Ἀξιώνουμε τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις!

Ναί,  ἀξιώνουμε, ἀπαιτοῦμε τὶς ἀποζημιώσεις ποὺ ὀφείλουν οἱ Γερμανοὶ στὴν Πατρίδα μας καὶ στοὺς Ἕλληνες. Γιὰ ὅλες τὶς βιαιότητές τους, γιὰ ὅλα τὰ αἴσχη τους καὶ γιὰ τὴν συνολική τους κατοχή. 

Εἶναι θέμα Δικαίου!

Σαφῶς καὶ κύριον λόγο ἔχουν τὰ δικαστήρια. Ἀλλὰ κι αὐτὰ «πιέζονται» ἀπὸ τὴν συλλογικότητα τῶν πολιτῶν. Ἀπὸ τὴν δική μας δράσι καὶ στάσι. 

Ναί, οἱ κυβερνήσεις τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστὰν ἔχουν κάνει ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐνοχληθοῦν οἱ Γερμανοί. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δικό του θέμα, ὄχι δικό μας. 

Τὰ θύματα πρέπει νὰ ἀποζημιωθοῦν καὶ αὐτὸ θὰ γίνῃ μόνον ἐὰν ἔχουμε μίαν κοινὴ στάσι, ὑποστηρικτική καὶ ἀλληλέγγυα.  

Συλλογὴ ὑπογραφῶν λοιπόν; Ναί, γιατί ὄχι; Ἕνας ἀκόμη μοχλὸς πιέσεως σὲ κάθε ἀνιστόρητο, ἀνθέλληνα καὶ καταπατητή μας. 

Λίγο λίγο, λιθαράκι τὸ λιθαράκι, βῆμα τὸ βῆμα, θὰ καταφέρουμε πολὺ περισσότερα ἀπὸ τὸ νὰ μένουμε ἀδρανεῖς παρατηρητὲς τῶν γεγονότων. 

Ὑπογράφουμε λοιπὸν ἐδῶ: http://www.greece.org/blogs/wwii/  

Ὅλοι μαζὺ Ἕλληνες. Αὐτὸς ὁ τόπος πρέπει νὰ ἀναστηθῇ καὶ αὐτὸ εἶναι δικό μας ἔργο.

Φιλονόη.

Σημείωσις:

Παρακαλῶ πολὺ προωθεῖστε μὲ κάθε τρόπο τὴν σελίδα τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν. Τὸ ὀφείλουμε σὲ κάθε Ἕλληνα ποὺ χάθηκε ἀπὸ τὴν γερμανικὴ κτηνωδία, σὲ κάθε θῦμα αὐτῆς τῆς κτηνωδίας ποὺ ἀκόμη ἀναζητᾶ τὸ δίκαιόν του καὶ σὲ ὅλες τὶς γενεὲς ποὺ ἀκολουθοῦν.  

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply