Πίσω ἀπὸ τὸ «ἀπαγορεύεται» κρύβεται…

Πίσω ἀπὸ τὸ «ἀπαγορεύεται» κρύβεται...Κρύβεται αὐτὸ ἤ αὐτὸς ποὺ πράγματι εἶναι ὁ ἐχθρός σου.
Τί ἀπαγορεύεται; Ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἀρχὴ τοῦ κακοῦ.

Νά πιάσουμε μερικά παραδείγματα;
Ἀπαγορεύεται νά ἀρνηθῶ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων παγκοσμίως; Καί γιατί δέν ἀπαγορεύεται νά ἀρνηθῶ τίς γενοκτονίες Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου, Ἁρμενίων, Ἰνδιάνων; Ἄρα;
Ἀπαγορεύεται νά ἀρνηθῶ τό δικαίωμα στόν γάμο ὁμοφυλοφίλων; Καί γιατί δέν ἀπαγορεύεται ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ τῆς μητέρας ἤ τοῦ πατέρα, παρά μόνον ἔχουν ἀκυρώσῃ, ἤ σχεδόν ἀπαγορεύσῃ, τήν χρήσι τῶν ἱερῶν αὐτῶν λέξεων; Ἄρα;
Ἀπαγορεύεται νά κατηγορήσω τούς ΛΑΘΡΟμετανάστες γιά κλοπή δημοσίου χρήματος καί φοροδιαφυγή; Καί γιατί δέν ἀπαγορεύεται τό νά κατηγορήσω τόν κάθε Ἕλληνα πού ΑΔΥΝΑΤΕΙ πλέον νά ἐπιβιώσῃ, πολλῷ δέ μᾶλλον νά πληρώσῃ φόρους καί εἰσφορές;
Ἀπαγορεύεται νά στραφῶ κατά τῶν τραπεζῶν; Καί γιατί δέν ἀπαγορεύεται νά στραφῶ κατά τῶν πολιτῶν παγκοσμίως πού δουλοποιοῦνται; Γιατί φταῖν οἱ πολῖτες κι ὄχι οἱ ξεπουλημένες κυβερνήσεις;
Ἀπαγορεύεται νά ἀναφερθῶ στήν πρό τῶν ἀποδεκτῶν πορεία τοῦ Ἕλληνος ἐπί τοῦ πλανήτου; Καί γιατί δέν ἀπαγορεύεται νά βαπτίζουν τήν κάθε μαϊμοῦ καί τόν κάθε οὐρακοτάγκο πρόγονό μου;
Ἀπαγορεύεται νά ἀποδεχθῶ πώς ἡ γλῶσσα μου εἶναι ἡ ἀμήτωρ γλῶσσα τοῦ πλανήτου; Καί γιατί δέν ἀπαγορεύεται σέ κάθε κατακάθι πού μέσῳ κομματικῶν μηχανισμῶν μοῦ τήν καταστρέφει;

Ἀπὸ ἀπαγορεύεται γεμίσαμε…
Ἀπὸ πίσω τους ὅμως, πιάνοντας μία μία τὶς ἄκρες τῶν νημάτων μποροῦμε σίγουρα νὰ βροῦμε τὸ ποιὸς ἤ ποιοὶ κρύβονται, τὰ βίτσια τους, τὶς ἀνωμαλίες τους καὶ τοὺς ὅποιους σχεδιασμούς τους γιὰ διάλυσι τῶν κοινωνιῶν μας…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ φράσις καὶ ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν Χρυσόστομο:
Για να ξέρετε ποιός σας ελέγχει, απλά βρείτε σε ποιους απαγορεύεται να κάνετε κριτική.

Ὅταν κάνῃς ἐνοχλητικὲς ἐρωτήσεις, τρῶς ἠλεκτροσόκ!!!

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply