Γιατί τά ἀποκαλοῦν Grecas;

Γιατί τά ἀποκαλοῦν Grecas;Μαρτυροῦν κάτι ἤ ἔτσι, στήν τύχη ἀπεκάλεσαν αὐτά τά δημιουργήματα Grecas;
Μήπως κάτι περισσότερο γνωρίζουν οἱ Μεξικανοί πού ἐμεῖς ἤ ἀγνοοῦμε ἤ θέλουμε νά ἀγνοοῦμε;

Grecas τὰ λένε στὸ Μεξικό.
Γιατί;
Δέν βρῆκαν ἄλλο ὄνομα;
Στὴν γλῶσσα τους τὸ Grecas  δὲν θὰ πῇ κάτι.

Περιοδικὸ ἀναζήτησις

Grecas λοιπόν…
Ἔτσι… Ἀπὸ σύμπτωσι…
Ὅπως ἀπὸ σύμπτωσι ἀποκαλοῦν Μυκῆνες ἕνα ἀπὸ τὰ νησιὰ Φερόες, στὰ Βόρεια τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ποὺ ἀνήκουν στὴν Δανία. Ἀπὸ τὴν ἰδία σύμπτωσι ὀνομάζονται οἱ νῆσοι Μελανησίας καὶ Πολυνησίας ἔτσι. Ἀπὸ τὴν ἴδια σύμπτωσι τὰ πάντα βρίθουν ἀπὸ Ἑλλάδα…
Καὶ μετά…
Μετὰ ξυπνήσαμε δοῦλοι!

Φιλονόη.

(Visited 79 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατί τά ἀποκαλοῦν Grecas;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί τά ἀποκαλοῦν Grecas; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply