Ἀρχαῖος Γερμανός πολεμιστής;

Ὁμοιάζει ῥέ παιδιά μέ Γερμανό πολεμιστή;

Ἕλληνας εἶναι καὶ μᾶλλον Σπαρτιάτης.

Τί τόν ἔχουν σέ Μουσεῖο οἱ Γερμανοί;
Δικός τους εἶναι;

Ὁ «Θνήσκων πολεμιστής», (κατὰ πάσᾳ πιθανότητα Λακεδαίμων), ἀριθμὸς E-ΧΙ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος τοῦ ναοῦ τῆς Ἀφαίας, 505-500 π.Χ..

Ἐπάρθη τὸ 1813 ἀπὸ τὸν Λουδοβίκο Α΄ τῆς Βαυαρίας γιὰ τὴν Γλυπτοθήκη.
Ἐπάρθη λέει. Εἴδατε τί ὡραία τό διατυπώνουν;

Ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά τὸ ξανά πάρουμε;

περιοδικὸν ἀναζήτησις

3 thoughts on “Ἀρχαῖος Γερμανός πολεμιστής;

 1. κοιτά δικός “μας” δεν είναι πάντως. Ο λαός που τον δημιούργησε από ένα κομμάτι μάρμαρο, “απεβίωσε” βιολογικά και πολιτιστικά (και πολιτικά) το 380 πχ, όπως αναφέρει και ο κος Καστοριάδης. Τα έργα τέχνης παλαιότερων πολιτισμών είναι κληρονομία ολόκληρης της ανθρωπότητας…είναι απόδειξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου γένους γενικότερα. Θα έπρεπε να το βλέπεις χωρίς παιδιάστικες πατριωτικές παρωπίδες. ΟΙ γνώστες της ιστορίας ξέρουν καλά ποιος λαός το δημιούργησε και τις δυνατότητές του. Και δεν κάνουν ποτέ το λάθος που κάνεις εσύ…το να μεταφέρουν την αίγλη ενός αρχαίου πολιτισμού σε έναν νέο αποτυχημένο λαό με μόνο κριτήριο τον κοινό τόπο διαμονής. Μακάρι να είχες αφοσιωθεί στο να μορφωθείς όπως και στην πολυτονική σου γραφή…τι καλά που θα ήταν…..

  • Χμμμ… Μάλλιστα… Παγκόσμιος πολιτισμός… Καλὴ σκέψις… Συμφωνεῖ ἄλλως τὲ καὶ μὲ τὶς ἰδέες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μορφώματος, ποὺ φαντάζομαι πὼς συμπαθεῖς ἀρκούντως… Ἐκείνου καλέ, ποὺ σὲ λεηλατεῖ καθημερινῶς καὶ σὲ καθιστᾶ θαυμάσιο ἐργαλεῖο στὰ χέρια αὐτῶν, ποὺ ὑποτίθεται πὼς μάχεσαι, ἀλλὰ τελικῶς ὑπηρετεῖς μὲ περισσὴ ἀφοσίωσιν καὶ πίστη. (Ἄλλως τὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ …παγκοσμιοποιημένες τοποθετήσεις, συνήθως κρύβουν ἀπὸ πίσω τους καὶ μπόλικη χρηματοδότησιν ἀπὸ τὸν ὑπερασπιστὴ τῆς δημοκρατίας στὰ Βαλκάνια μίστερ Σόρος!!!)
   Δὲν θὰ διαφωνήσω λοιπὸν μαζύ σου…
   Μίας καὶ τὸ ἀνέφερες ὅμως, πῶς ἐξηγεῖται ἄρα γέ πού οἱ παγκόσμιοι δικαιοῦχοι, ὅπως ἰσχυρίζεσαι, ἀκόμη καί στό πρόσφατο παρελθόν τους ἔχουν νά ἀναδείξουν μόνον καταστροφές, γενοκτονίες, φόνους, γενετικά πειράματα, καταπίεσιν πληθυσμῶν, ἀφανισμό πληθυσμιακῶν ὁμάδων, ἐξαφάνισιν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί φυσικά προσφάτως τόν Μεγάλο σου Ἀδελφό πού σοῦ ὁρίζει ἀκόμη καί τό πότε ἤ πόσο θά κατουρήσῃς; Καί ποῦ εἶναι ἡ συμβολή αὐτοῦ, ἤ τοῦ ἄλλου, ἤ τοῦ παρ΄ ἄλλου λαοῦ στά παγκόσμια κληροδοτήματα; Γιατί μόνον ὁ δικός μου πρόγονος νά ἔχῃ συμβάλῃ στά μέγιστα, ὑπέρ πολιτισμοῦ, ἀληθοῦς πολιτισμοῦ κι ὄχι τεχνολογίας, καί κανένας ἄλλος νά μήν τόν ἔχῃ κάνῃ; Ποῦ εἶναι ὀ ἀρχαῖος Γερμανός φιλόσοφος; Ὁ ἀρχαῖος Ἄγγλος ζωγράφος; Ὁ ἀρχαῖος Γάλλος μαθηματικός; Ὁ ἀρχαῖος Ἑβραῖος ἰατρός; Ὁ ἀρχαῖος …Ἀμερικανός γλύπτης; Ὁ ἀρχαῖος Ἰσπανός ἀρχιτέκτων; Ὁ ἀρχαῖος Τοῦρκος ἀστροφυσικός; Ὁ ἀρχαῖος Σομαλός ἐξερευνητής; Ὁ ἀρχαῖος Ἰνδιάνος γεωμέτρης; Ὁ ἀρχαῖος Ἀφγανός ἱστορικός; Ὁ ἀρχαῖος Ἰνδός γεωγράφος; Ὁ ἀρχαῖος Σλαῦος ναυτικός; Ὁ ἀρχαῖος Ῥῶσσος ἀστρονόμος; Ἤ μόνον τά δικά μου θά εἶναι κοινά καί τά δικά τους ἀνύπαρκτα;Δῆλα δή μόνον ἐγώ θά συμβάλω στήν παγκόσμια κληρονομιά; Μόνον οἱ δικοί μου πρόγονοι; Αὐτῆς τῆς ἐπιστημοσύνης θιασώτης εἶσαι; Πολὺ δίκαιον σὲ βρίσκω…
   Ἤ μήπως τελικῶς κάτι ἄλλο συμβαίνει;
   Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐν τάξει, ἐγὼ δὲν ἔχω καμμίαν σχέσιν, κατὰ πῶς ἰσχυρίζεσαι, μὲ αὐτὸν ποὺ ἔφτιαξε τὸ παραπάνω. Ἐν τάξει, δὲν θὰ μαλώσουμε…
   Ἐγὼ ὅμως, καθὼς κι ἄλλοι πολλοὶ σὰν κι ἐμέναν, μποροῦμε νὰ τὰ ξαναφτιάξουμε ὅλα αὐτά. Ὄχι μιμούμενοι ἀλλὰ μὲ πρωτοπόρες ἰδέες, σεβόμενοι πάντα τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν πλανήτη.
   Αὐτοί τί ἀκριβῶς κάνουν; Σέβονται τό κληροδότημα καί πασχίζουν νά ἐπεκτείνουν τήν τέχνη πού ἐκφράζει ἤ μήπως διαλύουν κάθε ἀντίληψιν περί τέχνης; Διότι ἡ τέχνη, ἐὰν δὲν τὸ γνωρίζῃς, ὀφείλει νὰ μιμεῖται τὴν Φύσιν. Τό ἔκαναν ἤ ἁπλῶς ἐπιδεικνύουν κάτι πού οὐδέποτε θά μποροῦσαν ἔςτὧ νά μιμηθοῦν;
   Διότι μέ τήν χειραγώγησιν πού ἐπιβάλουν, μέσῳ κυρίως τῆς τεχνολογίας, πού τελικῶς κι αὐτή βασίζεται στά κληροδοτήματα τῶν ΔΙΚΩΝ μου προγόνων, πληθυσμοὺς καταπιέζουν κι ἐλέγχου. Τί διαχείρισιν λοιπόν ἔκαναν γιά νά θεωροῦν ἑαυτούς δικαιούχους; Σεβάστηκαν τόν ἄνθρωπο; Τήν Φύσιν; Τούς Νόμους της; Ἤ μήπως μᾶς ἔχουν ἐπιβάλη τό παρά Φύσιν διαβιεῖν;
   Εἶναι πράγματι ἐνδιαφέρουσα ἡ τοποθέτησις Καστοριάδου, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν φυσικὰ πὼς θὰ τὸν ἔχῃ κάποιος μελετήσῃ στὸ σύνολόν του κι ὄχι ἀποσπασματικά. Διότι ἔλεγε κι ἄλλα, τὰ ὁποῖα νομίζω …ἀγνόησες συνειδητῶς.
   Πάντως, ἐὰν πράγματι θέλῃς νὰ διαπιστώσῃς τὸ εἶδος τοῦ παγκοσμίου λαοῦ, ποὺ τόσο θαυμάζεις, πήγαινε νὰ καμαρώσῃς τὰ ἔργα του κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, κατὰ τὸν Α Παγκόσμιον Πόλεμον ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσφάτου γενοκτονίας τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν στὴν Μικρᾶ Ἀσία καὶ φυσικὰ τὰ τωρινά, τὰ σύγχρονα, στὴν Νότιο Ἀφρική, στὴν Λιβύη ἀλλὰ ὄχι μόνον… Μελέτησε τὶς θέσεις αὐτοῦ τοῦ παγκοσμίου δικαιούχου, κατὰ πῶς ἐσὺ τὸν ἀποκαλεῖς, στὴν Συρία, στὴν Αἴγυπτο, στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ καὶ τελικῶς στὴν Εὐρώπη τοῦ 2014.
   Ναί, κατὰ πῶς λές, παγκόσμιο κληροδοτήματα εἶναι… Ποὺ λεηλατήθησαν ἀπὸ βαρβάρους, μογγόλους, κτήνη, δολοφόνους, σφαγεῖς, ὑπανθρώπους μὲ μόνον στόχο νὰ ἐξωραΐσουν τὸ βρωμερό κι ἀνύπαρκτον, ἀπὸ πλευρᾶς ἀνθρωπισμοῦ, παρελθόν τους.
   Καὶ ξέρεις… Ὁ παραχαράκτης τῆς ἱστορίας τὸν πρῶτο χρόνο χαίρεται…
   Ἀπὸ τὸν δεύτερο καὶ μετὰ ἀρχίζουν τὰ προβλήματα… Γιὰ παράδειγμα, ὅπως τώρα, ποὺ πασχίζει μὲ κάθε δυνατὸν τρόπον, νὰ μᾶς ἀποδείξῃ πὼς εἴμαστε ὅλοι μία ὡραῖα παρέα…
   Νὰ τοὺς χαίρεσαι τοὺς ἀγαπημένους σου…

  • gaspar κοιμασαι ορθιος και πληρωνεις και ξενοδοχειο.σιγουρα ειχες “προβλημα” και με τη στρατιωτικη θητεια,με τη σημαια που ανεβοκατεβαινει “ασκοπα” καθε μερα στην ακροπολη,οπως και με τις παρελασεις που μαλον ειναι “σπαταλη” χρηματος και μαλον εισαι και αθεος.
   υπαρχει κατι στο οποιο πιστευεις ρε μεγαλε εκτος απτον εαυτο σου και τις μπουρδες που σε ταισανε?συμφωνω πως δεν ειμαστε ιδιοι με τους αρχαιους προγονους μας,αλλα παλι κανεις λαος σε καμια χωρα παγκοσμιως δεν ειναι ιδιος με τους αρχαιους προγονους του(για οσους λαους εχουνε τετοιους).
   παρολαυτα,προφανως πιστευεις πως ολοι οι αλλοι λαοι εχουνε δικαιωμα να περηφανευονται για την ιστορια τους εκτος απο εμας που εχουμε ισως την πιο πλουσια ιστορια στον κοσμο.μπραβο σου.ελπιζω μονο να μην εισαι εκπαιδευτικος και λες τετοιες μπουρδες στα παιδια μας…

   αλλα ακομη και αν ισχυαν αυτα που λες,θα επρεπε να ξερεις,πως ακομη και στην πιο προσφατη ιστορια μας εκατονταδες χιλιαδες ελληνες πιστεψανε στην ιστορια μας και την καταγωγη μας και πεθανανε με αυτες τις ιδεες για να μπαινεις εσυ εδω και να γραφεις τις ηλιθιοτητες σου “ελευθερος”…

   εισαι -εντελως επιεικως- βλακας.
   στο επομενο ταξιδι που θα κανεις στο εξωτερικο,μεινε εκει και μη γυρισεις,μπας και ξεβρωμισει ο τοπος επιτελους.

Leave a Reply