Τὸ ἄγχος δὲν ἀπαλλάσσει τὸ αὔριο ἀπὸ τὶς στενοχώριες…

Τὸ ἄγχος δὲν ἀπαλλάσσει τὸ αὔριο ἀπὸ τὶς στενοχώριες...Τὸ μόνον ποὺ κάνει εἶναι νὰ ἀδειάζει τὸ παρὸν ἀπὸ τὶς χαρές…
Ἔγραφε ἡ Γιώτα.
Πόσο δίκαιον ἔχει;
Ἄγχος… Τί σημαίνει ἄγχος;
Φόβος…
Τί σημαίνει φόβος;
Ἀπουσία φωτός, γνώσεως, εἰκόνας…
Δῆλα δή;
Τί εἶναι τό ἄγχος;
Μήπως ὁ φόβος μας γιά τό ἐάν θά καταφέρουμε ἤ δέν θά καταφέρουμε κάτι;

Μά ἐάν δέν προσπαθήσω πῶς θά μάθω ἐάν θά καταφέρω ἤ ὄχι τόν στόχο μου;
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Φοβᾶμαι τί;
Τό αὔριο; Τό σήμερα; Τό τώρα;Καί ποῦ εἶναι οἱ δικές μου στιγμές; Ποῦ εἶναι ἡ ζωή πού χάνω; Καί πότε θά τήν κερδίσω;

Φιλονόη.

 φωτογραφία καὶ τίτλος ἀπὸ τὴν Γιώτα

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ ἄγχος δὲν ἀπαλλάσσει τὸ αὔριο ἀπὸ τὶς στενοχώριες…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ἄγχος δὲν ἀπαλλάσσει τὸ αὔριο ἀπὸ τὶς στενοχώριες… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply