Στρατιωτικός νόμος πρό τῶν πυλῶν;

Στρατιωτικός νόμος πρό τῶν πυλῶν;Διάβασα πολλὰ γιὰ αὐτὴν τὴν πιθανότητα.
Διάβασα καὶ τὶς δηλώσεις, ποὺ φέρεται νὰ ἔκανε, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης.
Διάβασα καὶ τὰ ὅσα εἰπώθηκαν ἀπὸ πολλὲς πλευρές, ἔνθεν κακεἶθεν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ φονικό.
Ναί, πολὺ πιθανόν… Ἄλλως τὲ ἔχουν ἤδη περάσῃ τροποποίησι γιὰ καύσιμα μὲ δελτίο, μέσα στὰ «νομολογήματά τους».
Ὁπωσδήποτε λοιπὸν ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα «παίζουν».
Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κρατήσουμε στὴν σκέψι μας εἶναι ἕνα:
Ὅταν τὸ θηρίο ξεψυχᾶ γίνεται φονικότερο…

Ἐμεῖς λοιπὸν πρέπει νὰ κρατήσουμε τὴν ψυχραιμία μας…
Τὸ θηρίο ξεψυχᾶ… Ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ μόνον…
Πίσω του ἀκολουθοῦν ἀκόμη πολλὰ θηρία…
Ἔχουμε πολὺ δρόμο νὰ κάνουμε καὶ κυρίως ἔχουμε πολλὰ νὰ μάθουμε….
Γιὰ τὴν ὤρα ἄς παραμείνουμε ψύχραιμοι… Ὅσο μποροῦμε φυσικά… Ὅσο μποροῦμε…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν τελικῶς ἐφαρμόσουν κάποιον τέτοιον νόμο, δὲν θὰ ὀνομάζεται φυσικὰ στρατιωτικὸς ἀλλὰ «νόμος προασπίσεως τῆς δημοκρατίας»

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply