Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

 1. Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.Ὅπως ὅλοι γνωρίζομεν ἡ Σβάστικα εἶναι τὸ πανάρχαιο ἔμβλημα τῆς Ῥωσσίας, προϊστορικὸ καὶ μεσαιωνικό, (θυρεὸς τοῦ πρίγκηπος Ὀλέγκ, ὁ ὁποῖος κατέβαλε τὸ Βυζάντιον) καὶ τὸ μοναδικὸν διακοσμητικὸ τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ της καὶ πουθενὰ δὲν τιμᾶται τόσο ὅσο ἐκεῖ. Ὁ τσάρος Νικόλαος καὶ ἡ αὐτοκράτειρα τὴν εἶχον ὥς προσωπικόν των ἔμβλημα, ἡ δημοκρατία τοῦ 1917 τὴν ἔλαβε ὥς ἐθνόσημόν της, ὅπωςκαὶ οἱ Λευκοί, ἀλλὰ καὶ οἱ Μπολσεβίκοι τῆς Ἀνατολῆς, ἔως τὸ 1922, ὅτε ἐγκαθιδρύθηκε ὁριστικὰ ἡ κομμουνιστικὴ κυβέρνησις καὶ ἐθεσμοθέτησε κάτι ἄγνωστο-πρωτοφανές: τὸ πεντάκτινο ἀστέρι. (Ποὺ τώρα τὸ βλέπουμε σὲ κάθε σημαία, σ’ ὅλην τὴν γῆ-τί σύμβολο εἶναι αὐτό;)
 2. Ἡ κυρία Λουντμίλα μοῦ ἔγραψε: «κρίμα ποὺ οἱ Ναζὶ λέρωσαν τὴν Σβάστικα».
  Δυστυχῶς κυρία Λουντμίλα, τὸ πρᾶγμα φαίνεται λίγο μπερδεμένο.
  Γνωρίζουμε ὅ,τι στὴν κυβέρνησι ἐκείνη δὲν ὑπῆρχαν παρὰ δύο-τρεῖς Ῥῶσσοι, ἀντιθέτως θεωροῦσε τοὺς Ῥώσσους «ἀκατάλληλη ἐθνότητα», ἐπομένως λογικὸ ἦτο νὰ ἐπιλεγῇ ἕνα ἄγνωστον σύμβολον. Ἔως ἐδῶ καλά.
  Ὅμως τότε, τὸ 1922, ὁ πολὺς Ἀνατόλης Λουνατσάρσκυ, ὑπουργὸς Παιδείας-Διαφωτισμοῦ, ἀπηγόρευσε γενικῶς τὴν Σβάστικα (πολὺ προτοῦ τὴν «λερώσει» ὁ ὁποιοσδήποτε. Τότε ποὺ ἦτο  Ἄγνωστη σὲ ὅλους!)
  Ἄρα τί συμβαίνει ἐδῶ;
  Ἐγὼ πιστεύω κυρία Λουντμίλα, ὅτι ἐχθρεύονται τὴν Σβάστικα δι’ αὐτὸ ποὺ ΠΡΑΜΓΑΤΙΚΑ εἶναι: τὸ ἱερὸν σύμβολον τοῦ Ἀνθρωπίνου Πολιτισμοῦ, τῆς πραγματικῆς θρησκείας καὶ τοῦ Προκατακλυσμιαίου Πολιτισμοῦ. Τώρα ἡ χρήσις ἀπὸ τοὺς ΝΑΖΙ εἶναι ἁπλῶς ἀφορμὴ ἀπαγορεύσεως. Ὁ Λουνατσάρσκυ ὅμως ἀπηγόρευσε ΧΩΡΙΣ ἀφορμή!!! Ὅπερ ἔδει δεῖξαι!

 
Παναγιώτης Μαρίνης

(Visited 82 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply