίμιο ἀγῶνα, μόνον καὶ μόνον ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό.»
Ἀλήθεια… πόση ἀγάπη μπορεῖ νά ἐγκρύπτῃ αὐτή ἡ μανία σας γιά ἐξέγερση τοῦ λαοῦ κι ἐπανάσταση;

Ἂς ἐξηγήσω τὸ τὶ ἐννοῶ:
Ὁ Θεοδωράκης στὴν οὐσία ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ νὰ βγῇ στοὺς δρόμους καὶ νὰ ἐπαναστατήσῃ.
Ξεχνᾶ ὅμως νὰ πῇ πώς: σὲ περίπτωσι ποὺ γίνει κάτι τέτοιο, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ ἐνίσχυση ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι: Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς ζητήσῃ βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, γιὰ νὰ καταστείλῃ τὴν ὅποια ἐξέγερση, αὐτομάτως θὰ μποῦν στὴν χώρα νομίμως στρατιωτικοὶ κουμανταδόροι, ποὺ θὰ ἐπιβάλουν τὴν τάξη στὴν χώρα, ἀλλὰ ταὐτοχρόωνως ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία δὲν θὰ ἔχῃ πλέον αὐτόνομο δικαιοδοσία, ἀλλὰ θὰ ὑποταχθῇ στὶς δυνάμεις καταστολῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Γιὰ ὅποιον δὲν κατάλαβε, ὁ Μίκης Θεοδωράκης θέλει, μὲ κάθε τρόπο, νὰ ὁδηγήσῃ τὴν χώρα στὴν ὑποδούλωση ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἡ ὁποία εἶναι ἤδη ὑποδουλωμένη στὸ ΔΝΤ, τὸ ὁποῖον ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν Παγκόσμιο Τράπεζα, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της εἶναι ἐξηρτημένη ἀπὸ τὸ ἑβραιοσιωνιστικὸ λόμπυ, ποὺ μὲ τὴν σειρά του εἶναι μαριονέττα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων…

Φυσικά, ὅταν ἐρωτᾶται γιὰ τὸ θέμα τῶν λαθρομεταναστῶν, ἀποφεύγει νὰ ἀπαντήσῃ, λέγοντας ὅτι τὸ θέμα εἶναι ὑπὸ συζήτηση… Θέλει νά μᾶς πῇ ὅτι τόσα χρόνια, ἀκόμη δὲν ἔχει βγάλῃ συμεράσματα γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες. Ἔ;
Γιά τόσο ἠλιθίους μᾶς περνᾶ ὁ Θεοδωράκης;

Ὅποιος διαβάσῃ τὴν συνέντευξή του, βρίθει ἀπὸ ἀνθελληνικὰ μηνύματα.
Δυστυχῶς ὁ χῶρος εἶναι ἐλάχιστος, ὁπότε θὰ ἐπανέλθουμε στὸ θέμα, εὐκαιρίας δοθείσης.

Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς
Δ/ντης Ὀργανωτικοῦ ΕΛ.ΠΟΛ.
Ἑλ.Πολ. καὶ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ
Σχετικὰ θέματα: 

Ἔως ἐδῶ Μίκη! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ΜΟΝΟΙ μας!  

Σήμερα κεντᾶμε στὸ στημόνι τοῦ Δημητροκάλλη

Δημητροκάλλης: «Μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιβάλλουμε τὶς ἀπόψεις μας»

Κουλουβάχατα! 

Θεοδωράκης: Συγγνώμη γιὰ τὸν Δημητροκάλλη!

Κι ἄλλη ἀνάρτησις γιὰ τὴν σπίθα!

Μία σκληρὴ ἄποψις γιὰ Ληναῖο Καζάκη!

Μὴ πουλᾶτε δημόσια γῆ! Ξεπουληθεῖτε ἐσεῖς!

Τί κρίμα τόση ἐλπίδα νὰ σβήνῃ σὲ μίαν σπίθα!

Πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ τὸ κέντρον έλέγχου τῆς Σπίθας;

Ὁ Μίκης ἡ σπίθα καὶ ἡ καϋμένη πατρίδα!

Ἡ ἀπάντησις Καζάκη στὸ ὑβρεολόγιον.

Ὁ Καζάκης ποὺ λέει… Ἀλλὰ τί λέει;

Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!

Πλάκωσαν νέοι φιλέλληνες. Καλυφθεῖτε!

Οἱ σωτῆρες μας

Leave a Reply