Τὰ ὁμοιώματα τῶν Ὀμπάμα καὶ οἱ…

Ἀπὸ τὸν Στέφανο Θεοφανάκη οἱ φωτογραφίες καὶ ὁ σχολιασμός.

Ὁ Βενιζέλος καὶ ἡ γυναίκα του μὲ τὰ ...ὁμοιώματα τοῦ ζεύγους Ὀμπάμα...

Ὁ Βενιζέλος καὶ ἡ γυναίκα του μὲ τὰ …ὁμοιώματα τοῦ ζεύγους Ὀμπάμα…

Τὰ ἴδια ὁμοιώματα καὶ γιὰ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργό.

Τὰ ἴδια ὁμοιώματα καὶ γιὰ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργό.

Μὴ μοῦ πεῖτε ὅμως…

Καταπληκτικὴ ἀπομίμησις!!!

Φιλονόη

 

Leave a Reply