Οἱ δόλιες κι ἄμοιρες Σπίθες….

Μεταξᾶς καὶ ….Μίκης! Κατὰ τὰ ἄλλα τὸν πολεμοῦσες τὸν Μεταξᾶ Μίκη;

Ποὺ δὲν ξέρουν ἐὰν ἐγκρίνονται ἢ ὂχι ἀπὸ τὴν ἐπιτροπή Θεοδωράκη! Ποὺ δὲν ξέρουν ἐὰν ἔχουν ἢ ὄχι συντονιστή! Ποὺ δὲν ξέρουν ἐὰν θὰ τοὺς ἐπιτραπῇ νὰ κτίσουν ἢ ὄχι μίαν νέα Πατρίδα…

Ἂχ βρὲ Μίκη… Δὲν καθόσουν καλὰ στὰ αὐγά σου… Τώρα στὰ γεράματα εἶπες νὰ τῆς ἀλλάξῃς ἐν τελῶς τὰ φῶτα τῆς Ἑλλάδος μας… Τί θὰ γίνῃ μὲ ἐσένα; Θὰ λειτουργήσῃς ὡς κεντρικὴ φωνὴ ἢ ὡς κεντρικὸς ἀποσυντονιστής; Διότι μὲ ὅσα κάνεις καὶ λές… καταστρέφεις ὅσα ἔμειναν ὄρθια….

Δὲν φτιάχνεις κόμμα… Διότι ἕνα κόμμα θὰ ἦταν πληγὴ στὰ ὑπάρχοντα…. Κι ἐσὺ δὲν θέλεις νὰ κτυπήσῃς τὰ ὑπάρχοντα!

Δὲν ἀντιδρᾶς στὴν ΛΑΘΡΟμετανάστευσι… Ὁμοία στάσις μὲ τῆς λοιπῆς ἀριστερᾶς… Μὰ ἡ λοιπὴ ἀριστερὰ μᾶς ἔχει ξεπουλήσει πρὸ ἐτῶν… Μήπως κάνεις κι ἐσὺ τὸ ἴδιο; Ἢ δὲν σὲ ἐνοχλεῖ ἢ σὲ βολεύει… Διάλεξε… Διότι ἡ σιωπὴ στὴν συγκεκριμένη περίπτωσι δὲν εἶναι χρυσός! Ὁριστικὸς θάνατος  εἶναι… Καὶ μὴν ἐλπίζεις σὲ ὑστεροφημίες… Τὶς κατέστρεψες…

Δὲν διώχνεις τὸν Δημητροκάλλη….Δὲν θέλεις νὰ τὸν διώξῃς… Εἶναι τὸ δεξί καὶ τὸ ἀριστερό σου χέρι… Ἐπέταξες φιλίες δεκαετιῶν γιὰ τὰ γλαρὰ μάτια τοῦ Δημητροκάλλη… Κι ὄχι μόνον τὶς ἐπέταξες… Τὶς ἐποδοπάτησες…. Ντροπή σου Μίκη… Ντροπή σου… Γιὰ τὶς φιλίες ποὺ ἐπέταξες λέω… Ξέρεις ἐσύ…

Καὶ τώρα πιὰ ὅλοι ξέρουμε πὼς ἐσὺ τὴν Σπίθα τὴν ἔφτιαξες γιὰ νὰ ἐλέγξῃς… Νὰ καθυστερήσῃς… Ἢ ἀκόμη καὶ νὰ καταστρέψῃς… Γιὰ καλὸ πάντως δὲν τὴν ἔφτιαξες…. Πόσο λυπᾶμαι… Ἀχρηστεύεις πατριωτικὲς δράσεις ποὺ τὶς χρειάζεται ἡ Πατρίδα γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃς μὲ συνέπεια τοὺς ἀφεντᾶδες σου… Καταστρέφεις ἐλπίδες, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσῃς τὸ ἐγώ σου… Διαλύεις τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος γιὰ χάρη μίας προσωπικῆς σου συμφωνίας…

Ἀλήθεια Μίκη… Ἐκεῖνες οἱ 50 πιστές σου Σπίθες, σὲ ποίου τὶς ἐντολὲς ὑπακούουν; Στοῦ Δημητροκάλλη ἢ στὶς δικές σου; Καὶ οἱ ὑπόλοιπες ποὺ δὲν ὑπακούουν στὶς ἐντολές σου, τί ἀπέγιναν; Διεγράφησαν; Πάπαλα; Τέλος; 

Μὴν πιστεύσῃς ὅμως οὔτε γιὰ μίαν στιγμὴ πὼς τοὺς σταμάτησες ὅλους αὐτοὺς ποὺ  ξεκίνησαν  νὰ σὲ ἀκολουθήσουν, ἀλλὰ τοὺς ἔκοψες λίγο μετὰ τὴν ἀφετηρία!!  Οὔτε γιὰ μίαν στιγμή! Νὰ πιστεύσῃς αὐτὸ ποὺ θὰ σοῦ πῶ ἐγώ: Τοὺς ἐνδυνάμωσες καὶ τοὺς ἐπείσμωσες! Τοὺς ἔκανες νὰ καταλάβουν πὼς πρόσωπα σὰν κι ἐσένα δὲν ἔχουν μπέσα! Δὲν ἔχουν ἀλήθειες! Δὲν ἔχουν ἀγάπη γιὰ τὸν τόπο  καὶ τοὺς ἀνθρώπους του! Κι αὐτὸ τοὺς ἔκανε νὰ σηκωθοῦν καὶ νὰ ξεκινήσουν ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ!!! Δίχως σου! 

Ξέρεις κάτι Μίκη; Κατὰ βάθος πρέπει νὰ σοῦ ποῦμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ! Μᾶς ἐδίδαξες πὼς οἱ σωτῆρες σὰν καὶ τοῦ λόγου σου, στὸ μόνον ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν, εἶναι νὰ μᾶς φέρουν νέα ἀφεντικά!! Κι ὁ τράχηλός μας ἐβαρέθη νὰ ἔχῃ ζυγούς! Θέλουμε νὰ ζήσουμε πλέον ἐλεύθεροι! Δίχως σωτῆρες καὶ ἀφεντικά!

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

Σχετικὰ θέματα:

Ἔως ἐδῶ Μίκη! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ΜΟΝΟΙ μας! 

Σήμερα κεντᾶμε στὸ στημόνι τοῦ Δημητροκάλλη

Δημητροκάλλης: «Μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιβάλλουμε τὶς ἀπόψεις μας»

Κουλουβάχατα! 

Θεοδωράκης: Συγγνώμη γιὰ τὸν Δημητροκάλλη!

Κι ἄλλη ἀνάρτησις γιὰ τὴν σπίθα!

Μία σκληρὴ ἄποψις γιὰ Ληναῖο Καζάκη!

Μὴ πουλᾶτε δημόσια γῆ! Ξεπουληθεῖτε ἐσεῖς!

Τί κρίμα τόση ἐλπίδα νὰ σβήνῃ σὲ μίαν σπίθα!

Πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ τὸ κέντρον έλέγχου τῆς Σπίθας;

Ὁ Μίκης ἡ σπίθα καὶ ἡ καϋμένη πατρίδα!

Ἡ ἀπάντησις Καζάκη στὸ ὑβρεολόγιον.

Ὁ Καζάκης ποὺ λέει… Ἀλλὰ τί λέει;

Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!

Ἐπλάκωσαν νέοι «φιλέλληνες»! Καλυφθῆτε! 

 

 

Leave a Reply