«Μὴν περιμένεις τὴν τέλεια στιγμή…»

«Μὴν περιμένεις τὴν τέλεια στιγμή...»Δὲν θὰ ἔλθῃ ποτέ.
Ὅπως ἐπίσης δὲν θὰ φθάσουν ἐκεῖνες οἱ ἰδανικὲς στιγμὲς ποὺ θὰ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανθοῦμε ἀπολύτως χαλαροὶ ἤ ἀσφαλεῖς ἤ δυνατοί…
Οἱ στιγμὲς ἀπὸ ἐμᾶς δημιουργοῦνται κι ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τὶς βιώσουμε ἤ ὄχι, ὅπως μᾶς ἀξίζει….

Μὴν περιμένεις τὴν τέλεια στιγμή…
Κᾶνε τὴν τέλεια στιγμὴ νὰ περιμένῃ ἐσέναν…

Κύρος Μανούσκας

Ἐγὼ πράττω… Ἐγὼ δημιουργῶ… Ἐγὼ ὁρίζω…
Ἐγὼ ἀποφασίζω ἐὰν θὰ εἶμαι ἤ ὄχι παρατηρητὴς τῆς δικῆς μου ζωῆς…

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

«Ἄφησέ με… Πρέπει νὰ κατεβῶ μόνος μου!»            

φωτογραφία

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply