«Δὲν ὑπάρχει δρόμος γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἶναι ὁ δρόμος».

 

«Δὲν ὑπάρχει δρόμος γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἶναι ὁ δρόμος».Ἡ ψαλίδα ἀνάμεσα στοὺς πλουσίους καὶ στοὺς φτωχοὺς μεγαλώνει. Τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἐργάτη ἀπὸ τὰ ἀφεντικὰ τὴν διαδέχτηκε μιὰ μεγαλύτερη δυστυχία, ἡ ἀνεργία, ἡ καταστάσῃ τοῦ νὰ μὴν εἶναι πιὰ κάποιος ἐκμεταλλεύσιμος.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ πεινοῦν,  κρυώνουν καὶ ἀναζητοῦν φαγητὸ μέσα στοὺς κάδους τῶν σκουπιδιῶν.

Δυστυχῶς ἡ κοινωνικὴ ἀνισότητα ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει μέχρι νὰ πάψουμε νὰ εἴμαστε βίδες ἑνὸς θηριώδους μηχανισμοῦ. Ὁ δρόμος γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἶναι ὁ ἴδιός ποὺ ἀκολούθησαν καὶ ὅλες οἱ μεγάλες ἀνακαλύψεις, τὸ συνειδησιακὸ ἅλμα.

Ἡ στάσῃ τοῦ νὰ γυρνάμε τὸ κεφάλι ἀλλοῦ γιὰ νὰ ἀποφύγουμε κάθε εἰκόνα φτώχειας γύρω μας, εἶναι μιὰ συνήθεια ποὺ ἔχει χαράξει στὸ μυαλό μας ἕνα βαθὺ αὔλακι καὶ ἔρχεται μὲ ἕνα φυσικὸ τρόπο, γιατὶ νομίζουμε ὅτι εἶναι ὁ εὐκολότερος δρόμος ποὺ μποροῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε. Ἂν ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἐπιλέξει τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, πρῶτα σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο, ἀληθινὰ θὰ μπορέσουμε νὰ δημιουργήσουμε «ἕνα προζύμι» ποὺ θὰ ἐπηρεάσει θετικὰ κι ἄλλους ἀνθρώπους γύρω μας. Καὶ παραφράζοντας τὴν φράσῃ τοῦ Γκάντι: «Δὲν ὑπάρχει δρόμος γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἶναι ὁ δρόμος». Ἡ ἀληθινή μας φύση καὶ ὁ ἀληθινός μας σκοπὸς εἶναι να γίνουμε ἕνα κόμματι τῆς κοινότητας τῆς ἀγὰπης.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 251 times, 1 visits today)
One thought on “«Δὲν ὑπάρχει δρόμος γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἶναι ὁ δρόμος».

Leave a Reply