Ὥστε ἡ δερμοστιξία εἶναι ἔργον τέχνης, ἔ;

Ὥστε ἡ δερμοστιξία εἶναι ἔργον τέχνης, ἔ;Wetter bringt Kohl, Wetter und Parapoulen…

Ὥστε ἡ δερμοστιξία (χυδ. τατοῦ), εἶναι ἔργον τέχνης, ἔ;
Καλῶς!
Γνωσθήτω ὅμως ὅτι ἓν ἐκ τῶν πλέον φιλοτέχνων ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, κατὰ τὰ ἔτη 1939- 1945, εἰς τὰς Ε.Ο.Α.Ε. (Ἐγκαταστάσεις Ὁμαδικῆς Ἀπελευθερωτικῆς Ἐργασιοθεραπείας) -aka Konzentrationslager, ἐπεφύλλασσεν εἰδικὴν περιποίησιν διὰ τοὺς φορεῖς τῶν κινητῶν αὐτῶν ἔργων τέχνης.

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply