Εὐτυχῶς ποὺ δὲν μᾶς στειρώνουν!

Ὅταν πέρασε τὸ ΔΝΤ τοῦ σιωνιστικοὺ κεφαλαίου ἀπὸ τὸ Περοὺ …δὲν ἀπαίτησε ἁπλᾶ νὰ ξεπουλήσουν σὲ τοκογλύφους ὅ,τι πιὸ παραγωγικὸ εἶχε ἡ χώρα, …ἀλλὰ τοὺς ἐπέβαλε νὰ προχωρήσουν σὲ ὑποχρεωτικὲς μαζικὲς ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ γυναικῶν καὶ ἀνδρὼν, ὥστε να μὴν ἐπιβαρύνεται τὸ κράτος μὲ ἄσκοπα ἔξοδα καὶ νὰ μπορῇ  νὰ ἐξυπηρετῇ τοὺς τοκογλύφους καὶ τὰ τοκογλυφικὰ δάνεια, μὲ συνέπεια. Μέσα σὲ μία δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνα (1990-1999),  κι ὄχι τοῦ μεσαίωνα, στειρώθηκαν διὰ τῆς βίας, σὰν να ἤταν ζῷα, … 314.605 γυναῖκες καὶ 24.563 ἄνδρες.

Αὐτὸ …γιὰ νὰ μὴν ἔχετε καὶ παράπονα.
…Πρὸς τὸ πάρον εἶναι καλοὶ μαζὶ μας!
Τοὺς Συρίους τοὺς ἀποκεφαλίζουν καὶ τοὺς βομβαρδίζουν.
…ἐμᾶς ἁπλᾶ μᾶς ληστεύουν καὶ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ πεθαίνουμε ἀπὸ φυσικὰ αἴτια …ὅπως τὸ κρύο, οἱ ἀναθυμιάσεις, ἡ ἔλλειψη ἀσθενοφόρων, τὰ γεννόσημα, ἡ κατάθλιψη κι ἡ αὐτοκτονία κλπ.

Τὸ ΔΝΤ πέρασε ἀπὸ τὸ Περοὺ καὶ τὸ κατέστρεψε.
Πέρασε ἀπὸ τὴν Ἀργεντινὴ καὶ τὴν κατέστρεψε.
Γιατί πρέπει νά ψάχνετε σέ προφητεῖες μὲ γρίφους γιά σκοτεινά σύννεφα καὶ δέντρα ποῦ ξεραίνονται, γιά νά καταλάβετε τό τί ἔρχεται ;

Δεῖτε ἔνα ντοκιμαντέρ ποὺ δὲν ἔδειξέ ποτὲ ἡ τηλεόραση καὶ θὰ τὸ παρέτε μιὰ καὶ καλὴ τὴν ἀπόφαση ὅτι ΔΕΝ ὑπάρχει κρίσῃ…
Εἶναι ἐπίθεση στὶς ζωές μας , βασισμένη σὲ συγκεκριμένο σενάριο, δοκιμασμένο πολλὲς φορὲς στὸ παρελθόν.
Καὶ μόνον ἡ χρήσῃ τῆς ἀποπροσανατολιστικῆς λέξης «ΚΡΙΣΗ»] …δείχνει ὅτι δεν ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι αὐτό που συμβαίνει δεν εἶναι τυχαῖο καὶ περιστασιακὸ ἀλλὰ προσχεδιασμένο ἔγκλημα μὲ συντονισμένη δράση πολιτικῶν, δημοσιογράφων καὶ τῶν τοκογλύφων ἀφεντικῶν τοὺς.

«Σίγμα»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply