Ἐπίσημος παραδοχή τοῦ ὑπουργείου γιά τήν ὑπάρξιν ναυσιπλοΐας πρό τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια;


Ἐπίσημος παραδοχή τοῦ ὑπουργείου γιά τήν ὑπάρξιν ναυσιπλοΐας πρό τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια;1Ἐπίσημος παραδοχή τοῦ ὑπουργείου γιά τήν ὑπάρξιν ναυσιπλοΐας πρό τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια;3Ἐπίσημος παραδοχή τοῦ ὑπουργείου γιά τήν ὑπάρξιν ναυσιπλοΐας πρό τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια;2 Θὰ μᾶς τρελλάνουν αὐτοί!

Τὸ θέμα τῆς ναυσιπλοΐας πρὸ τοὐλάχιστον 130.000 ἐτῶν στὴν Κρήτη τὸ ἔχουμε ξαναθίξει ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον.
Τὸ ὅ,τι ὅμως κάτι τέτοιο θὰ τὸ διάβαζα στὴν ἐπίσημο ἱστοσελίδα τοῦ ὑπουργείου ἀ-πολιτισμοῦ δὲν τὸ περίμενα!
Τὴν πληροφορία μοῦ ἔφερε ὁ Γιῶργος καὶ μᾶλλον μὲ …ξάφνιασε! Ἐπίσημος παραδοχή τοῦ ὑπουργείου γιά τήν ὑπάρξιν ναυσιπλοΐας πρό τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια;4

 

 Παρά τη μακρόχρονη διερεύνηση της Κρητικής προϊστορίας, αδιαμφισβήτητα τεκμήρια κατοίκησης της νήσου πριν τη Νεολιθική περίοδο (7.000-3000 π.Χ.) δεν είχαν μέχρι πρόσφατα εντοπισθεί. Το 2008 και 2009 διεπιστημονική ομάδα υπό τη διεύθυνση του Thomas Strasser (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ) και της Ελένης Παναγοπούλου (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος) διενήργησε επιφανειακή έρευνα στην περιοχή του Πλακιά στη νότια Κρήτη με στόχο τον εντοπισμό Μεσολιθικών καταλοίπων (10.000-7.000 π.Χ.). Η ομάδα ανακάλυψε όχι μόνο Μεσολιθικές, αλλά και Παλαιολιθικές θέσεις, οι κυριότερες των οποίων βρίσκονται στο φαράγγι του Πρέβελη και χρονολογούνται από το 130.000-700.000 πριν από σήμερα. Τα εργαλεία (χειροπελέκεις και τσεκούρια) παραπέμπουν στην Αχελαία πολιτισμική παράδοση, η οποία συνδέεται με τους Homo heidelbergensis και Homo erectus και, δεδομένου ότι η Κρήτη ήταν και τότε νησί, αποτελούν την αρχαιότερη ένδειξη πρώιμης ναυσιπλοΐας, διεθνώς. 

Τα παλαιολιθικά εργαλεία βρέθηκαν σε συνάφεια με ανυψωμένες θαλάσσιες αναβαθμίδες, τις οποίες οι γεωλόγοι χρονολογούν τουλάχιστον στα 130.000 χρόνια. Τα αποτελέσματα της έρευνας όχι μόνον τεκμηριώνουν θαλάσσια ταξίδια στη Μεσόγειο δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα απ’ ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά μεταβάλλουν και την εκτίμηση των γνωσιακών ικανοτήτων των πρώιμων μορφών του ανθρώπου. 

Η έρευνα στις περιοχές Πλακιά – Πρέβελη συγκαταλέγεται στις δέκα σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 2010 από το περιοδικό Archaeology. 

Καλή χρονιά! 

Εικόνα 1. Χάρτης της Κρήτης όπου δηλώνονται οι περιοχές της επιφανειακής έρευνας. 
Εικόνα 2. Μεσολιθικοί μικρόλιθοι από την επιφανειακή έρευνα. 
Εικόνα 3. Παλαιολιθικοί χειροπελέκεις από την επιφανειακή έρευνα. 
Εικόνα 4. Παλαιολιθικός χειροπέλεκυς από Πρέβελη. 
Εικόνα 5. Άποψη περιοχής Πρέβελη όπου βρέθηκαν παλαιολιθικά εργαλεία.

ὑπουργεῖον πολιτισμοῦ

Βέβαια, αὐτὰ ὅλα ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ διεθνῆ ἔντυπα, κάτι ποὺ τελικῶς ὑποχρεώνει τὸ ὑπουργεῖον ἀ-πολιτισμοῦ νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ἤδη ἐπιβεβαιωμένη διεθνῶς ἀντίληψιν. 
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζω εἶναι τὸ ἐὰν μόνοι τους θὰ προέβαιναν σὲ τέτοιες ἀνακοινώσεις, ἐὰν δὲν εἶχαν προηγηθεῖ οἱ συνάδελφοί τους ἀπὸ τὰ ἐξωτερικά.
Κι ἀναρωτιέμαι…
Αὐτόν τόν Πουλιανό, καθῶς ἐπίσης καί τίς ἀποδείξεις πού ἔχει παρουσιάσει ἀπό τίς ἔρευνές του, καί οἱ ὁποῖες εἶναι παγκοσμίως ἀποδεκτές, γιατί δέν τόν ἀναφέρουν πουθενά; Τόσο πολύ χαλάει τήν σούπα τους;

Ἐπίσης, μία ἐρώτησις ποὺ γνωρίζω ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἀπάντησιν:
Γιατί ἀκόμη στά σχολεῖα μας διδάσκονται τά παιδιά μας πώς ἡ πρώτη γραφή εἶναι φοινικική; Γιατί δέν παρουσιάζονται τά εὑρήματα πού ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀπό τόσους καί τόσους ἀρχαιολόγους μας; Τί στό καλό; Πάλι ἀπό ἔξω πρέπει νά τούς ἐπιβάλλουν τήν ἀναγνώρισιν; Τόσο ἀδαεῖς καί προβατοποιημένοι εἶναι;

Φιλονόη.  

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply