Ἀντι-εἰδήσεις 5 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Πρέπει νὰ βοηθήσουν ἄπαντες τὴν Ἑλλάδα, ἐδήλωσε ὁ Μπαρόζο.
  [Ἐπαναστάσεως συνέχεια (Δ’).]
  Ἡ ἐπανάστασις, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ, πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ σημαντικοὺς συμπαθοῦντες ἐκτός.
  Δέν βλέπουμε τό τί συμβαίνει στήν Συρία; Θά μποροῦσε ποτέ νά ὑπάρξῃ ἐκεῖ ἐπανάστασις ἐάν τό ΝΑΤΟ, οἱΗΠΑ καί ὅλες οἱ ἄλλες Ἀραβικές χῶρες δέν τήν στήριζαν;
  Ἔτσι καὶ τὸ Ἀντωνάκι…
  Βρῆκε τώρα ὑποστηρικτές… Ἀπὸ παντοῦ τοῦ ἔρχονται…
  Ἑτοιμάζει βλέπετε μεγάλη ἐπανάστασι… Νὰ τὸ στηρίξουν τὸ καλό τους τὸ πιντί…
 • Τὸ Δραγασάκι ἀθωώνει τὸ GAPατο.
  «Ἀδικοῦμε τὸ GAPατο, ὅταν τὸ κατηγοροῦμε γιὰ τὸ λεφτὰ ὑπάρχουν, διότι ἐννοοῦσε πὼς λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ πᾶμε νὰ τὰ δημιουργήσουμε ἤ νὰ τὰ βροῦμε».
  Κατὰ τὸ «τρία πουλάκια κάθονται στοῦ τΣΥΡΙΖΑ τὸ ταμπούρι…
  Μόνον τὸν Νικηταρᾶ ἐὰν δεῖτε νὰ περνᾷ, σφυρίξτε στὰ τΣΥΡΙΖΑιόπουλα νὰ πετάξουν μακριά…
  Οὐδεὶς γνωρίζει ἐὰν θὰ κρατᾶ κουμπούρι, γιαταγάνι ἤ βόμβες…

 • Ἡ αἴτησις ἀποφυλακίσεως τοῦ Μιχαλολιάκου ἀπεῤῥίφθῃ.
  Ἐὰν ἐξέλθῃ θὰ ἐπαναλάβῃ τὰ ἴδια, κατὰ τὶς εἰσαγγελικὲς ἀρχές.
  Δῆλα δὴ θὰ φτιάξῃ πάλι κόμμα καὶ λοιπὰ καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά…
  (Ὅλα τὰ ἄλλα χρήζουν ἀποδείξεων…!!!)

 • Τὸ Χρυσοχοΐδιεν ὑπόσχεται μόνον στὶς Ἀφίδνες αὔξησι κόστους διοδίων.
  Ναί, κι ὅλα τὰ ἄλλα διόδια θὰ λειτουργοῦν γιὰ καφέ.
  Θὰ περνᾶμε, θὰ σταματᾶμε, θὰ γνωριζόμαστε καὶ θὰ μᾶς κερνοῦν καφέ.
  Ἐὰν πάλι βιαζόμαστε, δὲν πειράζει, θὰ μᾶς τὸν δίδουν μαζύ μας σὲ πακέτο.
  Καὶ κάπου ἐκεῖ γύρω θὰ εἶναι καὶ τὸ Χρυσοχοΐδιεν γιὰ νὰ μᾶς κουνᾶ τὸ μαντήλι καὶ νὰ μᾶς εὔχεται: «ὥρα καλὴν στὴν πρύμνη μας κι ἀέρα στὰ πανιά μας…»
  Πιὸ Χρυσοχοΐδιεν πάντως …πεθαίνεις!!! 
 • Τὸ Σηφουνάκιον καταψηφίζει τὸν νόμο γιὰ τὰ ἀκίνητα.
  Καὶ μετὰ θὰ ξυπνήσῃ εἶτε στὸν τΣΥΡΙΖΑ εἶτε στὸν ἀνεξάρτητο κομματικὸ μηχανισμό.
  Χάνονται μωρέ τέτοιες καρέκλες; Ἔ;

 • Ὁ Βούτσης δικαιώνει Τσακαλῶτο ποὺ δικαιώνει τὸ στουρναροΣτουρνάρι γιὰ τὴν μὴ ὑπερφορολόγησίν μας.
  Μά τί στά κομμάτια συμβαίνει ἐκεῖ μέσα;
  Συμπολίτευσις εἶναι ὁ τΣΥΡΙΖΑ καί τά κουδουνισμένα του ἤ ἀντιπολίτευσις;
  Ἤ μήπως ἁπλῶς μᾶς ἐνημερώνουν πώς ὅλοι μαζύ στήν ἴδιαν πλευρά εἶναι κι ἐμεῖς ἀπέναντι;
  (Ὅπου «ἐμεῖς», ὅλοι οἱ Ἕλληνες!!! Αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα ἀνήκουν σὲ διαφορετικὴ κατηγορία ἀνθρωποειδῶν…!!!)
 • Κι ὁ Φλωρίδης στὴν κίνησι τῶν 58.
  Την ἀπαιτεῖ, τὴν κίνησίν τους, ἡ κοινωνία, λέει…
  Πολλὲς ἐπαναστάσεις βρέ… Μία μία νὰ τὶς κάνετε… Δὲν τὶς προλαβαίνουμε λέμε…
  Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μᾶς σώσουν…
  Μά τί στά κομμάτια τούς ποτίζουνε μέσα στήν βο(υ)λή καί δέν μᾶς τό ἀποκαλύπτουν; Τί φοβοῦνται;
  309 κόμματα γιὰ τὴν ὤρα…
  Ἔως τὶς εὐρωεκλογὲς φαντάζομαι θὰ ἔχουν γίνῃ τοὐλάχιστον 618!!!
  Τὸ ἀπαιτεῖ ἠ κοινωνία!!!
 • Ὁ Τσακαλῶτος διαψεύδει τὸν …Τσακαλῶτο!!!
  Ἀλλὰ τὸν ἐπιβεβαιώνει ὁ Βρούτσης.
  Καλά, ἐκεῖ μέσα τὸ ἔχουν χάσῃ ἐν τελῶς λέμεεεε…!!!

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τῆς κακοκαιρίας πέρασε… Τοῦ ψύχους ἔφθασε…
  Θὰ ψοφήσουμε…
  Πολὺ κρύο λέμεεεε….

ἐθνικοὶ μπελάδες…. λέμε!!!

 • Θὰ τοὺς ἐπιστρέφουμε ΛΑΘΡΟμετανάστες καὶ θὰ μᾶς στέλνουν στὴν θέσι τους Τούρκους.
  Καὶ ἡ πρώτη συμφωνία. Βρυξέλλες-Τουρκια 0-1!!! Εὔκολες βίζες γιὰ νὰ λαμβάνουν πίσω τὰ κελεπούρια τους.
  Ὄχι, δὲν θὰ μειώσουν τὶς ἀποστολές. Χρειάζονται περισσότερες βίζες. Οἱ ἠλίθιοι Εὐρωπαῖοι, ἰδίως οἱ Γερμανοί, πληρώνουν ἀκριβὰ τοὺς τεμπέληδες τῶν Τούρκων.
  Κι ἐμᾶς… Ἐμᾶς;

  Ἤ θὰ μᾶς βουλιάξουν οἱ γείτονες μὲ ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ πλανήτου ἤ θὰ μᾶς βουλιάξουν ἀπὸ τὴν δημιουργία μειονοτήτων.
  Ποιός ἦλθε;
  Ἡ Σάρα, ἡ  Μάρα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα ἦλθε.
  Νέα συμφωνία ἔκλεισαν τὰ κουδουνισμένα… Ἐθνοκτονική!!!
 • Ὁ Γκρούεφσκι μέσῳ Financial Times πιέζει τὴν Ἑλλάδα.
  Ζητᾶ οὐσιαστικῶς ἀπὸ Γαλλία, ΗΠΑ καὶ Γερμανία νὰ πιέσουν τὴν Ἀθήνα.
  Τελικῶς ὅσο πιὸ πολλὲς κωλοτοῦμπες κάνεις, ἰδίως ἐὰν εἶσαι Γκρούεφσκι, τόσο περισσότερες πιθανότητες ἔχεις νὰ σὲ πάρουν, πολιτικῶς, στὰ σοβαρά.
  Ὄσο γιὰ τὰ κουδουνισμένα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν..
  Ἀφῆστε τὰ αὐτὰ… Ἔχουν καὶ μίαν «ἐπανάστασιν» νὰ στήσουν. Μέ τούς Βαρδαρσκανούς θά ἀσχολοῦνται τώρα;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Σύμφωνον συνεργασίας ὑπουργείου ἀ-πολιτισμοῦ καὶ μητροπόλεως Δωδεκανήσων.
  Προωθεῖται ὁ θρησκευτικὸς τουρισμός…
  Κατὰ τὸ θρησκευτικὸς φανατισμός..
  Ἔ… τὰ μπέρδεψα… Λάθος…
  Φύγαμε ἀπὸ τὸν τότε Μεσαίωνα. Ἀλλοιῶς τὸ λὲν τώρα…
  Ἀλλά πῶς τό λέν;
  (Καλά, αὐτὸ τὸ κουδουνισμένο τὸ Ὀλγάκι ὅλο ἰδέες εἶναι… Κι ἀπὸ μποῦστο ἐπίσης …εἶναι!
 • Δημόσιοι ὑπάλληλοι μὲ πόρσε…
  Καὶ βίλλες καὶ λοιπὰ ἀκριβὰ ἀλλὰ …περιττά!!!
  Ἔ, καιρὸς ἦταν…
  Ἀλλὰ ἐπιμένω…
  Ἀπὸ τὴν κορυφὴ βρωμᾶ τὸ ψάρι…
  Ἀπὸ τὴν κορυφὴ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσουν οἱ ἔλεγχοι…
  Τώρα τοῦ ἐλέγχου τὸ δούλεμα συμβαίνει!!!
 • Ὀ δῆμος Ἀθηναίων θυμήθηκε τοὺς ἀστέγους.
  Λόγῳ τῆς κακοκαιρίας φυσικά.
  Τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες καὶ νύκτες καλὰ νὰ πάθουν…
 • Κι ἐφοριακοὶ ἐλεγχονται γιὰ τὸ «πόθεν ἔσχες» τους.
  Καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ δικαιολογήσουν…
  Μία χαρά… Καὶ πολλὲς πολλὲς τρομάρες…
 • Αὔξησις ἐνδοοικογενειακῆς βίας.
  12.500 κλήσεις σὲ μόλις 2,5 χρόνια.
  Ἡ φτώχεια φέρνει κακοπέρασι… 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀπεργίας ὅμως συμβαίνει  ἀκόμη…
  Καὶ θὰ πάῃ ἔως τὶς 13 τοῦ μηνοῦ!!!
  Εἶναι ἡ ἀνάπτυξις, γιὰ ὅσους δὲν τὸ κατάλαβαν…
 • Λόγῳ ἀπεργίας ἐγκρίνονται φάρμακα γενικῶς….
  Σπεύσατε λέμεεεε….
  Ὅλοι ὅσοι σκάσατε, πρηστήκατα, ἐξοργιστήκατε μὲ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ ΕΟΠΥΥ, ὅσο ἀπεργοῦν οἱ ἰατροὶ δὲν θὰ σᾶς δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
  Σπεύσατε λέμε…
  Τώωωωωρααααααα!!!! Θὰ τὸ μετανοιώσουν!!! 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἔλεγχος λογαριασμῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.
  Καλὸ γιὰ ἀρχή.
  Ἐλέγχονται οἱ λογαριασμοὶ δημοσίων ὑπαλλήλων ποὺ ἔστειλαν ἐκτὸς χώρας περισσότερα ἀπὸ 100.000 εὐρόπουλα.
  Πράγματι, κάπως …δύσκολο γιὰ δημόσιο ὑπάλληλο τέτοια ποσά.
  Ὅμως παραμένουν στὸ ἀπυρόβλητον λογαριασμοὶ ἄλλων προσώπων, ποὺ σαφῶς ὑπάρχουν ἐνδείξεις, ἐὰν ὄχι κι ἀποδείξεις, γιὰ ἀτιμίες. Αὐτὰ ὅμως δὲν ἀγκίζονται, γιὰ τὴν ὤρα, διότι ἔχουν οἱ κάτοχοι τῶν λογαριασμῶν, κατὰ πῶς φαίνεται, «στενὲς ἐπαφὲς τρίτου ἤ καὶ τετάρτου ἤ καὶ πέμπτου τύπου» μὲ κουδουνισμένα. 
 • Ὁ νέος φόρος ἀκινήτων θὰ ψηφισθῇ τὴν Δευτέρα.
  Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων προβλέπεται καὶ ἡ ἔκπτωσις ἀπὸ 50% ἔως κι 100% γιὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἀποδείξουν ἀδυναμία πληρωμῆς.
  Ἐρώτημα 1ον: ἐάν ἐγώ διώκομαι γιά χρέη πρός τό δημόσιο, ἔχω δικαίωμα ἐκπτώσεως ἀπό τόν φόρο;
  Ἐρώτημα 2ον: μέ συντάξεις πού δέν θά ξεπερνοῦν τά 300 εὐρόπουλα, μήπως τελικῶς ΟΛΟΙ οἱ συνταξιοῦχοι πρέπει νά ἐξαιροῦνται;
  Ἐρώτημα 3ον: μέ ἀνύπαρκτον ἀνάπτυξιν, μήπως εἶναι πολύ μεγάλος ἐμπαιγμός ἡ ψήφισις τέτοιου νομοντροπολογήματος;
 • Μετὰ τὶς εὐρωεκλογὲς θὰ ἀποφασίσουν κάτι γιὰ τὸ «χρέος» μας.
  Εἰς τὰ Εὐρώπας…
  Τώρα ἔχουν νὰ στήσουν παραστάσεις δίχως ἄρτον καὶ μὲ μπόλικα θεάματα…
  Ὅσο γιὰ τὸ «χρέος»…
  Καθῆστε νὰ δοῦμε ἐὰν θὰ ὑπάρχῃ ἔως τότε τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν καὶ μετὰ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸ χρέος του…
  Πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ μᾶς προλάβουν οἱ κουδουνισμένες …«ἐπαναστάσεις».

 • Ῥεαλιστικὸς ὁ προϋπολογισμός.
  Κατὰ πῶς ἰσχυρίζεται τὸ Σταϊκούρι.
  Ἐν τάξει… Καλὰ τὸ πηγαίνουν…
  Στὴν πράξι πάντως κολλοῦν ὅλοι… Ἐκεῖ θὰ τοὺς δοῦμε… 
 • Μεγάλες οἱ αἰσχροκέρδειες ἀπὸ τὴν διακίνησι τροφίμων.
  Ἀποκαλύπτονται πολλά.
  Μὰ τὰ τρόφιμα παραμένουν πανάκριβα, ἄν καὶ οἱ μισθοὶ εἶναι κατώτεροι τῆς Βουλγαρίας.
 •  Χρηματιστήριον εἴχαμε  ἐχθές…
  -0,75%!!!!
  Διορθωσοῦλες λέμε…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τὸ συμβούλειον τοῦ ΕΚΠΑ ἐγκαλεῖ τὸν Πελεγρίνη, γιὰ «ἀνεύθυνες ἐνέργειες» καὶ γιὰ ζημία.
  Ναί, ἀλλὰ ἡ σύγκλητος τοῦ Μετσοβίου τὸν θέλει.
  Ὅ,τι κι ἐὰν λέν αὐτοί, ποὺ ζητοῦν δὲν θέλουν τὸν Πελεγρίνη, μὲ τὴν φούρκα θὰ μείνουν!!!
 • Τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας ἐξακολουθεῖ νὰ διώκῃ τὸν Πελεγρίνη.
  Καὶ πολὺ καλὰ τοῦ κάνει…
  Νὰ τὰ λέμε αὐτά… 
 • Ἀπὸ σήμερα αἰτήσεις γιὰ μετεγγραφὲς τῶν φοιτητῶν.
  Ἄ, ὅλα κι ὅλα…
  Πανεπιστήμια μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουμε, ἀλλὰ μετεγγραφὲς ἔχουμε…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἐπισκέπτεται τὸ Πεκίνο!!!
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνει ἐπίσης κι αὐτός!!!
  Ἔχουν τόσα καὶ τόσα νὰ ἐπιλύσουν…
  Ἰδίως μὲ τὴν Κίνα πρέπει νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τώρα τὶς δοσοληψίες….
 • «Ἐργοστάσιον βρεφῶν» στὴν Νιγηρία.
  Κατὰ τὶς δηλώσεις ἀστυνομικοῦ ἐκπροσώπου τῆς περιοχῆς τὰ βρέφη προωθοῦνται γιὰ τελετὲς μαύρης μαγείας, ἀν τὶ ὑψηλοῦ ἀντιτίμου. Ἀν τὶ δῆλα δὴ 468 εὐρώ.
  Κι ἐπεὶ δὴ τὰ περὶ μαύρης κι ἄσπρης καὶ γκρὶ μαγείας εἶναι λίγο ἀσαφῆ, θὰ πρέπῃ ἐπίσης νὰ γνωρίζουμε πὼς τμῆμα τῶν βρεφῶν προορίζεται πρὸς …βρώσιν!!!
  Ναί, τὰ βρέφη, κι ὄχι μόνον, γιὰ κάποιες φυλές, θεωροῦνται ἐξαιρετικὸ μεζεδάκι!!!
  Εἶναι κομμάτι τῆς πολυπολιτισμικότητος… Πῶς νά τό κάνουμε;
  (Δὲν εἶναι τὸ πρῶτο. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ἔχουν ἤδη ἐντοπισθῇ… Δυστυχῶς!!!)
 • Στὴν Γαλλία πλέον διώκεται ὁ ἀναζητῶν ὑπηρεσίες πορνείας.
  Ποινικοποίησις τοῦ κάθε προσώπου ποὺ ἀναζητᾶ ἡδονὲς ἀπὸ τὸν ἀγοραῖον ἔρωτα.
  Γενικῶς…
  Ἐὰν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο μειώνεται ἡ πορνεία, ἄς μᾶς ἐνημερώσουν…
  Ἐγὼ ξέρω πὼς τὸ μόνον ποὺ μειώνεται εἶναι τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους, διότι χάνει φόρους…
  Ἀλλὰ εἴπαμε… Ἡ Εὐρώπη τῶν πιθήκων…. Αὐτὸ ἀρκεῖ…
  (Ὄχι, δὲν εἶμαι ὑπὲρ τῆς πορνείας. Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς καὶ αὐτοδιαχειρίσεως. Ἐὰν μπαίνουν φραγὲς κάπου, τότε ἀρχίζει αὐτομάτως καὶ ἡ καταπίεσις καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ὁ νόμος φέρνει τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα.)
 • Στὴν Χαβάη ἀνεκαλύφθῃ ἰαπωνικὸ ὑποβρύχιον.
  Κατάλοιπον τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
  Τὶ λέτε μωρέ… Ἐὰν θέλουν 70 χρόνια γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν κάτι τόσο πρόσφατο, τότε πῶς στά κομμάτια συζητοῦν γιά ἄλλου εἴδους ἀνακαλύψεις;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 5 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply