Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα ...ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;Σαββατόβραδο ἀπόψε…
Κάποιοι δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια τους…
Κάποιοι ἄλλοι τὴν ἔχουν…
Κάποιοι θὰ στρωθοῦν ἐμπρὸς στὴν τηλεόρασι γιὰ νὰ χαζολογήσουν…
Κάποιοι ἄλλοι θὰ βρεθοῦν μὲ φίλους…
Ὅσοι ὅμως ἀποφασίσουν νὰ δοῦν εἰδήσεις, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸ …ἀποφύγουν.
Ὄχι διότι οἱ εἰδήσεις τελειώνουν… Οὔτε τὰ προβλήματα παύουν…
Ἀλλὰ νά… Κυριακὴ αὔριο… Νὰ ξυπνήσουμε μὲ καθαρὸ κεφάλι… Ὄχι μὲ μαύρη ματιά…

Ὅσοι πάντως ἀποφασίσουν νὰ ἀλλάξουν τακτική, ἄς σκεφθοῦν καὶ τὴν Ἑλληνικὴ ταινία.
Μία ἀπὸ ἐκεῖνες, τὶς παλιές, ποὺ μᾶς κάνουν καὶ χαμογελᾶμε μὲ τρυφερότητα…
Μὲ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους, ἐκείνους, τοὺς ἁπλούς, τοὺς τρυφερούς, ποὺ δὲν χρειάζονταν στολίδια, παρὰ μόνον τὸ κέφι τους, τὸ ταλέντο τους καὶ τὴν καλή τους καρδιά…

Ἕνα ἔξυπνο μοῦτρο γιὰ ἀπόψε…
Ἤ κάτι ἀνάλογο…
Ἐσεῖς ἀποφασίζετε…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply