Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

Ὅπως ὅλοι γνωρίζομεν ἡ Σβάστικα εἶναι τὸ πανάρχαιο ἔμβλημα τῆς Ῥωσσίας, προϊστορικὸ καὶ μεσαιωνικό, (θυρεὸς τοῦ πρίγκηπος Ὀλέγκ, ὁ ὁποῖος κατέβαλε τὸ Βυζάντιον) καὶ τὸ μοναδικὸν διακοσμητικὸ τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ της καὶ πουθενὰ δὲν τιμᾶται τόσο ὅσο ἐκεῖ. Ὁ τσάρος Νικόλαος καὶ ἡ αὐτοκράτειρα τὴν εἶχον ὥς προσωπικόν των ἔμβλημα, ἡ δημοκρατία τοῦ 1917 τὴν ἔλαβε ὥς ἐθνόσημόν της, ὅπωςκαὶ οἱ Λευκοί, ἀλλὰ καὶ οἱ Μπολσεβίκοι τῆς Ἀνατολῆς, ἔως τὸ 1922, ὅτε ἐγκαθιδρύθηκε ὁριστικὰ ἡ κομμουνιστικὴ κυβέρνησις καὶ ἐθεσμοθέτησε κάτι ἄγνωστο-πρωτοφανές: τὸ πεντάκτινο ἀστέρι. (Ποὺ τώρα τὸ βλέπουμε σὲ κάθε σημαία, σ’ ὅλην τὴν γῆ-τί σύμβολο εἶναι αὐτό;)

Ἡ κυρία Λουντμίλα μοῦ ἔγραψε: «κρίμα ποὺ οἱ Ναζὶ λέρωσαν τὴν Σβάστικα».
Δυστυχῶς κυρία Λουντμίλα, τὸ πρᾶγμα φαίνεται λίγο μπερδεμένο.
Γνωρίζουμε ὅ,τι στὴν κυβέρνησι ἐκείνη δὲν ὑπῆρχαν παρὰ δύο-τρεῖς Ῥῶσσοι, ἀντιθέτως θεωροῦσε τοὺς Ῥώσσους «ἀκατάλληλη ἐθνότητα», ἐπομένως λογικὸ ἦτο νὰ ἐπιλεγῇ ἕνα ἄγνωστον σύμβολον. Ἔως ἐδῶ καλά.
Ὅμως τότε, τὸ 1922, ὁ πολὺς Ἀνατόλης Λουνατσάρσκυ, ὑπουργὸς Παιδείας-Διαφωτισμοῦ, ἀπηγόρευσε γενικῶς τὴν Σβάστικα (πολὺ προτοῦ τὴν «λερώσει» ὁ ὁποιοσδήποτε. Τότε ποὺ ἦτο  Ἄγνωστη σὲ ὅλους!)
Ἄρα τί συμβαίνει ἐδῶ;
Ἐγὼ πιστεύω κυρία Λουντμίλα, ὅτι ἐχθρεύονται τὴν Σβάστικα δι’ αὐτὸ ποὺ ΠΡΑΜΓΑΤΙΚΑ εἶναι: τὸ ἱερὸν σύμβολον τοῦ Ἀνθρωπίνου Πολιτισμοῦ, τῆς πραγματικῆς θρησκείας καὶ τοῦ Προκατακλυσμιαίου Πολιτισμοῦ. Τώρα ἡ χρήσις ἀπὸ τοὺς ΝΑΖΙ εἶναι ἁπλῶς ἀφορμὴ ἀπαγορεύσεως. Ὁ Λουνατσάρσκυ ὅμως ἀπηγόρευσε ΧΩΡΙΣ ἀφορμή!!! Ὅπερ ἔδει δεῖξαι!

Παναγιώτης Μαρίνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply