Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ...κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.Καὶ σήμερα θὰ προτείνω κάτι καλλίτερο ἀπὸ τὶς εἰδήσεις.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλα τὰ θέματα ποὺ τὶς ἀφοροῦν εἶναι ἴδια…

Μόνον καταθλίψεις μοιράζουν καὶ μπόλικο φόβο… Δὲν εἴμαστε τώρα γιὰ τέτοια…

Τώρα χρειαζόμαστε νὰ ἀντλήσουμε κάθε μας ἱκμάδα γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλα τὰ ἀνάποδα ποὺ ἔρχονται.

Διότι τὰ ἀνάποδα ἔρχονται, δὲν ἦλθαν ἀκόμη…

Μόνον ποὺ ἐὰν μᾶς βροῦν ἀποδυναμωμένους θὰ μᾶς ἀποτελειώσουν…

Ἐν ᾦ ἐὰν μᾶς βροῦν σὲ καλὴ κατάστασι θὰ μπορέσουμε νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε.

Σήμερα λοιπὸν προτείνω νὰ μείνουμε μακρυὰ ἀπὸ τὶς εἰδήσεις, ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν τηλεόρασι.

Καὶ σὰν πρότασι καταθέτω τὸν στρατηγό μας…

Αὐτὸν ποὺ ζητοῦσε νὰ ἀλλάξῃ τὴν γκαζόλαμπα μὲ ἕναν προβολέα…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …μελετήσουμε ἕναν ψεύτη;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply