Χοληστερόλη ὁ ἥρως τῆς θεραπείας σας

Αλτσχάιμερ, βήτα αμυλοειδής  (πλάκα) και χοληστερόλη.

Αστροκύτταρα, μεταβολισμός της γλυκόζης, και το οξυγόνο

Χοληστερόλη ὁ ἥρωας τῆς θεραπείας σας

To Αλτσχάιμερ σαφώς συσχετίζεται με την ανεπάρκεια στον εφοδιασμό λίπους και  χοληστερόλης στον εγκέφαλο. Η IDL, όταν λειτουργεί σωστά, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη διακίνηση της χοληστερόλης και του λίπους, διακίνηση από το αίμα διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών, σε σύγκριση με την LDL [8].

Χαμηλὴ δίαιτα σὲ λιπαρὰ καὶ στατίνες μπορεῖ νὰ προκαλέσουν Ἀλτσχάιμερ

Δίνει το περιεχόμενo της πολύ πιο εύκολα από, τις άλλες apo’s. Και το επιτυγχάνει αυτό, ως άμεση συνέπεια της apoE.
H IDL (καθώς και η LDL) στο αίμα παραδίδει λίπη και χοληστερόλη στα αστροκύτταρα του  εγκεφάλου, έτσι τα αστροκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την εξωτερική πηγή θρεπτικών ουσιών αντί να την παράγουν τα ίδια.

 Υποψιάζομαι ότι, στην πραγματικότητα,  τα αστροκύτταρα παράγουν μόνο ένα κομμάτι των θρεπτικών ουσιών, όταν η εξωτερική τροφοδοσία είναι ανεπαρκής, και το κάνουν με “μισή καρδιά”.

Γιατί θα ήταν ασύμφορο για το αστροκύτταρο να συνθέσει  τα  δικά του λιπίδια και χοληστερόλη; 

Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση έχει να κάνει με το οξυγόνο.

Το αστροκύτταρο χρειάζεται σημαντική ενέργεια για να συνθέσει τα λίπη και τη χοληστερόλη, και αυτή η ενέργεια παρέχεται συνήθως μέσω της γλυκόζης από το αίμα.

Επιπλέον, το τελικό προϊόν του μεταβολισμού της γλυκόζης είναι το ακετυλο-συνένζυμο Α, ο πρόδρομος τόσο των λιπαρών οξέων όσο και της χοληστερόλης.

Η Γλυκόζη μπορεί να καταναλωθεί πολύ αποτελεσματικά στα μιτοχόνδρια, μέσω αερόβιας διεργασίας που απαιτεί οξυγόνο.

Η γλυκόζη διασπάται για να παράγει ακετυλο-συνένζυμο Α σαν ένα τελικό προϊόν, καθώς επίσης και ΑΤΡ, η πηγή της ενέργειας για όλα τα κύτταρα.

Ωστόσο, το οξυγόνο είναι τοξικό για τα λιπίδια, επειδή τα οξειδώνει και τα ταγκίζει.

Τα λιπίδια είναι εύθραυστα, αν δεν περικλείονται απο  ένα προστατευτικό κέλυφος όπως μέσα στα IDL, HDL, LDL .

Από τη στιγμή που οξειδωθουν είναι επιρρεπή σε μόλυνση από επεμβατικούς παράγοντες όπως τα βακτήρια και οι ιοί.

Έτσι, ένα αστροκύτταρο που προσπαθεί να συνθέσει ένα λιπίδιο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό για να κρατήσει το οξυγόνο εκτός, αλλά το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τον αποτελεσματικό μεταβολισμό της γλυκόζης, η οποία θα δώσει τόσο το καύσιμο (ΑΤΡ) όσο και τις πρώτες ύλες (ακετυλο-συνένζυμο Α) για το λίπος και σύνθεση της χοληστερόλης.

Ποιά λύση έχει;

Αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση, αν και πολύ λιγότερη αποτελεσματική ενεργειακά: να μεταβολίσει τη γλυκόζη σε αναερόβιες συνθήκες απευθείας στο κυτταρόπλασμα.

Αυτή η διαδικασία δεν εξαρτάται από το οξυγόνο (ένα μεγάλο πλεονέκτημα), αλλά αποδίδει ουσιαστικά λιγότερο ΑΤΡ (μόνο 6 ΑΤΡ έναντι  30 ΑΤΡ εάν η γλυκόζη μεταβολιστεί αεροβίως-παρουσία Ο2- στα μιτοχόνδρια).

Το τελικό προϊόν αυτής της αναερόβιας διεργασίας είναι μια ουσία που ονομάζεται πυροσταφυλικό οξύ, η οποία θα μπορούσε να διασπαστεί περαιτέρω για να δώσει πολύ περισσότερη ενέργεια, αλλά η διαδικασία αυτή δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα κύτταρα, και αποδεικνύεται ότι τα αστροκύτταρα χρειάζονται βοήθεια για να καταφέρουν αυτη τη διάσπαση, και εκεί μπαίνει το βήτα-αμυλοειδές .

 Ο κρίσιμος ρόλος της β-αμυλοειδούς

Η Αμυλοειδής-β (επίσης γνωστή ως “Abeta” Α-βήτα) είναι η ουσία που σχηματίζει την περίφημη πλάκα που συσσωρεύεται στους εγκεφάλους των ασθενών με Αλτσχάιμερ.

Πιστεύεται από πολλούς (αλλά όχι όλους) στην ερευνητική κοινότητα ότι η β-αμυλοειδής είναι η κύρια αιτία της νόσου του Alzheimer, και ως εκ τούτου, οι ερευνητές αναζητούν ενεργά φάρμακα  που μπορεί να την καταστρέψουν.

Ωστόσο,η β- αμυλοειδής έχει τη μοναδική ικανότητα να διεγείρει την παραγωγή ενός ενζύμου, τη γαλακτική αφυδρογονάση, η οποία προωθεί τη διάσπαση του πυροσταφυλικού (το προϊόν του αναερόβιου μεταβολισμού της γλυκόζης) σε γαλακτικό, μέσω μιας αναερόβιας διεργασίας ,ανανεώνοντας την NAD + και επιτρέποντας την περαιτέρω παραγωγή σημαντικής ποσότητας της ΑΤΡ μέσω πρόσθετης γλυκόλυσης.

Το γαλακτικό, με τη σειρά του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ως πηγή ενέργειας από ορισμένα κύτταρα, και έχει αποδειχθεί ότι οι νευρώνες είναι στην μικρή λίστα των τύπων κυττάρων που μπορούν να μεταβολίζουν το γαλακτικό.

Έτσι υποθέτω ότι το γαλακτικό μεταφέρεται από το αστροκύτταρα σε μια γειτονική νευρώνα για την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού της, μειώνοντας έτσι την εξάρτησή της σε γλυκόζη. 

Είναι επίσης γνωστό ότι η apoE μπορεί να σηματοδοτήσει την παραγωγή της β-αμυλοειδούς, αλλά μόνο υπό ορισμένες ελάχιστα κατανοητές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Προτείνω ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με την εσωτερική κατασκευή των λιπιδίων και της χοληστερίνης, σε αντίθεση με την εκχύλιση αυτών των θρεπτικών ουσιών από την παροχή αίματος. Δηλαδή, η αμυλοειδής-βήτα παράγεται ως συνέπεια του περιβαλλοντικού οξειδωτικού στρες που οφείλεται σε ανεπαρκή παροχή των λιπών και της χοληστερόλης από το αίμα.

Εκτός από το ότι χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας με το να διασπάται σε γαλακτικό οξύ, το πυροσταφυλικό οξύ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βασικό δομικό στοιχείο για τη σύνθεση των λιπαρών οξέων.

Έτσι ο αναερόβιος μεταβολισμός της γλυκόζης, ο οποίος αποδίδει πυροσταφυλικό, είναι μια win-win-win κατάσταση:

(1) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο έκθεσης των λιπαρών οξέων στο οξυγόνο,

(2) παρέχει μία πηγή καυσίμων για γειτονικούς νευρώνες υπό μορφή γαλακτικού, και

(3) παρέχει ένα βασικό δομικό στοιχείο για τη σύνθεση λιπαρών οξέων.

Αλλά αυτό εξαρτάται από τη βητα-αμυλοειδή για να λειτουργήσει.

Έτσι, κατά τη γνώμη μου (και κατά τη γνώμη των άλλων [28] [20]

 Amyloid-Beta and Alzhr’seimer  ),

η αμυλοειδής-βήτα δεν είναι η αιτία της νόσου του Alzheimer, αλλά μάλλον μια προστατευτική διάταξη εναντίον της. 

Αρκετές παραλλαγές ενός γενετικού ελαττώματος που σχετίζεται με την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς (ΑΡΡ), η πρωτεΐνη από την οποία η αμυλοειδής-β παράγεται, έχουν ταυτοποιηθεί.

Ένα ελάττωμα σαυτή την πρωτεΐνη, η οποία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο Alzheimer πρώιμης εκδήλωσης, θα ήταν πιθανόν να οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα σύνθεσης της β-αμυλοειδούς, η οποία θα αφήσει στη συνέχεια τον εγκέφαλο με ένα μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι τόσο το καύσιμο όσο και τα βασικά στοιχεία για τη σύνθεση των λιπαρών οξέων θα είναι σε έλλειψη, ενώ το οξυγόνο στη διαδρομή από τα κύτταρα στα μιτοχόνδρια θα εκθέσει τα λίπη που είχαν συντεθεί σε οξείδωση.

Το κύτταρο είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να συμβαδίσει με την ανάγκη παραγωγής, και αυτό θα οδηγούσε σε μείωση του αριθμού των λιπαρών οξέων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό του Αλτσχάιμερ, μια πολύ καλά τεκμηριωμένη κατάσταση της νόσου του Alzheimer [38].

Ο ρόλος της χοληστερόλης στον εγκέφαλο

Λοιμώξεις, φλεγμονὴ κι Ἀλτσχάιμερ

Ο εγκέφαλος κατέχει μόνο το 2% του συνολικού βάρους του σώματος, και περιέχει σχεδόν το 25% της συνολικής χοληστερόλης στο σώμα.

Χοληστερόλη ὁ ἥρωας τῆς θεραπείας σας2

Έχει προσδιοριστεί ότι ο περιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης των συνάψεων είναι η διαθεσιμότητα της χοληστερόλης, που παρέχεται από τα αστροκύτταρα.

Η χοληστερόλη διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη σύναψη, με την διαμόρφωση δύο κυτταρικών μεμβρανών σε μια άνετη τακτοποίηση, έτσι ώστε το σήμα μπορεί εύκολα να μεταπηδήσει δια μέσου της σύναψης. [50].

Έτσι, η ανεπαρκής χοληστερόλη στις συνάψεις θα αποδυναμώσει το σήμα στην αρχή, και η ανεπαρκής επίστρωση λίπους στο έλυτρο μυελίνης θα το αποδυναμώσει περαιτέρω επιβραδύνοντας το κατά τη μεταφορά.

Ένας νευρώνας που δεν μπορεί να στείλει τα μηνύματά του είναι ένας άχρηστος νευρώνα, και έχει σαν αποτέλεσμα τον τερματισμό του και την εκκαθάριση των περιεχομένων του.

Οι νευρώνες που έχουν υποστεί ζημιά στο Αλτσχάιμερ βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και το υψηλό επίπεδο σχεδιασμού.

Οι νευρώνες αυτοί πρέπει να μεταδίδουν σήματα σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της μετωπικής και τον προμετωπιαίο φλοιό και τον ιππόκαμπο, που στεγάζεται στο μεσεγκέφαλο.

Η μεταφορά αυτών των σημάτων εξαρτάται από μια ισχυρή και στεγανή σύνδεση στη σύναψη, όπου το σήμα μεταφέρεται από ένα νευρώνα στον άλλο, και μια ασφαλή μετάδοση σε όλη τη μακρά σειρά των νευρικών ινών, μέρος της λευκής ουσίας.

Το έλυτρο μυελίνης το οποίο επικαλύπτει την νευρική ίνα αποτελείται κυρίως από λιπαρά οξέα, μαζί με μια σημαντική συγκέντρωση χοληστερόλης.

Αν δεν είναι καλά μονωμένο, ο ρυθμός μετάδοσης σήματος θα επιβραδυνθεί και η ισχύς του σήματος θα μειωθεί σημαντικά.

Η χοληστερόλη είναι ζωτικής σημασίας για την μυελίνη, καθώς και για την σύναψη, όπως καταδεικνύεται μέσω πειραμάτων δραματικά πραγματοποιούνται σε γενετικά ελαττωματικά ποντικια από την Gesine Saher et al. [45].

Αυτά τα μεταλλαγμένα ποντίκια δεν είχαν την ικανότητα να συνθέσουν χοληστερόλη στα ολιγοδενδροκύτταρα, που παράγουν μυελίνη.

Είχαν πλήρως διαταραγμένη μυελίνη στον εγκέφαλό τους, και παρουσίασαν αταξία (ασυντόνιστες κινήσεις  μυών) και τρόμο.

Στο άρθρο, οι συντάκτες της μελέτης δήλωσαν κατηγορηματικά, “Αυτό δείχνει ότι η χοληστερόλη είναι ένα απαραίτητο συστατικό  των μεμβρανών της μυελίνης .”

Σε μια μεταθανάτια μελέτη που συνέκρινε ασθενείς με Αλτσχάιμερ με μια ομάδα ελέγχου χωρίς Αλτσχάιμερ, διαπιστώθηκε ότι στους ασθενείς με Alzheimer είχαν μειωθεί σημαντικά τα ποσά της χοληστερόλης, φωσφολιπίδια (π.χ., Β-HDL), και ελεύθερα λιπαρά οξέα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό από οτι της ομάδας  ελέγχου [38].

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν οι ασθενείς της νόσου του Alzheimer είχαν τυποποιηθεί ως apoE-4.

Με άλλα λόγια, οι μειώσεις σε αυτές τις κρίσιμες θρεπτικές ουσίες στο νωτιαίο υγρό σχείζονται με το Αλτσχάιμερ, ανεξάρτητα από το αν η μείωση αυτή οφείλεται στην ελαττωματική apoE.

Οι μειώσεις σε λιπαρά οξέα ήταν ανησυχητικές: 4,5 micromol / L σε ασθενείς της νόσου του Alzheimer, σε σύγκριση με 28,0 micromol / L στην ομάδα ελέγχου.

Αυτή είναι μια μείωση κατά περισσότερο από ένα συντελεστή 6 στην ποσότητα του λιπαρού οξέος που διατίθεται για την επισκευή του έλυτρου μυελίνης!

Οι άνθρωποι που διαθέτουν το αλληλόμορφο apoE-4  τείνουν να έχουν υψηλή χοληστερόλη ορού.

Το ερώτημα του κατά πόσον αυτό το υψηλό επίπεδο χοληστερόλης θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια από την πλευρά του σώματος για να προσαρμοστεί σε φτωχό ρυθμό πρόσληψης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο εξετάστηκε από μια ομάδα ερευνητών το 1998 [39].

Οι ερευνητές μελέτησαν 444 άνδρες μεταξύ 70 και 89 ετών κατά το χρόνο, για τους οποίους υπάρχουν υπήρχαν εκτεταμένες εγγραφές των επιπέδων της χοληστερόλης που χρονολογούνταν πριν από αρκετές δεκαετίες.

Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι, τα επίπεδα χοληστερόλης μειώθηκαν στους άνδρες που ανέπτυξαν Αλτσχάιμερ.

Οι συγγραφείς πρότειναν ότι η υψηλή χοληστερόλη τους θα μπορούσε ναναι ο προστατευτικός τους μηχανισμός κατά της νόσου του Alzheimer.

 Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί τα επίπεδα χοληστερόλης τους,έπεσαν.

Δεν υπήρξε καμία αναφορά για πρόσληψη στατινών, αλλά οι στατίνες είναι βέβαιο ότι θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.

Η βιομηχανία της στατίνης θα ήθελε οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι η υψηλή χοληστερόλη είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και είναι πολύ ενθουσιασμένοι που η υψηλή χοληστερόλη νωρίς στη ζωή συσχετίζεται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ πολύ αργότερα.

Αλλά αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν το αντίθετο: ότι τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα διατηρούνται υψηλά σκόπιμα από το σώμα ως ρυθμιστικοί μηχανισμοί, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν το ελάττωμα. Μία υψηλή συγκέντρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού παράδοσης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο, όπου είναι κρισιμο να κρατά το περίβλημα μυελίνης υγιές και για την προώθηση των σημάτων από τους νευρώνες στις συνάψεις.

 Χρησιμοποιώντας τεχνολογία μαγνητικής τομογραφίας, ερευνητές στο UCLA ήταν σε θέση να μετρήσουν το βαθμό της βλάβης της μυελίνης σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου [6].

Διεξήγαγαν τις μελέτες τους σε  πάνω από 100 άτομα μεταξύ 55 και 75 ετών, για τους οποίους προσδιόρισαν, επίσης, το σχετικό αλληλόμορφο apoE (2, 3, ή 4).

Βρήκαν μια ισχυρή συσχέτιση ότι το apoE-2 είχε το λιγότερο ποσό της αποδόμησης, και το apoE-4 είχε την πιο περισσότερη, στην μετωπική περιοχή του λοβού του εγκεφάλου.

Όλοι οι άνθρωποι στη μελέτη ήταν μέχρι εκείνη την ώρα υγιείς σε σχέση με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρόωρη κατανομή της μυελίνης (πιθανόν να οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των λιπών και της χοληστερόλης για να επισκευαστεί) συνδέεται με την apoE-4.

Για να συνοψίσουμε, υποθέτω ότι, για τους ασθενείς με ApoE-4 Αλτσχάιμερ, το ελαττωματικό apoE έχει οδηγήσει σε μια μειωμένη ικανότητα μεταφοράς λιπιδίων  και χοληστερόλης από το αίμα, μέσω των αστροκυττάρων, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Η  υψηλή χοληστερόλη ορού του αίματος είναι μια προσπάθεια για τη μερική διόρθωση αυτού του ελαττώματος.

Για το υπόλοιπο των ασθενών της νόσου του Alzheimer (αυτούς χωρίς το ApoE-4 αλληλόμορφο, αλλά που επίσης έχουν εξηντλημένα τα λιπαρά οξέα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό τους), θα πρέπει να κοιτάξουμε για άλλο λόγο για τον οποίο η αλυσσίδα εφοδιασμού με λιπαρά οξέα  μπορεί έχει σπάσει.

Ευαγγέλου Μαριάννα

βιοχημικός Msc

φύτρο

πηγή

Ἀλουμίνιο. Ὁ κρυμμένος φονιάς!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply